Om

Hemmaföräldrars nätverk – originalet, HFN, startade 2001. Initiativtagare och grundare är Madeleine Lidman som arbetar ideellt med att stötta och inspirera föräldrar att satsa på tid för barn och balans mellan familj och arbete. Under två decennier har tusentals familjer fått hjälp till ett helt annat liv med tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Familjer är olika – barn är olika, därför är det inte särskilt dramatiskt att föräldrar vill välja olika barnomsorgslösningar under småbarnsåren. Men det svåra är när föräldrar inte KAN välja något annat än standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder, eftersom familjepolitiken inte subventionerar alternativ som omsorg i hemmet.  Alternativ är viktigt eftersom alla barn inte mår bra i förskolegrupper, samtidigt som vi har världens högsta marginalskatter som minskar valfriheten. Därför har Hemmaföräldrars nätverk – originalet vid sidan av att ge föräldrar råg i ryggen att våga lyssna till sin magkänsla och välja det alternativ som passar just deras familj bäst – samtidigt arbetat med opinionsbildning för att förändra de politiska ramarna, så att föräldrar ska kunna välja den lösning som passar det enskilda barnet bäst, utan att de kastas ut i ekonomisk otrygghet om de väljer ett alternativ som inte är subventionerat.

Madeleine Lidman var med och drev Föräldraupproret 2005 och arbetade hårt för att även omsorg i hemmet skulle bli ett subventionerat alternativ, vilket också skedde sedan när vårdnadsbidraget infördes 2008. Det fanns sedan fram till 2014, (då den rödgröna regeringen tillsammans med C och L, tog bort det barnomsorgsalternativet). Vårdnadsbidraget underlättade för föräldrar att stanna hemma längre utan att behöva säga upp sig, då det tryggade anställningen i tre år.

Det mesta av arbetet med att stötta och inspirera andra föräldrar sker i dag via HFN:s facebookgrupp – som i dag har över 6 000 medlemmar samt lokala grupper över hela landet och mängder med grupper med specialinriktningar. Att vara hemmaförälder innebär inte att man är emot förskolan, utan många föräldrar väljer bara att vänta några år, eller så har de förskola några timmar i veckan som ett komplement. Andra har barnen hemma helt fram till skolstart.

Föräldrar som satsar på tid för barn och balans mellan familj och arbete, pusslar på en mängd olika sätt. Eftersom förskolan viktig pusselbit i familjepolitiken, men självklart inte den enda, så har Madeleine Lidman som själv arbetat under några år i deltidsförskola, satsat på att i mån av tid även försöka vara med och förbättra för förskolebarnen. Redan 2006 lyfte hon därför problemen med att förskolebarn saknar skydd i en arbetsmiljölag samt en Lex Sarah-lag där personalen är skyldig att anmäla brister. Hon har också varit engagerad i organisationen Barnverket och i Power to Parents – 2018.

Här på sidan samlar vi många intressanta artiklar och länkar, men vill du som förälder ha stöd, råd och inspiration eller bara hitta andra föräldrar att nätverka med och hitta på saker tillsammans med, så är du välkommen att ansöka till facebookgruppen.

Till HFN hör också:

Hemmaföräldrars nya blogg

Hemmaföräldrars blogg

Den som är hemma längre utvecklar sitt föräldraskap men även en mängd andra förmågor – och många startar därför också eget företag. Därför finns det nu även en grupp för HFN:are med eget företag.