hemmaföräldrar

Förskolebarn utsätts för ljudnivåer på 85 decibel. Nu ska forskarna titta på hur barnen skadas

Det är inte lätt att lyfta frågor kring vad små barn behöver. Jag blir förvånad ibland över den hätskhet som vissa visar när jag lyfter barnperspektivet, samtidigt som jag får så mycket stöd (tack och lov) från många föräldrar som ser vad jag faktiskt försöker åstadkomma när jag lyfter de problem jag ser. Att lyfta ett problem, vända och vrida på det, bolla med tankar och idéer och sedan komma med förslag på lösningar är ju ett effektivt sätt att lösa saker, tycker jag. Men i Sverige ropar många tyvärr ”du skammar” när det handlar om att lyfta barnets perspektiv och stå upp för de minsta.

I januari för drygt ett år sedan lyfte jag det anmärkningsvärda i att personalen i många förskolor har öronproppar för att slippa få hörselskador av den bullriga miljön. Det jag reagerade mest på var ett inlägg från Förskoleupproret där personalen enligt uppgift tipsade varandra om de bästa öronpropparna, samtidigt som de deklarerade att dessa behövdes som mest under inskolningen av alla små bebisar som grät förtvivlat när de lämnades. Jag tyckte det kändes helt oempatiskt att personalen hade fokus på att slippa barnens gråt, när jag tyckte att deras viktigaste uppgift var att trösta dessa småttingar.

Och hej hå vad många arga kommentarer jag fick på instagram bland annat. Ändå fortsätter jag, helt enkelt för att de små inte har någon arbetsmiljölag som skyddar dem. Inte heller har de en barnens fackförening som bevakar att de har en bra miljö i förskolan som inte skadar dem i deras utveckling. Någonstans så tror jag också att makten vet att det finns mycket att se över i förskolan eftersom vi inte forskat under 40 år på vilken effekt förskola har på barn. Men nu ska man i alla fall forska på hur bullret påverkar förskolebarnen – och kanske har jag varit med och bidragit där när jag lyft det här med öronproppar hos personalen, samtidigt som barnen inte har något skydd alls mot den bullriga miljön. Om alla är tysta så finns det ju inte någon anledning att titta närmare på riskerna. I Dagens Nyheter skriver man den 24 oktober 2023: Ljudnivåernas påverkan på förskolebarn ska undersökas.

En studie från Göteborgs universitet 2018 fokuserade på kvinnors arbetsmiljö i förskolan. I den kunde man konstatera att sju av tio kvinnliga förskollärare drabbades av ljudtrötthet. Nu är det ju inte bara de vuxna som befinner sig i en bullrig miljö och därför är det angeläget att även forska på hur skadligt det är för barnen, vars känsliga hjärnor utvecklas som mest mellan ett till tre års ålder. En tidigare undersökning på cirka 80 barn visade att de utsattes för ljudnivåer på 85 decibel. För vuxna som utsatts för samma nivåer hade hörselskydd ansetts nödvändigt, men barnen saknar som sagt skydd, så för dem finns ingen hjälp att få i dagsläget.

Kerstin Persson Waye, professor vid Göteborgs universitet som studerat det här berättar i DN att när ljudnivåerna blir så höga, så blir det väldigt svårt för barnen att höra vad som sägs eller hur olika ljud låter. Skillnaden på konsonanter blir svåra att höra och lära sig. Den studie som man ska genomföra nu ska titta på om barnens hörsel skadas (vilket personalens visat sig göra). Sedan ska man titta på barnens språkinlärning och välmående. (Tack Göteborgs universitet och Karin Person Wayne för att ni tittar på det här).

Det här är ett litet framsteg, men vi behöver forska på förskolans effekt på barn ur fler aspekter med tanke på de ständigt sjunkande skolresultatet (som står sig även sedan man justerat för invandrarbakgrund) och den ständigt ökande psykiska ohälsan hos barn och ungdomar.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Läs också:

Ljudnivåernas påverkan på förskolebarn ska undersökas

Redan 2006 lyfte Hemmaföräldrars nätverk det problematiska i att förskolebarn saknar skydd i en arbetsmiljölag… (Sedan heter sidan Forskoleupproret.com)

Buller i förskolemiljön kan inverka negativt på barns hälsa

Operera barn utan bedövning, amma var färde timme, tvinga barn att gå i förskola – varje tidsepok har sina tokigheter

Personal bär öronproppar för att slippa höra förskolebarnens gråt

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *