6 oktober 2006

Ny regering ger förhoppningsvis bättre familjepolitik

 

Idag presenterade Fredrik Reinfeldt sin nya regering. För oss på Hemmaföräldrar så är det naturligtvis också av största intresse att få veta vad som händer nu på familjepolitikens område. Som vi ser det så är det några saker som måste förbättras per omgående.

 

Pressen på småbarnsfamiljerna måste minska och föräldrar måste få en möjlighet att hitta en bättre balans mellan arbete och familj. En viktig förändring då är att valfriheten måste öka och föräldrar måste ges möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika alternativ eftersom alla barn är olika.

 

Vi måste få bukt med de skenande ohälsotalen hos barn. Därför är det viktigt att vi nu får seriösa, icke politiskt färgade och (s)tyrda undersökningar, som tittar på vad det är som gör att den psykiska och fysiska ohälsan bara ökar hos barn.

 

Problemen i förskolan måste åtgärdas. Den dag en förälder väljer att sätta sitt barn i förskolan så ska de vara garanterade en bra verksamhet. I ett samhälle där de ”icke-lindriga” skadorna i förskolan har fördubblats sedan 1980-talet, förmodligen på grund av för stora barngrupper och för lite personal och där förskolan blivit en smitthärd för flera allmänfarliga sjukdomar, är det dags att någon ställer sig på barnens sida och genomför skyddsåtgärder som garanterar deras säkerhet och hälsa. Därför är det viktigt att förskolebarn (och även fritidsbarn) omfattas av arbetsmiljölagen – en fråga som dragits i långbänk men där det nu är dags att agera - idag.

 

Den nya regeringen vänder sig till alla medborgare (oavsett politisk bakgrund) och det är naturligtvis jätteviktigt att alla i landet känner att de har en regering som företräder dem. För oss på Hemmaföräldrar som arbetar inom Föräldraupproret är det inte något nytt att arbeta med människor över hela den politiska skalan. Vi har kritiserat framförallt vänstern och socialdemokraterna hårt för deras familjepolitik men ändå haft ett nära samarbete med människor på gräsrotsnivå som tillhör dessa partier. Och det är jätteviktigt – just det här att kunna ha en dialog med människor och inte låsa sig fast vid en politisk tillhörighet och vägra diskutera frågor som trots allt är gemensamma för alla. Jag hoppas att vi kommer att ha ett fortsatt gott samarbete över de politiska gränserna och att vi små gräsrötter nu kan driva vidare ovanstående frågor så att vi skapar ett samhälle som är bättre för oss alla och våra barn.

 

Madeleine Lidman

 

Läs också:

 

Niklas Ekdal, politisk redaktör Dagens Nyheter, om familjepolitiken.

 

 


 

Första sidan