Familjepolitik

Studie av familjepolitiken

Utifrån vilka idéer om oss människor och om samhället försöker vi idag tillgodose barnens behov i den moderna svenska familjepolitiken? Redogörelse av några kritiska röster…
Läs mer >>

KD lanserar ny familjepolitik och Fp ”goes bananas”
HUR ska närhet, kärlek, god omsorg och socialt samspel samt tid för barn där man upptäcker världen tillsammans – kunna vara bättre än en utbildad pedagog på institution, som har 6-11 andra barn att ta hand om?
Ja DET behöver man inte vara något GENI för att inse. Om man inte är folkpartist förstås och tillika förskoleminister – för då ”vet” man ”att en förälder aldrig kan ersätta en utbildad pedagog.”
Läs mer >>

Arbetslinjen och matrix
I filmen Matrix så är människornas enda värde att vara batterier och generera energi – allt under det att de i sinnet tror att de lever det perfekta livet.
I Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs arbetslinje är vårt enda värde att arbeta heltid så att vi producerar skattepengar till en gigantisk ”skattekaka”. Går vi ned i arbetstid och vill få tid att verkligen leva, genom att få tid till mänskliga värden som relationer till familj, släkt och vänner, så ”jobbskolkar” vi.

Att ta sig rätten att kritisera andras livsval
Birgitta Svensson – ”Alla anser sig ha rätt att tycka till om hur en kvinna sköter sitt liv”:
Nu är vi där igen. I diskussionen om vad som är fint och fult när det gäller hur vardagen ska organiseras. Att inte politikerna  kan strunta att lägga sig i det.

Ge oss valfrihet att ta hand om våra barn
Alla siffror om ohälsa och arbete i vår artikel om familjepolitikens påverkan på barns psykiska hälsa är hämtade från Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009. En heltäckande men skrämmande läsning. Frågan är nu vilka belägg Göran Hägglund(KD), som ytterst ansvarig politiker för familjen, har för att regeringens familjepolitik är bra för barnen?, skriver Annica Dahlström och Christian Sörlie Eriksson.

Familjens plats i samhällsgemenskapen är en radikal åsikt idag
Sveriges barn behöver mer tid tillsammans med sina föräldrar, inte mindre. Genom att stödja, och myndiggöra familjen, i stället för att styra, splittra, och nedvärdera de oundgängliga insatser som görs i alla Sveriges familjer kan vi lägga grunden för en positiv samhällsutveckling, skriver Jonas Segersam, landstingspolitiker (KD) och fembarnspappa, Uppsala.

Därför lämnar jag socialdemokraterna efter 20 år
En politisk rörelse som förlamas av interna stridigheter står still och vinner inga nya anhängare. Efter mer än 20 år i partiet, bl a med uppdrag som riksdagsledamot, arbetarekommunordförande, kommunfullmäktige- och kommunstyrelseledamot, lämnar jag nu samtliga mina politiska uppdrag och avsäger mig också mitt medlemskap i det socialdemokratiska partiet. Jag sällar mig därmed till den stora väljarskara som socialdemokraterna måste vinna åter i valet 2014.
Läs också:
Känd debattör lämnar socialdemokraterna
Inte konstigt att Per Kågeson lämnar ”sektvänstern”

En familjepolitik som gör barnen psykiskt sjuka
För första gången i mänsklighetens historia har vi kastat nästan all erfarenhet om barn på historiens soptipp. Många barn mår i dag riktigt dåligt och det blir bara värre. Men i dagens demokratiska Sverige får man inte ställa frågan om det kan finnas ett samband mellan vår moderna syn på hur barn skall växa upp och den ökande sjukligheten hos barnen, skriver Annica Dahlström och Christian Sörlie Ekström.
Läs också:
Homo Sapiens tid för barnen ett framgångsrecept
Lösryckta påståenden om barns hälsa
Skrämmande okunskap hos vissa läkare

Kristdemokratiskt barnavdrag kan ena borgligheten
Den diskussion som förs inom KD om att hitta ett annat sätt än vårdnadsbidraget att ge tillbaka familjer tillbaka makten över sin egen vardag är mycket viktig. Och hur partiet väljer att staka ut linjen är central. Det bästa sättet är att utforma det hela som ett avdrag och inte ett bidrag. Det skriver Fredrik Segerfeldt, liberal debattör.

Skapa fler alternativ i familjepolitiken
Vi vill inte göra alternativen färre utan snarare skapa ytterligare möjligheter som kan underlätta vardagen, och skapa en mjukare övergång mellan föräldraledighet och arbete. Det skriver Nystart Motala med anledning av att möjligheten till vårdnadsbidrag tas bort i Motala.

Familjepolitiken ÄR ett misslyckande
F! är på hugget och media sväljer okritiskt deras resonemang och tror att en gammal rapport om hur många som använder vårdnadsbidraget mörkats av Kd – bara för att så få tidningar valt att skriva om det. Aningen desperata i sin kamp mot valfriheten påstår de nu att vårdnadsbidraget är ett ”fiasko” eftersom ”bara” två procent valt den lösningen. Tidigare hette det att vårdnadsbidraget bidrog till massnedläggning av förskolor, bara för att ”det tog barnen från förskolan”. De verkar ha kaos på ”propagandaministeriet” minst sagt, men det gör ju inte så mycket eftersom media är så lättlurade. DET är dock inte gräsrötterna.
Läs också de som inte är så lättlurade: Sanna Ryman om ”scoopet” om vårdnadsbidraget

Alla barnomsorgsalternativ ska vara representerade
Föräldrar i dag kan välja mellan många olika barnomsorgsalternativ och svenska folket har tydligt visat i flera undersökningar att en majoritet är för valfrihet. Därför är det väldigt viktigt att regeringen är tydlig med att man respekterar valfriheten och försvarar att föräldrar har tillgång till ett brett utbud att välja mellan. Därför borde vi också ha en minister som representerar alla alternativ – en barnomsorgsminister och inte en förskoleminister.

Kd ska förbli Sveriges familjeparti
Göran Hägglund: Det väckte en del uppmärksamhet när jag för en vecka sedan sa att jag inte är helt säker på att vårdnadsbidraget på sikt är det bästa sättet att uppnå våra mål. De mål som gör och fortsatt kommer göra Kristdemokraterna till familjepartiet med stort F. De mål som gör att vi enträget arbetar för föräldrarnas rätt att förfoga över familjens beslut om barnomsorg och föräldraförsäkring. Enträget arbetar för att småbarnsföräldrar ska kunna få mer tid med sina barn. Enträget arbetar för ökad ekonomisk rättvisa mellan olika barnomsorgsformer, vare sig det är förskola, familjedaghem eller omsorg i det egna hemmet.

Kd kan släppa vårdnadsbidraget
– Jag tycker att vi måste diskutera om vårdnadsbidraget är rätt metod. Vårdnadsbidraget är inte vår familjepolitik, den är mer ett utflöde av vår grundsyn, sade Hägglund på en pressträff efter sitt tal på KD:s partifullmäktige.
Läs också: Förklara dig snabbt Göran Hägglund

Hållbarhetsanpassa familjepolitiken
Sverige misshushållar gravt med sin främsta framtidsresurs, barnen. Trots att alla riksdagspartier säger sig arbeta för en hållbar utveckling har inget av dem ännu anammat denna helhetssyn när det gäller familjepolitiken, skriver fyrabarnsmamman och företagaren Susanne Nyman Furugård.
Läs också:
 Köp boken – ”Värdera det ovärderliga – för en hållbar familjepolitik”

Maria Larsson (Kd) om socialdemokraternas tvångspolitik
Ylva Johansson och de rödgröna vill avskaffa jämställdhetsbonusen, barnomsorgspengen och vårdnadsbidraget. Sedan vill de även tvångskvotera föräldraförsäkringen.
Socialdemokraterna vill nämligen vrida tillbaka klockan till ett samhälle där alla måste göra på samma sätt – där ingen får välja. På så sätt vill de styra föräldrarna, så att de inte mot förmodan ”väljer fel”. En likriktningschock väntar med de rödgrönas politik!

