Media

Hemmaföräldrars nätverk – originalet i media 2023

Ge föräldrar rätt att stanna hemma med barn i tre år
https://www.dn.se/insandare/ge-foraldrar-ratt-att-stanna-hemma-med-barn-i-tre-ar/

Myndigförklara mammor
https://www.dn.se/insandare/svar-myndigforklara-mammor-och-ge-en-hemmasubvention-i-tre-ar/

Regeringen måste öka valfriheten för småbarnsföräldrarna
https://www.dn.se/insandare/svar-regeringen-maste-oka-valfriheten-for-smabarnsforaldrarna/

Madeleine Lidman Hemmaföräldrars nätverk i debatt med Annika Strandhäll, S-kvinnornas ordförande
https://www.hemmaforaldrar.se/2023/01/05/hemmaforaldrars-natverks-debatt-med-annika-strandhall-s-kvinnornas-ordforande/

Ettåringar mår bäst av att slippa förskola
https://www.expressen.se/debatt/ettaringar-mar-bast–av-att-slippa-forskola/

Fel att tvångsinskriva barn i förskolan
https://www.svd.se/a/onVg2m/madeleine-lidman-fel-att-tvangsinskriva-barn-i-forskolan

Dumförklara inte oss kvinnor som valt tid för barn
https://www.gp.se/debatt/dumforklara-inte-oss-kvinnor-som-valt-att-vara-hemma-langre-med-barnen.d0adaa0c-d50a-41ea-a031-5cb716167f66

Tänk om ökningen av adhd-diagnoser beror på för tidig förskolestart
https://www.gp.se/debatt/tank-om-okningen-av-adhd-diagnoser-beror-pa-for-tidig-forskolestart.5aafe506-bead-4df0-9ebe-97548760916a

Barn ska skrivas in i förskola utan föräldrars ansökan
https://www.varldenidag.se/nyheter/barn-ska-skrivas-in-i-forskola-utan-foraldrars-ansokan/269165

Åtta timmars arbetsdag för ettåringar
https://www.inblick.se/nyheter/inrikes/atta-timmars-arbetsdag-for-ettaringar

Alltmer aggressivt i jakten på hemmaföräldrar
https://www.varldenidag.se/nyheter/allt-mer-aggressivt-i-jakten-pa-hemmaforaldrar/404538

Historiskt låg nivå för barnafödande
https://www.varldenidag.se/nyheter/historiskt-lag-niva-for-barnafodandet-i-sverige/487881

Förskolekris i Örebro – då avvecklar kommunen dagmammorna
https://www.varldenidag.se/nyheter/forskolekris-i-orebro-da-avvecklar-kommunen-dagmammor/487401

Madeleine Lidman: ”Barn mår bäst av att inte gå i förskola”.
https://www.inblick.se/nyheter/inrikes/madeleine-lidman:%C2%A0–-barn-mar-bast-av-att-inte-ga-i-forskola

Hemmaföräldrar: Barn mår bäst av att inte gå i förskola
https://www.epochtimes.se/Hemmaforaldrar-Barn-mar-bast-av-att-inte-ga-i-forskola

Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk i Ring P1
https://sverigesradio.se/avsnitt/palestina-forskola-droger

Röriga förskolor kan bidra till fler adhd-diagnoser
https://www.specialnest.se/skola/debattoren-roriga-forskolor-kan-bidra-till-fler-adhd-diagnoser

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *