12 april 2007

Der Tagesspiegel om nätverket Hemmaföräldrar

2007 04 03
Der tagesspiegel
översättning till svenska; Krister Pettersson

Betalt hemarbete

Tyskland vill bygga ut daghemsplatserna i riktning mot vad som gäller i Sverige.  Sverige – som ju hålls för mönstergillt i saker som gäller barnomsorg – vill betala föräldrar när de stannar hemma. Varför inför Sverige ett vårdnadsbidrag?

Av André Anwar,  Stockholm

I årtionden har Sverige gällt för att vara ett mönsterexempel på framgång för socialdemokratisk familjepolitik. Den i september nyvalda borgerliga fyrpartiregeringen under statsminister Reinfeldt försöker nu erbjuda en egen variant: Från 2008 skall svenska föräldrar få pengar från staten om de vill stanna hemma för att ta hand om sina ätteläggar.  Mödrar – eller fäder – som efter ett barns födsel inte vill återgå till yrkesarbete, får till barnets tredje levnadsår 320 € per månad.
Därmed skulle föräldrarna erbjudas en äkta valfrihet, säger den kristdemokratiska socialministern Göran Hägglund, som har utarbetat konceptet för ett sådant vårdnadsbidrag. I knappt något annat land i världen är så många kvinnor yrkesverksamma som i Sverige, och i knappast något annat land är behovet av daghems- och ungdomsplatser så stort.

Emellertid finns det i Sverige, liksom i Storbritannien, en folkrörelse till förmån för hemmafrumodellen. Stockholmsstadsdelen Solna är ett fäste för denna rörelse. Här bedriver Madeleine Lidman sedan fem år ”Nätverket för hemmaföräldrar”, vars medlemmar ser hemmafrurollen som ett privilegium. Denna livsmodell betyder ingalunda ett återgående till gamla patriarkaliska strukturer, utan skulle ge mer frihet, argumenterar de. 40 000 namnunderskrifter hade Madeleine Lidman samlat in till förmån för att hemmafru och hemmamän, som själva vårdar sina barn, skulle stöttas finansiellt från staten. Förespråkare har Madeleine Lidman inte bara i det borgerligt – konservativa lägret, utan också bland vänstermänniskor. 

Trots detta finns det i Sverige också en hel rad kritiska stämmor. Man fruktar, att med införandet av ett hemmafrustöd skulle jämställdhetstanken undermineras, även om en daghemsplats är betydligt dyrare än de 320 € som föräldrar skulle erhålla när de vårdar sitt barn hemma. Staten skulle till slut bara dra ner på kostnaderna för barnomsorgen, kritiserar oppositionen i Riksdagen.

Och feminister varnar för en ”kvinnofälla”. Slutligen skulle det, när allt kommer omkring, framför allt vara kvinnor, som skulle stanna hemma vid spisen med barnen, lyder kritiken. Ty också i Sverige förtjänar kvinnor i genomsnitt mindre än män. Detta tillstånd skulle bara underbyggas med införandet av ett vårdnadsbidrag, heter det. Dessutom skulle erbjudandet bara vara attraktivt för gifta kvinnor med välsituerade äkta män. Ty 320 € per månad kan ju inte ersätta en hel årsinkomst.

Även det högerliberala Folkpartiet, som sitter med i regeringen, har också en del emot socialministerns förslag. Det skulle till slut ha överenskommits, att med införandet av vårdnadsbidrag skulle samtidigt också ytterligare daghems- och fritidsplatser skaffas fram.

Kristdemokraterna söker en fråga, på vilket de innan nästa val kan profilera sig gentemot de andra borgerliga regeringspartierna, heter det bland de högerliberala. Och så kan det kanske fungera.

Mer på samma tema:
Fler daghemsplatser: Von der Leyen driver igenom
Enhetlig standard: På europeisk nivå
Vem betalar? Till slut måste väl ”der Bund” träda till
Mening: Våga mer valfrihet

Läs också:

http://www.tagesspiegel.de/fragen-des-tages/archiv/03.04.2007/3180603.asp  

Häftig debatt i Tyskland om dagis

 


 

Första sidan