S vill förbjuda valfrihet
Claes Borgström (S) ogillar vårdnadsbidrag och valfrihet i barnomsorgen. Han ogillar också valfrihet i föräldraförsäkringen. Valfrihet innebär nämligen att människor fattar sina egna beslut utifrån sin egen situation och sina egna värderingar. Och då kan det hända att man hamnar utanför Borgströms mall. Det gillar han inte. Därför vill han förbjuda valfrihet.

Lars Ohly (vp) viker sig inte om tvångskvotering – ”mamman kan använda bröstpump”
Vänsterpartiet vill att föräldraförsäkringen ska vara helt delad mellan föräldrarna, för att öka jämställdheten. Förslaget har fått kritik då många menar att mammor som ammar kan tvingas lämna sina barn för att jobba.
– Jag var hemma åtta månader med varje barn. Min dåvarande fru använde bröstpump och det går i dag också, säger Lars Ohly i kvällens utfrågning i SVT.

Familjepolitik med 70 år på nacken
Det är många som påstår att Sverige har en modern familjepolitik.  Det är bara ett problem, den var modern för 70 år sedan. Men eftersom den sedan dess inte anpassats efter hur situationen ser ut i dag eller hur barnen mår just här och nu, så får den en mängd negativa följdeffekter.

De allra minsta glöms bort i det här valet
De små barnen kommer i kläm när politiker jämställer ettåringar med skolbarn. De tre första åren är de viktigaste för hjärnans utveckling och hjärnan formas av samspelet och anknytningen till en vuxen. Men hur många förskolor i dag klarar av att erbjuda socialt samspel och anknytning, med tanke på de stora barngrupperna och den låga personaltätheten? Problemen inom skolan har fått stort utrymme i det här valet men kanske är det hög tid att istället börja arbeta förebyggande och se över inom vilka politiska ramar de allra minsta tillåts växa upp.

Alliansens familjepolitik – 10 punkter för tryggare barn
Dagens familjepolitiska utmaningar handlar om att skapa tid för både familjeliv och yrkesliv på lika villkor för både män och kvinnor och att ge familjer förutsättningar för tid tillsammans. Men också om att ge alla barn ekonomisk och social trygghet och en god relation till båda sina föräldrar. Dessutom handlar det om att utforma de offentliga systemen på ett sådant sätt att samhället i första hand stöttar och hjälper, inte styr och hindrar. Detta vill vi göra genom att bygga vidare på tydliga värderingar om vikten av långsiktigt ansvar och föräldrarnas centrala betydelse för barnets trygghet.

Vingåker ännu en NEJ – (s)ägar kommun
Till många småbarnsföräldrars förtvivlan så driver nu även socialdemokraterna i Vingåker sin NEJ-sägar linje och följer därmed rekommendationerna från partitoppen. I två år har de förhalat frågan om ett införande av vårdnadsbidraget, ett förslag som Kristdemokraterna i Vingåker förde fram redan 2008.
Läs också: Föräldrar är vuxna nog att ta sitt eget ansvar

Hägglund gillrar en fälla
Göran Hägglund är att gratulera. I söndags gillrade han en fälla på DN Debatt och genast ställde sig rödgröna företrädare i kö för att få kliva i den. Hägglund hade varnat för en intensifierad kvoteringsiver om De rödgröna tar makten i höst, och resonerade kring vad denna vilja att detaljstyra åt folk säger om makt- och demokratisyn.

”Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten”
Göran Hägglund (kd): Jag ser en växande klyfta mellan folk och etablissemang och detta är i grunden ett demokratiproblem. Inom kulturvänstern har vanliga Svenssons och deras liv länge setts som det självklara objektet för hån och misstänksamhet. Under senare tid har den andan spridits till allt större delar av det svenska offentliga livet. Det handlar därför också om en allmän politisk trend. Frågan är varför vanligt folk ska bry sig om sådant mästrande. I snart sagt varje hörn av Sverige har man börjat syna om förhållandena är ideologiskt riktiga; det skall undervisas, klandras och dirigeras.

Var är valfriheten inom borgerlig familjepolitik?
Otto Linton (m) i SvD den 1 september;
Madeleine Lidman skriver den 19/8 att maxtaxan straffar deltidsföräldrar att den bör avskaffas, men hon berör bara en liten del av orättvisan och förmyndarmentaliteten i familjepolitiken.
Läs också: Låt gräsrötterna bestämma själva

Fram för fler deltidsförskolor
Hemmaföräldrar slår ett slag för deltidsförskolor i en debattartikel i gårdagens SvD:
Självklart ska alla barn ha tillgång till förskola några timmar om dagen eller i veckan – om nu föräldrarna önskar det. Därför borde det finnas deltidsförskolor, som satsar på att ge precis den biten som föräldrar önskar komplettera med. Idag är det svårt att hitta.

Familjepolitiken – en valvinnare
I SvD står det att socialdemokraterna dragit igång sin valkampanj. Socialdemokraterna har insett att det i nästa val handlar om att få kvinnornas röster. Ändå fortsätter de på sitt vanliga spår, där det handlar om att ge sken av att man vill förbättra något för kvinnorna när det egentligen handlar om att genom politiska beslut styra kvinnor att leva ”rätt”.

Isobel Hadley-Kamptz: Arbetslinjen är trist och dum
Föräldraförsäkringen blir bara längre och mer generös för dem som är inne i systemet och vårdnadsbidraget syftar aktivt till att hålla människor borta från arbetsmarknaden. Utanförskap och bidragsberoende skulle det heta om det inte var för de där barnen.
Läs också:  Vi ”föder själen” med den kärlek och omtanke vi får

Åsiktsförtryck gör människor arga
En del tidningar har fortfarande inte förstått vitsen med att släppa fram gräsrötterna i debatten. Fortfarande tror de sig ha rätten att bestämma vilken information människor ska få och tar sig därmed också rätten att bestämma vad människor får tycka och hur människor ska leva sina liv.
Dagens Nyheter och Expressen är några tidningar som missförstått sitt uppdrag men sedan har vi Sydsvenskan.

På marsch för Sveriges familjer
På fredag marscherar de traditionella förstamajtågen runt på Sveriges gator. Skarorna som har samlats under de röda fanorna har dock tunnats ur betänkligt de senaste decennierna.
Sedan några år arrangeras ett annat slags förstamajtåg som i stället samlar allt fler deltagare. Det är den demonstration för familjen som genomförs i Uppsala, och som redan första året överträffade de socialistiska demonstranterna i antal. Och det behövs.

Oväntat mycket tal om barn och familj
Elise Claeson, SvD; Kvinnorna röstade höger före kriget, före folkhemmet, konstaterar Anders Edwardsson i En annorlunda historia (till exempel i ”kosackvalet” 1928). Men den (s)venska modellen blev inte ett mysigt folkhem, som många kvinnor trodde. Istället fick vi en extrem individualism, som dikteras av en välfärdsstat skapad av sosseliberaler. Sverige blev världens singeltätaste land med världens högsta skatter – och kanske världens mest olyckliga barn. Det här borde liberalkonservativa prata mer med mammor om.

Skriet från dagisfamiljen
Boken ”Skriet från kärnfamiljen” borde heta ”Skriet från dagisfamiljen”. Den visar på att dagens familjepolitik inte fungerar. Standardslösningen dagis från ett års ålder och två heltidsarbetande föräldrar, skapar ångest och stress hos föräldrar. (Gissa sedan hur barnen måste må).

Kopplingen dagis – arbete, finns inte längre
Någonstans på vägen så försvann kopplingen arbete och behov av barnomsorg. Idag behöver föräldrar inte arbeta – i de allra flesta kommunerna – för att få tillgång till en dagisplats. Det går lika bra att vara föräldraledig, sjukskriven, långtidssjukskriven, förtidspensionär, arbetslös eller hemmaförälder.
Därför är frågan om vi även fortsättningsvis kan ha kvar det dyra system vi har idag där endast ett alternativ subventioneras med 157 000 kr per barn och år medan ett annat alternativ som vårdnadsbidraget, i bästa fall under en kort tvåårsperiod, subventioneras med 36 000 kronor per barn och år.

Barnfamiljer i Norge och Island har bättre ekonomi
Island och Norge ligger klart före Sverige när det gäller genomsnittlig disponibel inkomst för alla typer av familjer.
Läs också: Och värst drabbas hemmafamiljerna på grund av särbeskattningen

Landet där mammorna slipper dagisstressen
Marie Söderqvist: I förra veckan var jag på besök i Luxemburg. De svenskar som har flyttat dit har inte sällan dubblat lönen och halverat skatten.
Dessutom har de sambeskattning. Familjens lön slås ut på alla som finns där – man, fru och barn – och sjunker ju fler som ska leva på inkomsterna. Och är någon hemma med småbarn får den personen vårdnadsbidrag.
Resultatet blir att man kan leva gott på en lön och att vårdnadsbidrag räcker till att köpa lite avlastning med städning och barnpassning för den som är hemma.
Läs också: Så här diskrimineras Sveriges hemmafamiljer

Det tål att upprepas vad vi står för
Det är alltid en svår balansgång för en hemmaförälder att framföra en åsikt. Attityden är att det är helt okej att hoppa på oss men vi måste alltid tänka på ”att inte ge någon dåligt samvete”. Dåligt samvete? Finns det verkligen föräldrar som inte vill höra att det finns risker med att sätta små barn tidigt i förskolan? Eller att det finns saker som kan bli bättre, som mindre barngrupper och mer personal?

Pressen från arbetet driver familjer till bristningsgränsen
Familjelivet bryter samman eftersom medelklassföräldrar sätter arbetet före barnen, enligt en studie från brittiska regeringen. Studien visade att hälften av föräldrarna känner att de inte ger sina barn tillräckligt med kvalitetstid, på grund av pressen från långa arbetspass.
Fyra av fem föräldrar sade att om pengar inte hade någon betydelse skulle det vara bättre att en förälder stannade hemma och tog hand om barnen i alla fall en del av tiden.

Socialdemokraterna fortsätter köra över människor
Nalin Pekgul, ordförande i socialdemokraternas kvinnoförbund, fortsätter på den väg socialdemokraterna har slagit in på för länge sedan och tar nu sista steget i den totalitära vision som präglat socialdemokraternas familjepolitik – ”dygnet-runt-dagis”.
Läs också:
Rädda oss från vårdnadsbidraget
Det politiskt korrekta drevet mot kärnfamiljen

(S) i Östra Göinge är rädda för folkets röst
Trots en namninsamling så avslog socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet (som har i sitt partiprogram att de är för ett vårdnadsbidrag) –  frågan om vårdnadsbidraget ytterligare till februari 2009 och demokratin sattes än en gång ur spel.

Nacka tvingas överge Nackamodellen
Sedan socialdemokrater i Sollentuna och i Nacka försökt stoppa Nackamodellen, och föräldrars möjlighet att stanna hemma längre och ge sina barn tid – så ser de nu ut att lyckas då regeringsrätten beslutade att inte ge kommunen prövningstillstånd i ärendet. I Tyresö har de dock inte agerat likadant och där är modellen fortfarande igång samt i Uddevalla  (som har en liknande variant).
Modigt Dilba att du vågar säga ifrån
Jag beundrar människor som vågar ifrågasätta – det är de människorna som driver samhällsutvecklingen framåt. I Dagens Nyheter ifrågasätter Dilba Demirbag-Sten hur bra dagis egentligen är för barn. Det är sällan vi får läsa något i media där dagens familjepolitik ifrågasätts och ändå finns det väldigt mycket att ifrågasätta.

När det anonyma drevet går
I 70-talets Sverige var det bäst att tala tyst om att man inte delade de socialdemokratiska värderingarna. Jag har pratat med många som kände rädsla och inte vågade säga öppet om de hade en annan politiskt åsikt.
Det värsta konsekvensen när ett parti suttit för länge vid makten är när en del människor tror att det bara kan (får) finnas just det partiets åsikter. De reagerar otroligt aggressivt när andra människor ger uttryck för sina (annorlunda) åsikter.

Folkhemmet – det dolda ”chippet” som styr våra tankar?
Jag brukar ofta tänka att vi människor ser världen genom olika glasögon i olika färger och nyanser och att det styr vår världsbild. Men ibland känns det som om vi lever i ”twilight zone” där människor har ett datachip inopererat i hjärnan som styr vilka beslut de ”får” fatta. På det chippet står det ”folkhemmet.

Ny familjepolitik ett kliv framåt – inte bakåt
Tar du hand om någon annans barn är det ett arbete – men inte när det handlar om dina egna.
Det här synsättet måste vara den största politiska bluffen de senaste hundra åren och det leder till att många kvinnor hamnar i en synnerligen skadlig kvinnofälla, när de försöker kombinera heltidsarbete utanför hemmet samtidigt som de har små barn.

”Jag ställer mig på den mobbade kärnfamiljens sida”
Katerina Janouch: Det är fult att mobbas. Fult att sparka på nån som redan ligger. Ändå är det det som sker så gott som dagligen. I press, tidningar och tv. Offret: Kärnfamiljen. Mobbarna: Typ varenda journalist, tyckare, krönikör och kändis.

Hemmaföräldrarna utför ett arbete värt 380.000 kr om året
Daily Mail rapporterar om en brittisk undersökning där man har beräknat en hemmaförälders arbete till 380.000 kronor per år. Forskarna har studerat vad den som är hemma gör och räknat vad det skulle kosta att få jobbet gjort av en avlönad person.
Det innebär nästan 32.000 kronor per månad och ligger betydligt över genomsnittet i lön för både förvärvsarbetande kvinnor och män i Sverige och Storbritannien. Hemmaföräldrarna utför inte bara ett kvalificerat chefsarbete utan är även värda en chefslön.

Hög antibiotika användning signalerar: ny familjepolitik
Den höga antibiotikaförskrivningen till barn under sex år är ett resultat av Sverige misslyckade familjepolitik. Vi har en familjepolitik som inte tar hänsyn till att barns immunförsvar inte är moget innan tre års ålder.

Så diskrimineras Sveriges hemmafamiljer
Sedan sambeskattningen avskaffades 1971 har Sverige ett skattesystem som missgynnar familjer med en inkomst.
Exempel: Om makarna i en tvålönefamilj tjänar totalt 40 000 kronor (20 000 vardera) så tvingas familjen betala sammanlagt 10 060 kronor i skatt. Om ensamförsörjaren i hemmafamiljen tjänar lika mycket (40 000 kronor) blir skatten hela 13 840 kronor.

Media mörklägger problemen kring familjepolitiken
Svenska folket vill ha en förändring av familjepolitiken med fler barnomsorgsalternativ, som vårdnadsbidraget. De ser att den psykiska och fysiska ohälsan ökar och många är övertygade om att det beror på att barnen får för lite tid med sina föräldrar – att de separeras från hemmet innan de är mogna för det. Drabbade av en familjepolitik som inte tar hänsyn till att barn är olika.
Men var finns debatten i media om riskerna och konsekvenserna med dagens familjepolitik?
Läs också: Folkhälsoinstitutet bidrar till mörkläggning av problem

Regeringen blundar för folkets syn på familjen
Alf Svensson (kd): Regeringen måste börja lyssna till folket när det gäller familjepolitiken. En ny Sifo-undersökning visar att 87 procent anser det vara en grundläggande rättighet för ett barn att få växa upp i en naturlig familj, med en mamma och en pappa.
Andra studier visar att skilsmässor och separationer leder till ojämställdhet och barnfattigdom. Därför måste regeringen nu agera för att rädda kärnfamiljen. Låt alla politiska beslut granskas utifrån hur de påverkar familjerna.

(S) tappar i storstäderna – framförallt bland kvinnorna
Socialdemokraterna tappar stort framförallt bland kvinnorna och i storstäderna enligt Synovates/DN:s marsmätning. En utveckling som vi på Hemmaföräldrar inte är förvånade över med tanke på socialdemokraternas familjepolitik.
Familjepolitiken var trots allt en av valets 5 viktigaste frågor. I debattartikel efter debattartikel angriper (s) valfriheten och föräldrars rätt att välja det barnomsorgsalternativ som passar bäst för det egna barnet/barnen. De säger NEJ till vårdnadsbidraget, NEJ till privata dagmammor, NEJ till tvåfamiljssystem och NEJ till Nackamodellen.
LäsSvD – S tappar i storstäderna

Känd debattör lämnar socialdemokraterna
Per Kågenson – författare till boken ”Tid för barn” – har tröttnat på socialdemokraternas rabiata inställning till familjepolitiken. I över 20 års tid så har han arbetat för att små barn ska få det bättre och bara mötts av tystnad eller invektiv från socialdemokratiskt håll. Mona Sahlins senaste utspel om vårdnadsbidraget blev droppen, så lämnar han nu partiet.

Socialdemokrat tycker att namninsamling är mobbdemokrati
Christina Panfalks namninsamling och ”den lilla människans” kamp för att själv få bestämma över sina liv imponerar inte på Karl-Erik Innala (s) barn- och utbildningsnämndens ordförande – han tycker att man bör vara restriktiv med att låta gräsrötterna få komma till tals.
– Det är farligt när det skall folkomröstas i varje sakfråga. Det är ju inte ”mobbdemokrati” vi vill ha, säger han.
Tänk om fler barn får träffa föräldrarna mer
SvD: Skolverket oroar sig för att barnens ”behov av förskola” inte blir nog beaktat. Hur tänker de då? Att det är en samhällsfara ifall lite fler småbarn – vi talar om blöjbarn och knattar på 1–3 år – får tillbringa lite mer tid hemma med föräldrar och syskon?

Skolverket ger sig in i debatten om vårdnadsbidraget
Samhällsinstitutionerna i Sverige är alldeles för styrda av politik. Decennier av (s) styre skapar minimalt med objektiva rapporter från alla statliga verk. De är många gånger betongmaktens förlängda arm och försöker på alla sätt hjälpa till med att styra gräsrötternas tillvaro uppifrån. Nu ger sig Skolverket in i debatten om vårdnadsbidraget.

Avslag för vårdnadsbidraget i Östra Göinge
Vi lyssnade först på nämndens beslut i frågan som tyvärr blev som befarat. De avslår alliansens motion om att införa vårdnadsbidrag i Östra Göinge kommun. Efter beslutet fick vi föräldrar ställa frågor, berättar Christina Panfalk.

Debatt om vårdnadsbidraget i Östra Göinge
– Jag blir upprörd när jag hör er prata om ekonomi, kronor och ören, när det gäller mitt barn. Jag ser möjligheter i vårdnadsbidraget. Det är en hjärtefråga, inte bara en ekonomisk fråga, säger Christina Panfalk som startat en namninsamling i frågan.

Nu tvingas (s) i Östra Göinge att ta en debatt om vårdnadsbidraget
Christina Panfalk, ansvarig för namninsamlingen för vårdnadsbidraget i Östra Göinge, säger att nästa projekt är att få till en debatt i ämnet.
– Jag har pratat med Magnus Nilsson (kd) som är för vårdnadsbidraget och vi vill gärna ha en debatt med barn- och utbildningsnämndens ordförande Karl-Erik Innala (s). Men han var inte intresserad av det.
När Kristianstadsbladet pratar med Karl-Erik Innala menar han dock att Christina Panfalk missuppfattat honom.
– Jag hade inte min almanacka när jag pratade med henne så det handlar bara om att hitta en tid som passar, säger han. Läs också: Hon vill att kommunen inför vårdnadsbidrag

Kristdemokraterna enda parti inom alliansen som ökar
Det syns i debattprogram, tidningsartiklar och olika undersökningar att familjepolitik är viktigt. Människor börjar så sakteliga vakna upp och inse att barn behöver tid och tid för barnen är en bristvara i dag för många föräldrar som springer i sitt ekorrhjul och kämpar med livspusslet.
Trots att många medier gör gemensam sak och försöker frysa ut Kristdemokraterna och låtsas som att de inte finns – så är de det enda parti inom alliansen som just nu ökar, enligt en sifo undersökning publicerad i SvD. Kristdemokraternas kamp för valfrihet och en ny och mer flexibel familjepolitik är kanske en anledning till ökningen.

Östra Göinge kämpar vidare med namninsamlingen
Kristianstadsbladet skriver den 17 januari om Christina Panfalk – medlem i Hemmaföräldrars nätverk – som fortsätter kampen för vårdnadsbidraget i sin kommun Östra Göinge. Kommunalrådet Tommy Johansson (s) bryr sig dock inte utan säger;
– det är inget som socialdemokraterna i Sverige är intresserade av.
Där tycker vi på Hemmaföräldrar att han ska tänka om, för även om socialdemokraterna som parti inte är intresserade av att erbjuda valfrihet inom barnomsorgen, så borde Tommy Johansson och andra (s) politiker lyssna på gräsrötterna ute i kommunerna.
Bara för att några i partitoppen suttit och tänkt ut en modell för hur vanliga människor ska leva sina liv – så går det inte att köra över gräsrötterna när den modellen sedan krockar med hur människor verkligen vill leva sina liv. Då är det istället dags att börja lyssna och erbjuda en ny och modernare familjepolitik, som utgår från människors verklighet och vardag – inte från en teoretisk skrivbordskonstruktion.

Familjepolitik med konsekvenser
Ungdomsvåldet visar att de senaste decenniernas familjepolitik skapat en hel del negativa sidoeffekter. Så här blir det  när barnen fostras enligt ”löpande band principen”.
Där de vid ett års ålder sätts på ”rullbandet” för att rulla in i ”dagisfabriken” och förmodas komma ut fem år senare som välfungerande individer för att sättas i skolan vid sex års ålder. Samtidigt som föräldrarna abdikerar i god tro, invaggade i myten att barnen från ett års ålder är först förskolepersonalens och sedan skolpersonalens ansvar.

Vårdnadsbidrag och frihet
Debattartikel i Världen Idag om familjepolitiken:
Har systemet, som vaktas av inflytelserika och välavlönade feminister, gjort en vanlig kvinnas liv lättare? Forskningsrapporter och statistik tyder på motsatsen. Systemet har blivit en omvänd kvinnofälla, där familjen fått råd med lite mer prylar men i gengäld förlorat kontakten med barnen.

