Nedläggning av lekis
- ytterligare ett hot mot dagmammorna?

När kyrkan i Hässelby lägger ned förskoleverksamheten försvinner ytterligare ett alternativ i barnomsorgen. Snart finns bara dagis kvar, befarar föräldrarna.
- Det är fel ända att börja i att rycka undan verksamhet för barnen. Det är ett naturligt sätt att få föräldrar, släkt och vänner att komma till kyrkan, säger Victoria Surting, mamma till Gustav och Linnea.

För dagmammorna är kyrkans förskola ett bra komplement för de lite äldre barnen. Men de lämnar absolut inte barnen där för att få avlastning.
- Många föräldrar väljer att ha dagmamma för att de vill att barnen ska gå på kyrkans lekis, säger Susanne Ljungstedt.
Eva-Lena Peters och Susanne Ljungstedt har arbetat som dagmammor tillsammans i tio år och varje dag lämnat barnen mellan tre år och fem år på kyrkans förskola.
- På kyrkans förskola får barnen känna sig väldigt speciella. Varje morgon tar man varje barn i hand och ser i ögonen. På gudstjänsterna får barnen uppträda och det är väldigt pampigt, säger Susanne Ljungstedt.
- Barnen är glada när de är i kyrkan. Det är verkligen glädje och de blir sedda, fortsätter hon. Eva-Lena Peters menar att det inte är på så många ställen i samhället som man lär sig traditioner och den svenska kulturen som man gör i kyrkan.

Victoria Surting valde att ha sina barn på lekis först. Sedan fick hon veta att det gick att kombinera med dagmamma.
- Det började med att jag gick till kyrkans öppna förskola. Då fick jag veta att lekis fanns, säger hon.
Heléne Odedal, mamma till Malin som går på kyrkans förskola, tycker det är sorgligt att man väljer att spara in på barnen.
- Det sparas på barnen överallt. Jag tror inte att alla barn passar för att gå på dagis och för de barnen blir det extra svårt, säger hon.
Men hon ser också att det finns en risk att kyrkan sätter sin egen framtid på spel.
- Om man inte får support från kyrkan, kommer ännu fler att gå ur. Då kommer inte någon att sitta kyrkbänken i framtiden. Kyrkan behövs ju för alla, säger Heléne Odedal.
Hon beklagar att så många valt att lämna kyrkan, eftersom kyrkan egentligen har så mycket att erbjuda.
- Kyrkan borde göra mer reklam för sig och tala om att de är så mycket mer än bara gudstjänster, säger hon.

CECILIE FRÖDÉN

Därför har kyrkorådet valt att lägga ned kyrkans deltidsförskola

Personalens kommentar till nedläggningen


hemma.foraldrar@brevet.nu    Tillbaka upp på sidan    Startsidan

Första sidan