"Färre barn inskrivna på dagis i Solna än väntat" - lyder rubriken i en mindre notis i DN den 16 maj 2002.

"I Solna minskar andelen inskrivna barn i förskolan - tvärtemot vad kommunen räknat med. Jämfört med första kvartalet förra året handlar det om en minskning på knappt fem procent, vilket motsvarar cirka hundra barn."

"Minskningen ska också ses i skenet av att Solna har stor inflyttning. Förra året fick kommunen 457 nya invånare, varav många barnfamiljer som framför allt slagit sig ner i det nybyggda bostadsområdet i Frösunda."

"Ökningen av antalet barn borde i kombination med maxtaxan ha resulterat i ett större tryck på barnomsorgen, inte tvärtom" - konstaterar chefscontrollern vid barn- och utbildningsförvaltningen. "En effekt av maxtaxan har ändå slagit igenom i Solna: många föräldrar som redan har maxtid låter sina barn stanna ytterligare några timmar utan att behöva betala mer."

Chefscontrollern vid barn och utbildningsförvaltningen har inte någon entydig förklaring till minskningen. På Hemmaföräldrar anser vi att är för tidigt att sia något om orsaken men det kan bero på att det i Solna finns det FLER ALTERNATIV än dagis samt MÅNGA HEMMAFÖRÄLDRAR.

Kyrkans deltidsförskolor (lekis), finns på flera ställen runt om i Solna och barnen kan i mån av plats få börja redan vid 2 1/2 - 3 års ålder. Inom kyrkans lekis arbetar man hela tiden aktivt för att involvera föräldrarna - och många aktiviteter riktar sig till föräldrar, barn, dagmammor samt även mor- och farföräldrar . På så sätt bildas ett nätverk av människor i olika åldrar som känner varandra. En klar fördel i dagens samhälle som annars är väldigt strikt uppdelat.

Tvåfamiljssystem finns i Solna - och riktar sig till de föräldrar som arbetar deltid och har ett flexibelt arbete. Då kan två familjer enas om ett system där man hjälps åt med barnen. Kommunen betalar sedan ut viss ersättning. Läs vidare

När fler stannar hemma med barnen, blir arbetet som hemmaförälder roligare och lättare- just för att man träffar andra "arbetskamrater" och hittar jämnåriga kompisar till sina barn. Många hemmaföräldrar i Solna har Augustendals 4H-gård som en träffpunkt.

Dagmammorna erbjuder sedan ett jättebra alternativ när man vill gå tillbaka och arbeta. Framförallt de dagmammor som har ett nära samarbete med kyrkans lekis - mycket uppskattat hos föräldrar och barn. En annan fördel med de dagmammor som har kyrkans lekis som gemensam knytpunkt är att dagmammorna lär känna varandras barn väl samt föräldrar och andra anhöriga. Vid sjukdom är det lätt för dagmammorna att hjälpas åt med barnen, eftersom ungarna redan känner de olika dagmammorna och deras barn.

I alla fall så finns det här i Solna många föräldrar som vågar hoppa av ekorrhjulet ett tag och stanna hemma med sina barn lite längre. Hur ser det ut i DIN stad? Har du några liknande positiva trender att rapportera om? Skriv i så fall till oss på Hemmaföräldrar.


hemma.foraldrar@brevet.nu   Tillbaka upp på sidan   Startsidan

Första sidan