Socialdemokraterna om vårdnadsbidraget
Det är ”så orättvist” när skattepengar används till kvinnor som tar hand om egna barn tycker socialdemokraterna. Men det är helt okej att skattepengar betalas ut i lön till de kvinnor som arbetar på dagis.
Och det är en kvinnofälla om det övervägande är kvinnor som väljer att bli hemmaföräldrar men helt okej att 98 procent av de som arbetar på dagis är kvinnor. Var finns logiken i det resonemanget?
Ett nytt år och kampen för valfrihet fortsätter
Många valfrihetssträvande människor har för oss på Hemmaföräldrar berättat hur (s) politiker hånskrattat dem rakt upp i ansiktet när de lämnat över sina namninsamlingar för valfrihet eller när de kämpat för att få bli privata dagmammor.
Socialdemokraterna är totalt orubbliga i sin tro att de har rätt och att deras uppgift till varje pris är att tvinga människor att leva sina liv efter en mall som de har bestämt. Ändå fortsätter Föräldraupproret, via vanliga små föräldrar sin kamp, nu ute i ”nej-sägar” kommuner.

Östra Göinge startar namninsamling för vårdnadsbidraget
Otåliga föräldrar ökar nu trycket mot kommuner som tvekar att införa vårdnadsbidraget när detta blir lagligt den 1 juli. Nu inleds en namninsamling i Östra Göinge.
– Vi vill ge folk en möjlighet att säga ifrån, föräldrar här måste få samma möjligheter att välja vårdnadsbidrag som man har i andra kommuner, säger Christina Panfalk.
Läs också:
Hemmaföräldrar frågar Tommy Johansson (s) i Östra Göinge om de ska införa vårdnadsbidraget nu när de vet hur det är utformat. Tidigare hänvisade Tommy till att han inte kunde säga om de skulle införa vårdnadsbidraget eftersom utformningen inte var helt klar.
Läs mer >>

Föräldraaktion i Nässjö för vårdnadsbidraget
I Nässjö samlades föräldrar utanför stadshuset för att klargöra för (s) politikerna att de vill ha ett vårdnadsbidrag. Inga (s)-ledamöter dök upp för att lyssna till föräldrarna.
– Vi ville tala om att det finns många häromkring som faktiskt skulle vilja ha vårdnadsbidraget, säger trebarnsmamman Josefin Gunnargård till Världen idag efter manifestationen.

Katrineholm en typisk nej-sägar kommun
En typisk (s) kommun som säger konsekvent nej till all valfrihet är Katrineholm. Där är man i god socialdemokratisk anda motståndare till vårdnadsbidrag, privata dagmammor, 2-familjssystem, Nackamodellen och Uddevallamodellen.
Men förskolans verksamhet bygger på att några föräldrar stannar hemma utan dagissubventioner – annars skulle verksamheten få stora svårigheter att gå runt. Redan i dag (när hemmaföräldrarnas barnomsorgssubventioner fryser inne ) har Katrineholm de största barngrupperna i Sörmland. Riksgenomsnittet är 16,7 barn men i Katrineholm är barngrupperna 18,8 barn per avdelning.

Hemmaföräldrars namninsamlingen avslutad
Nu har vi avslutat Hemmaföräldrars namninsamling, som låg ute på nätet under en väldigt kort period.

I England finns en oro att familjepolitiken ska utvecklas som i Sverige
Daily Mail skriver i en artikel om det föräldrauppror som pågår i Sverige – ett uppror mot att vi använder barnen som en murbräcka för jämställdhet. Det finns en oro i England att svensk familjepolitik ska exporteras dit med alla sina fel och brister.

Svensk familjepolitik och Israels kibbutzer
Det finns inga exakta likheter med dagens familjepolitik och kibbutzernas familjepolitik men beröringspunkterna är många – barnen ska separeras från föräldrarna för att fostras av utbildade pedagoger på institution. Övervägande delen av kvinnorna går sedan till ett arbete i offentlig sektor och arbeta i vård eller barnomsorg – och männen går till privata sektorn och arbetar. Då blir vi jämställda.

Familjepolitiken ger unga ont i ryggen
Ryggont, stel nacke och huvudvärk. Kontorsanställda 80-talister mår sämre än sina äldre kolleger. Samtidigt har antalet unga män och kvinnor som beviljats förtidspension på grund av ryggbesvär ökat stort.

Barnombudsmannen får vara kvar
Göran Hägglund, socialminister: ”De senaste veckorna har det spekulerats i framtiden för Barnombudsmannen. Därför vill jag redan idag lämna tydligt besked. Barnombudsmannen ska inte läggas ned. BO är alltför viktig för det framtida arbetet och kommer även framöver att ha en viktig roll i arbetet för att ta tillvara på barns rättigheter”.
Läs också:
Sverige borde följa FN:s Barnkonvention
FN:s Barnkonvention om familj och barn
Unicef vill göra svensk lag av Barnkonventionen
Järfälla halverar antalet dagistimmar
Järfälla planerar att halvera antalet timmar som föräldralediga kan placera barnen på dagis. Pengar ska istället gå till behövande barn i grundskolan. Protesterna har inte låtit vänta på sig.

Föräldralediga får 15,6 miljoner mer i dagissubventioner
Föräldralediga i Solna får behålla sin ”barnvaktslyx” och kan fortsätta sätta barnen 30 timmar i  veckan på dagis – på skattebetalarnas bekostnad. Moderaterna viker sig för de föräldrar som protesterat. Det handlar om 15,6 miljoner som nu går till dessa familjer – så att de kan tillbringa mindre tid med sina barn.

Mina skattepengar ska inte gå till lata föräldrar
Det är så tragiskt när föräldrar inte kan se sina barns levnadsvillkor ur ett barnsperspektiv. Ett exempel är de föräldrar i Solna som nu är mäkta upprörda över att deras barn ”bara” får gå 15 timmar i veckan på dagis när mamma eller pappa är föräldralediga.
Samtidigt visar BRIS undersökning från 2004 att det barn önskar sig mest av allt är mer tid med sina föräldrar. Sedan är det så att om föräldrar vill sätta sina barn på dagis långa dagar när de är föräldralediga, så kan de inte kräva att vi andra ska bekosta den ”barnvaktslyxen”.

När dagmammorna fasas ut så minskar valfriheten
Många kommuner är i dag på väg att fasa ut sina dagmammor – man har krångliga kösystem där det inte går att specifikt ange att man vill ha dagmamma eller så marknadsför man inte dagmammorna, och många föräldrar tror att den möjligheten inte finns. Men vad händer med valmöjligheterna när det bara finns ett alternativ – dagis – och köerna är långa?
Marie Söderqvist – Expressen – berättar om hur den kommunala tjänstemannen hanterade hennes förfrågan om att hitta ett bra dagis, nära hemmet där båda barnen kunde gå:
”Mina barn var tjänstemannens 239:e och 240:e problem. Så många barn skulle hon trolla fram platser till inför hösten. Jag är enligt lag skyldig att ge dig platser inom tre månader, sade hon med emfas. Att inte göra det är olagligt. Så jag kan inte garantera någonting annat än att vi ska hitta platser åt dig någonstans i Stockholm inom tre månader till dina killar. Men att det blir i närheten eller att de får vara på samma ställe, det kan jag inte lova.”
Läs också: Stor efterfrågan på dagmammor i Lommaoch Sverige ett U-land i valfrihet

Kärleken till en mor
Theodor Kallifatides har kommit ut med en ny bok, ”Mödrar och söner”. Han ser en stor skillnad mellan hur vi uppfostrar barn i Sverige och i Grekland.
– Jag menar att i Sverige går mycket av uppfostran ut på att barnet så tidigt som möjligt ska lämna boet, lära sig flyga på egna vingar. Men när man flyger ifrån hemmet så hamnar man i samhällets händer. Man blir samhällets son på ett annat sätt än med den uppfostran som praktiseras hos grekerna. Där går uppfostran ut på att förstärka familjebanden, ”ingen annan älskar dig som vi”.
Läs också: Ulf Nilsson i Expressen – Vi gör revolt i familjefrågan

Med ett ”von oben” perspektiv på familjepolitiken
Hanne Kjöller ledarskribent på Dagens Nyheter klurar på hur vi ska råda bot på curlingföräldrarna som inte låter barnen klättra fritt i lekparkerna:
””Tack och lov finns det en frizon: förskola. När hysteriska föräldrar ägnat 20 minuter åt att säga adjö åt sina barn får barnen till sist vara barn i stället och slippa rollen som upplyfta småpåvar som absolut inte får kantstötas.”

