Boktips

Har du bestämt dig för att satsa på tid för barn och balans mellan familj och arbete … och möts av skepsis eller rena ifrågasättanden av släkt, vänner och omgivning? Då finns det mängder av böcker som vi kan rekommendera dig att läsa som kan stärka dig i ditt val. Det kan ju bli ett bra tips att läsa också för dem som tror att standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder, är den enda lösningen för ALLA barn.

Barn är olika … vi föräldrar väljer olika. Det är varken dramatiskt eller något som ska ifrågasättas. Men de argaste kritikerna kanske också är de som har en liten gnagande osäkerhet kring det val de själva har gjort. Med det i åtanke är det kanske lättare att inte ta åt sig så mycket av de påhopp som de som väljer bort standardlösningen kan drabbas av.

Tid för barn, av Per Kågeson

Mamma@home, av Elise Claeson

Förskolan för de allra minsta. På gott och ont

Mår barnen bra i förskolan, av Ulla Waldenström

Om små barns behov och utveckling, Magnus Kihlbom (en kunskapsöversikt)

Det infantila samhället, av Carl B Hamilton

Vill ha mer: om barn, tid och konsumtion, av Katarina Bjärvall

Kärlekens roll. Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna, av Sue Gerhardt