Är du produktiv lilla vän?

Människor idag är fastlåsta i ett system där de springer i ett ekorrhjul som bara går snabbare och snabbare - detta i kombination med bristen på valfrihet och makt att påverka den egna vardagen gör dem stressade och till slut sjuka.

Samhället har förändrats och nyckelordet idag för varje människas existens är produktivitet. Att vara produktiv är viktigt - man måste arbeta och göra rätt för sig! Barn är inte produktiva, gamla är inte produktiva, sjuka och handikappade är inte heller produktiva. Så vad gör samhället med dem? Det är enkelt, det är bara att se sig omkring för att se hur samhället behandlar de som inte är produktiva - stuva undan dem och förvara dem någonstans till en så billig kostnad som möjligt.

Barn placeras tidigt på dagis i stora barngrupper och gamla, sjuka och handikappade placeras för sig. En "omsorgsform" där nedskärningarna duggar tätt. Tacksamma grupper att skära ned för - de har ju av förklarliga skäl svårt att protestera. Denna uppdelning gör att vi människor inte längre lever samman och träffas på ett naturligt sätt. Trots att alla behövs, för att vi ska bli hela som människor och få ett fungerande socialt samhälle.

Någonstans måste man börja låta människor välja mer fritt hur de vill leva sina liv - många vill leva i gemenskap och inte uppdelade. För att de ska bli möjligt måste de ekonomiska förutsättningarna för människor förändras. Därför är det otroligt viktigt att sätta sig in i vilken familjepolitik de olika partierna bedriver samt vad de planerar för framtiden i form av att skapa ett trivsamt företagsklimat. Nya företag och företag som frodas och stannar i landet är lika med tillväxt, vilket är bra för att ge ekonomisk möjlighet till en bra och fungerande välfärd - det är steg 1. Steg 2 är att se till att människor har pengar kvar att leva för och sorry, hur tråkigt det än är och låter -skatterna får inte vara för höga. Skattehöjningar ger mindre i plånboken, mindre att handla för och en nedåtgående spiral i ekonomin påbörjas.

Sedan är det viktigt att komma ihåg att man kan vara produktiv på olika sätt. Om man väljer att under några år ägna sig åt sin familj - barn och gamla i första hand och kanske arbeta lite extra, så ska man kunna göra det, utan fördömanden och utan att familjen straffas ekonomiskt. En Hemmaförälder sparar för varje barn som är hemma - ca 88.000 kr/barn och år åt samhället - då är det väl inte för mycket begärt att de får tillgång till en del av dessa pengar som subventioneras ut till de som använder dagis/dagmamma. Samhället och arbetslivet måste utformas för fler sätt att leva!

Vi människor är inga broilers som ska växa upp så fort som möjligt för att bli produktiva. Ensamma är vi människor ingenting - vi behöver våra nära och kära, vänner och vårt sociala nätverk för att kunna fungera bra. Och därför måste vi människor börja tänka om. Vi måste få tid för att umgås och leva också. Tid idag är en bristvara, tempot är så otroligt uppskruvat - allting ska gå fort, för vi har mycket som ska hinnas med i vårt nya produktiva samhälle.

Och politikerna tänker kortsiktigt. Under flera år har kampen varit att få ut båda föräldrarna i heltidsarbete - då får man in stora pengar i skatter och konsumtionen ökar. Men vad händer med barnen? De vuxna? Vårt samhälle? Notan kommer senare i form av psykisk ohälsa hos barnen och sjukskrivningar hos de vuxna - det kostar samhället stora pengar och människorna mycket lidande. Att bekosta valfrihet är en struntsumma i det långa perspektivet.

Egentligen är det väldigt enkelt vad har regeringen åstadkommit under senare år med de enorma inkomster de fått i form av världens högsta skatter?

Vilka var de stora frågorna nu igen inför valet 1998? Jo, skolan, vården och barnomsorgen - "de hårda åren var visst över och nu skulle man satsa på dessa områden". Idag sitter vi inne med facit i hand - vad tycker DU? - blev skolan, vården och barnomsorgen bättre - för pengarna fanns - men hur användes de?

Nu ska samma regering sitta i 4 år till och har återigen lovat att satsa på skolan, vården och omsorgen. Det ska bli intressant att se vad de åstadkommer under kommande år. Vi på Hemmaföräldrar följer utvecklingen med stort intresse.


hemma.foraldrar@brevet.nu   Tillbaka upp på sidan   Startsidan

Första sidan