Ulrika Messing (s) hoppar av och satsar på sin familj istället
Många föräldrar skulle vilja välja att investera mer tid med sina barn. Men kan inte på grund av att världens högsta skatter lämnar för lite kvar i lön efter skatt. Bristen på valfrihet för den vanliga lilla människan blir nu tydlig igen när en av de som skapat dagens familjepolitik inte lever som de lär. Nu hoppar Ulrika Messing (s) av politikerkarriären för att satsa på sin familj. Läs också: Elise Claeson – Välkommen i hemmafruklubben Messing och Lena Hallengren pressad på svar om barnomsorgen

Hemmaföräldrar svarar Mona Sahlin
I Svenska Dagbladet – Brännpunkt så svarar Hemmaföräldrar på Mona Sahlins debattartikel ”skrota Kd:s vårdnadsbidrag”;
”Det är viktigt att komma ihåg att socialdemokraterna inte bara säger nej till vårdnadsbidraget, de säger nej till privata dagmammor, nej till familjenätverk och nej till nackamodellen. Samtidigt som socialdemokraterna vill strypa föräldrarnas valfrihet så avvisade de i maj 2006 att förskolebarn ska omfattas av arbetsmiljölagen.

Mona Sahlin får svar på tal om vårdnadsbidraget
Svenska Dagbladet och Borås tidningar svarar på Mona Sahlins kritik av vårdnadsbidraget.

Mona Sahlin på krigsstigen mot vårdnadsbidraget
Enligt henne så behövs inte vårdnadsbidraget, utan det är bara att köra på som vi gjort hittills – barnen på dagis från ett år och två heltidsarbetande föräldrar. Den ständigt ökande psykiska och fysiska ohälsan hos barn berör hon inte över huvud taget.

Försvaga inte familjens ställning
SvD Brännpunkt: En vanlig bild av Sverige 2007: Stressade småbarnsföräldrar försöker få till sitt livspussel. Sammankopplingen av orden stress och småbarn ger inga positiva signaler. Tvärtom.

Han är fyra år och deprimerad
Barbro Hedvall, ledarskribent, anklagar på DN:s ledarsida Kristdemokraterna för att skapa oro och söndring i alliansen om de kräver att vårdnadsbidraget införs nu. Men då ”glömmer” hon att svenska folket redan röstat för ett vårdnadsbidrag och framförallt så glömmer hon (i sin iver att framhärda sin egen åsikt) att tänka på hur det våra minsta drabbas av dagens ensidiga och omoderna familjepolitik.

I maktens korridorer – därför refuseras Hemmaföräldrar?
Här på Hemmaföräldrar har vi ofta beklagat oss över att vi inte får göra ”den lilla människans röst hörd” på DN:s debattsida. Debattartikel efter debattartikel har under de senaste fyra åren ständigt refuserats av Mats Bergstrand.
I Aftonbladet den 12 maj får vi kanske en del av förklaringen: Mats Bergstrand, DN (som bestämmer vilka artiklar som tas in) är medlem i den slutna maktklubben Sällskapet, dit endast herrar har tillträde.

62 procent av TCO:s medlemmar önskar sig mer tid med familjen
Av en ny opinionsmätning som TCO har låtit utföra framgår det också klart att livspusselfrågor har blivit den absolut viktigaste faktorn för att människor ska känna sig trygga i arbetslivet. Många, inte minst i de större städerna, upplever att tid är en bristvara. De önskar mer tid för sig själva och sin familj, tid för barn, fritidsintressen och vänner.
Läs också: Ett litet tankeexperiment Reinfeldt och vår kommentar.

Det skrivs om Hemmaföräldrar i Tyskland
Tidningen Der Tagesspiegel skriver om Hemmaföräldrar och den folkrörelse – Föräldraupproret – som nätverket Hemmaföräldrar ingår i. Lite missvisande står det att vi ser hemmafrurollen som ett privilegium. Snarare handlar det om att vi tycker att det är dags att förändra dagens skruvade ensidiga familjepolitik till något som bättre stämmer överens med vad svenska föräldrar önskar.

Hemmaföräldrar och ”dagisföräldrar” samarbetar
För några månader sedan blev jag kontaktad av en grupp föräldrar i Härnösand som bildat ett centralt föräldraråd med representanter från varje dagis i staden. Det här föräldrarådet ska arbeta för en bra miljö för både barn och personal i förskolan. De ville ha lite tips och stöd för hur de skulle gå vidare.

Ett litet tankeexperiment Reinfeldt
Fredrik Reinfeldt vill sitta med vid familjernas köksbord och bestämma att inte någon av föräldrarna ska vara hemma, för i jämställdhetens namn ska båda ut och arbeta enligt ”arbetslinjen”, och barnen ska gå på dagis från ett års ålder.
Tänk om vi skulle låta politikerna vara med vid köksbordet och ifrågasätta också andra saker – som vilket yrke kvinnor och män väljer. All statistik visar att när många kvinnor väljer ett yrke så sjunker lönerna. Så hur ”rätt” väljer egentligen kvinnor som väljer att arbeta inom vård och omsorg, där nio av tio är kvinnor?

Häftig debatt i Tyskland om dagis
Tysklands familjeminister Ursula von der Leyden vill tredubbla antalet dagisplatser. Det har skapat en häftig debatt i Tyskland speciellt sedan den tyska sociologen Gabriela Kuby hävdat att vart tredje svenskt barn är psykiskt stört eftersom det går på dagis.
Läs också: Sverige slagträ i tysk debatt om utbyggnad av daghem

Elise Claeson: Det är svårt att leva i paradiset
Varje år vid den här tiden kommer Bris årsrapport som alltid säger samma sak: barn i Sverige mår allt sämre, eftersom de saknar vuxenkontakt. (De särbeskattade, jämställda föräldrarna är ständigt är upptagna med att försörja välfärdsparadiset.)
Vad ska vi med all trygghet och jämställdhet till, när vi ändå inte hinner med barnen, själva meningen med livet?

Arbetslinjen och vårdnadsbidraget
Det är naturligtvis stor skillnad på politiska skrivbordskonstruktioner och den verklighet som ”den lilla människan” lever i. Därför är det viktigt med sunt förnuft – karriär och små barn javisst – men kanske inte nödvändigtvis samtidigt.
Gör det istället möjligt för människor att välja mellan många barnomsorgslösningar så att varje familj får chansen att hitta den bästa lösningen. Diskriminera inte människor som gör ”fel” val utan låt barnomsorgen bli rättvis och subventionera alla lösningar lika.

Valfrihetsvindarna sveper fram – Uddevalla startar ny barnomsorgsmodell
Den nya borgerliga majoriteten i Uddevalla ser nu till att en ny modell inom barnsomsorgen införs. Redan i april 2007 ska man kunna vara hemma med sina eller andras barn och få samma lön som en kommunal dagmamma.

Mona Sahlin – tror inte att föräldrar vill vara hemma
Socialdemokraterna har en lång tradition av att erbjuda politiska lösningar ”uppifrån” till den ”lilla människan” och de har aldrig varit särskilt intresserade av att lyssna på gräsrötterna. Innan Mona Sahlin fick tjatas ut för att möta Föräldraupprorets representanter, så debatterade hon med Inger Davidsson (kd) angående valfrihet och sa då bestämt ”att hon aldrig hört talas om att det finns några föräldrar som vill stanna hemma längre med sina barn”.

Mona Sahlin förstår inte den ”lilla människans” livsvillkor
När Mona själv hade små barn så anlitade hon svart dagmamma och utnyttjade i övrigt flitigt skattebetalarnas pengar för att sätta guldkant på tillvaron. En livsstil som förmodligen inte underlättar att förstå den lilla människans livsvillkor.

Småbarnsfamiljer har svårt med livspusslet
Var fjärde småbarnsförälder säger att de sällan eller aldrig har balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Och en majoritet skulle vilja arbeta mindre. Det visar en undersökning som Rapport gjort i samarbete med SCB.

Föräldrar säger nej till nya pekpinnar
Den nuvarande regeringen har liksom den förra väldigt svårt att förstå den verklighet som ”den lilla människan” lever i. Med anledning av det så skrev vi på Hemmaföräldrar ett brev till finansminister Anders Borg (m).

Mer familj och mindre politik (pdf)
P J  Anders Linder, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet: ”I svensk familjepolitik är nyckelordet politik, inte familj, och påhejade av radikala opinionsbildare har politikerna i 30 års tid utgått från att de vet hur det rätta slutmålet ser ut: Vuxna arbetar heltid. Barn är i kollektiv omsorg. Gör som vi säger och ni får hundratusen om året. Gör något annat och ni får inte ett vitten”.

Familjepolitiken måste utgå från barnen
Det som är skrämmande är att vi i Sverige har en sådan inhuman familjepolitik. Hur kan vi acceptera att vi lever i ett samhälle där sjuka barn lämnas in på dagis dagligen – ett samhälle där  föräldrar nu dessutom tar ut allt färre föräldradagar?

När kommer den nya familjepolitiken att införas?
En av valets fem viktigaste frågor var familjepolitiken. Många som valde att lämna sitt gamla parti för att rösta med alliansen gjorde det för att de ville ha ökad valfrihet för småbarnsföräldrar och rättvis barnomsorg.Nu undrar Sveriges föräldrar när den nya familjepolitiken kommer att införas – och de mejlar till oss på Hemmaföräldrar för att få veta mer. Vi har därför skickat några frågor till regeringen som vi vill ha svar på.

Skattepengar till fuskares privatkonsumtion
Vab fusket beräknas till minst 650 miljoner kronor om året. Tänk om dessa 650 miljoner kunde användas till att skapa rättvis barnomsorg och ökad valfrihet för småbarnsföräldrar istället för att de som nu orättfärdigt hamnar i fickorna hos vissa så att de kan konsumera ännu mer.

Ett litet nödrop från en hemmaförälder
När Alliansen vann så hoppades hemmaföräldrarna i landet att få ta del av de barnomsorgssubventioner som betalas ut till alla de föräldrar som sätter sina barn i förskola eller hos dagmamma. Men än så länge så har det inte gått ut något besked när ersättningen kommer att börja betalas ut, så många vänder sig till Hemmaföräldrar med sina frågor.
Anna-Maria som bor i (s) styrda Katrineholm vände sig till Hemmaföräldrar med ett litet nödrop och en fråga.

En hemmaförälder arbetar för två
Det pratas så mycket om ”arbetslinjen” och arbetar det gör ju inte hemmaföräldern, enligt proffstyckarna. Hemmaföräldern går ju bara där hemma och drar benen efter sig. Men när familjen med två heltidsarbetande föräldrar ska ersätta hemmaförälderns arbete så behöver de två anställda – en barnflicka till barnen och en städerska.

Ny regering ger förhoppningsvis bättre familjepolitik
Hemmaföräldrar har önskemål på tre områden där vi nu vill se snabba förändringar. Pressen på småbarnfamiljerna måste minska, vi måste få bukt med de skenande ohälsotalen hos barn och situationen i förskolan måste förbättras – och vi måste börja nu idag.

Svenska folket har röstat för valfrihet
I kommuner som till exempel Uppsala där socialdemokraterna stoppat barnomsorgsalternativet familjenätverk, så tappade vänstern makten och alliansen har nu tagit över. Familjepolitiken blev en valvinnare men mycket arbete återstår för att säkra att gräsrötterna nu får igenom sina önskemål för ett bättre och barnvänligare samhälle.

”Staten fostrar barnen bäst”
En dag innan valet var det hög tid för Föräldraupproret att synas lite i Solna centrum. En givande dag men också en dag med ett mycket aggressivt påhopp från en socialdemokrat som klart och tydligt deklarerade att ”staten är bäst på att ta hand om barnen”.

Svenska Dagbladet kastar sig in i debatten om familjepolitiken
Svenska Dagbladet vill veta hur stockholmarna ställer sig till frågan om ”gratis” förskola och gick via sifo ut och frågade;
Vilket förslag föredrar du för att underlätta för barnfamiljer i Stockholm? Gratis förskola eller vårdnadsbidrag.
Frågan handlar alltså mest om ekonomi. Vad är bäst för en småbarnsfamilj att de får ”gratis” förskola eller att alla föräldrar får ökad valfrihet om fler barnomsorgsalternativ införs – eftersom alla barn är olika?
Problemet är bara att det inte finns något som är gratis, förskolan ska betalas från allas vår skattekaka. Men argumentationen är klassisk och syftar naturligtvis till att styra in föräldrar till ”rätt tänkande”. En följdfråga borde ha varit;
”hur stora skattehöjningar kan du tänka dig för att finansiera en ”gratis” förskola?
Då skulle nog resultatet bli mer relevant.

Valets välregisserade skandaler
Snart ska vi gå och rösta och vi små gräsrötter vill nu se mer av vad de politiska partierna har att erbjuda och mindre av  välregisserade skandaler. I Solna har det i år liksom övriga år märkts att betongmakten (s) är det parti som har pengarna och tillgången till ”de osynliga trådarna” att dra i för att få ut sitt budskap.
Hallengren om personalen  i förskolan – ”könslösa förskolepedagoger”
Efter påstötningar från tidningen Kristdemokraten svarade till slut förskoleminister Lena Hallengren på Hemmaföräldrars ”oprofessionella, direkt felaktiga och insinuanta frågor”.

(s) Regeringen är medveten följderna av sin familjepolitik
När Lena Hallengren tillträdde som förskoleminister 2002 klargjorde förskollärarna att det största problemet var de stora barngrupperna och för lite personal. Problem som får följder, men inget görs.

Rapport från Almedalen 2006
Hemmaföräldrar bevakade händelserna under Almedalsveckan och har under sommaren fortlöpande kommenterat olika frågor av intresse för alla som stödjer Föräldraupproret.

Förskolan, forskningen och sanningen
Jonas Himmelstrand: Jag menar att det finns två osanna myter som snedvrider hela den svenska familjepolitiska debatten.

Rättvis barnomsorg debatterades i riksdagen
Den 12 juni debatterade Maria Larsson (kd) med en arg Lena Hallengren (s) med anledning av de frågor Maria Larsson ställt i en interpellation angående valfrihet i barnomsorgen.

216 miljoner till fuskande vabbare
Proffstyckarna är så bekymrade över att skattepengar går till nackamodellen och hederligt arbetande hemmaföräldrar  – men mindre bekymrade över fuskande vabbare.

Familjepolitiken splittrar vänsterblocket
Splittringen inom vänsterblocket blir allt tydligare. Nu profilerar sig Miljöpartiet allt tydligare för valfrihet när de kan tänka sig ett vårdnadsbidrag tills dess barnet är tre år.

Maria Larsson – om Kristdemokraternas familjepolitik
Maria Larsson är trebarnsmamman som, när barnen var små, upptäckte hur svårt det var att få ekonomi i alternativa barnomsorgslösningar. Under en period arbetade Maria och maken halvtid båda två och delade då på omsorgen om barnen.

Lena Hallengrens svar på Hemmaföräldrars frågor
Vi på Hemmaföräldrar ställde några frågor om varför Lena Hallengren anser att vi redan har ”världens bästa förskola”. Mycket tyder ju på att det finns en del att göra.

Lena Hallengren om familjepolitiken
Vi Föräldrar har i sitt marsnummer intervjuat Lena Hallengren om den familjepolitik vi har idag och hur hon ser på föräldrars önskan om fler barnomsorgsalternativ.

Het debatt i Nacka när Hallengren utmanade Gerdau
Mångfald för Lena Hallengren betyder tydligen olika slags förskolor som föräldrar kan välja mellan och inte om valfrihet i familjepolitiken, där föräldrar kan välja själva.

(s) försöker stoppa valfriheten också i Sollentuna
I Sollentuna är modellen med vård av eget barn igång sedan den 1 mars och en socialdemokrat har redan överklagat beslutet till Länsrätten.

FN:s familjedag firades i Kungsträdgården den 13 maj!
Vi hade många besökare och många intressanta dialoger med människor. Det märks att familjepolitiken är en fråga som engagerar många – gammal som ung.

Stort demonstrationståg i Uppsala för rättvis barnomsorg
Mer än 1.200 demonstranter anslöt sig till det demonstrationståg som Kristdemokraterna anordnat under parollen: Rättvis barnomsorg!

I Uppsala vill två socialdemokrater inskränka valfriheten
För att sätta stopp för barnomsorgsformen familjenätverk (tvåfamiljssystem), har två förtroendevalda socialdemokrater i Uppsala kommun överklagat kommunens beslut, om att erbjuda föräldrar familjenätverk, till länsrätten.

Om dagis, vetenskap och demokrati
Enligt Jonas Himmelstrand, trebarnspappa, mentor och författare är inte huvudfrågan om det vetenskapligt kan bevisas att dagis är bra eller dåligt för barnen. Den avgörande frågan i den svenska dagisdebatten är om dagis är så överlägset vård av eget barn i hemmet att just dagis förtjänar ett ensidigt tillskott av skattemedel på 100 000 kr per år och barn.

Begränsad familjepolitik ger begränsade människor
Självfallet ska varje familj själv välja vad som passar dem utan att bestraffas ekonomiskt. Sedan bör samhället garantera daghem av hög kvalitet för dem som önskar detta.

Bättre med socialbidrag än arbete som privat dagmamma
I Malmö ser Västra innerstaden hellre att Carolina Kaya går på socialbidrag än att hon arbetar som privat dagmamma.

Sveriges föräldrar säger NEJ till lagstiftad delad föräldraledighet!
Göran Persson är bekymrad ”han varnar kongressen för att fatta beslut om lagstiftad delad föräldraledighet när det är valår”. Tyvärr siktar han in sig mer på vad som är valtaktiskt, än vad föräldrar verkligen önskar, vilket visar att vad som helst kan hända efter valet om socialdemokraterna får makten.

Politikerstyrningen av föräldrar måste upphöra!
Nalin Pekgul, s-kvinnorna, intervjuas i Dagens Nyheter den 29 oktober. Hon anser att Sveriges föräldrar inte vet vad som är bäst för dem själva. Kvinnor får t.ex. inte vara hemma mer än 8 månader för då glömmer de bort allt de lärt sig.

Västra innerstaden avslog ansökan om familjedaghem i enskild regi
Ansökan avslås ”med hänvisning till skollagen, som ej innehåller något lagrum för tillståndsgivning av enskilt familjedaghem” – men det är fel!

Hur ser arbetsgivarna på dagens familjepolitik?
Totalt 1.214.000 människor, går inte till  jobbet varje dag! Ändå har vi en familjepolitik som med olika ekonomiska styrmedel gör allt för att tvinga ut just småbarnsföräldrar i arbetslivet, redan när barnet är 1 år?

Sverige ett U-land i valfrihet
Carolina presenterade sin idé om att starta upp eget. men västra innerstaden i Malmö  ställde sig genast negativa. De hade ”aldrig hört talas om privata dagmammor. Eller över huvud taget aldrig hört om att någon kommun hade ett sånt alternativ”.

Familjepolitiken – en debatt som lätt kantrar
En slående skillnad mellan dessa proffstyckare och den vanliga hemmaföräldern är att proffstyckarna bestämt hävdar sin egen åsikt – samtidigt hugger de vilt på hemmaföräldern – elakt, osakligt och lågt.

Alla drabbas när regeringen drar åt tumskruvarna i familjepolitiken
Precis som vi på Hemmaföräldrar varnat för så ser vi nu hur regeringen drar åt tumskruvarna ännu hårdare för att beskära valfriheten för föräldrar och barn. Det senaste är att möjligheten att ta ut föräldradagar efter 4 års ålder tas bort

Upp till bevis om hemmaföräldrarnas olönsamhet!
Den 6 december skriver Anna Hedborg i DN, tillsammans med några kollegor, (sina egna åsikter eller regeringens, vilket framgår inte), om hur den nuvarande flexibla föräldraförsäkringen är en ny hemmafrufälla.

Nedläggning av kyrkans lekis – ytterligare ett hot mot dagmammorna?
När kyrkan i Hässelby lägger ned förskoleverksamheten försvinner ytterligare ett alternativ i barnomsorgen. Snart finns bara dagis kvar, befarar föräldrarna.

Vilka tankegångar ligger bakom regeringens familjepolitik?
Är det rätt att en regering ska bestämma uppifrån vilket alternativ som är bäst att välja för varje barnfamilj? Och utifrån den visionen skapa ett samhälle där föräldrar ska tvingas med ekonomiska och psykologiska styrmedel att välja ett enda alternativ, som regeringen sett ut – dagis – och dessutom från ett års ålder?

Valet – bakslag för barnfamiljerna
Missuppfattningen  ”jag tänker inte vara med och betala, för att vissa är hemma med sina barn”. Vem har sagt att vi Hemmaföräldrar kräver det?. Om staten inte plockar av oss skatt in på bara skinnet, utan den arbetande föräldern får betala en rimlig skatt under småbarnsåren – helt enkelt betala till välfärdssystemet i mån av förmåga – som alla andra människor i vårt samhälle – då slipper vi kräva vårdnadsbidrag eller dylikt.

I Solna går allt fler föräldrar sin egen väg
När fler stannar hemma med barnen, blir arbetet som hemmaförälder roligare och lättare- just för att man träffar andra ”arbetskamrater” och hittar jämnåriga kompisar till sina barn.

Är du produktiv lilla vän?
Vi människor är inga broilers som ska växa upp så fort som möjligt för att bli produktiva. Ensamma är vi människor ingenting – vi behöver våra nära och kära, vänner och vårt sociala nätverk för att kunna fungera bra.

Vilka konsekvenser har maxtaxan fått?
Alternativen till dagis kan på sikt komma att försvinna. Dagmammorna får sämre lön p.g.a. maxtaxan och föräldrakooperativen får ekonomiska svårigheter och svårt att upprätthålla sin idé med större personaltäthet.