Upp till bevis om hemmaföräldrarnas olönsamhet!

Den 6 december skriver Anna Hedborg i DN, tillsammans med några kollegor, (sina egna åsikter eller regeringens, vilket framgår inte), om hur den nuvarande flexibla föräldraförsäkringen är en ny hemmafrufälla. Lysande retorik! Säg hemmafru och alla förväntas rysa efter ett propagandakrig mot hemmafruar som pågått i 30 år. För ni förstår att citat "ökade valmöjligheter i föräldraförsäkringen har blivit en kvinnofälla. Kvinnorna väljer en lägre ersättningsnivå för att på så sätt förlänga barnets tid i hemmet".

RFV har analyserat föräldrarnas egna uppgifter om hur länge de är föräldralediga och något förenklat kommit fram till att det finns två grupper.

Grupp 1 Använder föräldrapenningen intensivt under barnets första år för att sedan använda kvarvarande dagar till senare uttag vid exempelvis semester eller om barnomsorgen är stängd.

Grupp 2 Sprider ut dagarna och förlänger på så sätt tiden hemma med barnet.

Den utredning som RFV har gjort (för våra skattepengar och som har kostat?) har nu kommit fram till att det här skapar ett problem. Grupp 1 Att även om mamma är hemma mer också i den första gruppen, så är ändå mönstret mer lika mellan mamma och pappa.
Grupp 2 Där är det "mammorna och enbart mammorna som sprider ut föräldrapenningdagarna och förlänger barnets tid hemma.

Så vad är då problemet enligt RFV?

Grupp 2 Jo, den "långa" frånvaron (och här talar vi om max 1 1/2 år för de flesta om man inte vill hoppa av arbetslivet helt) är att "kvinnorna får nöja sig med en mycket låg inkomst vilket ökar risken för en ny sorts hemmafru. För arbetslinjen försvagas och den traditionella strukturen med mannen som huvudförsörjare upprätthålls". "Och så påverkas hennes pension".

Och sist men inte minst, när kvinnor gör så här "så innebär det kostnader för den enskilda individen och samhället i stort"

Vilka kostnader för samhället i stort undrar vi? Stod det inte i det tidigare resonemanget att de kvinnor som väljer att dra ut på föräldraförsäkringen får ta hela kostnaden själva? Och dessutom får de bära oket av stämpeln "hemmafru".

För att ytterligare lägga skuld på grupp två så nämner artikelförfattarna att "Sverige har en åldrande befolkning. En förlängd studietid, hög sjukfrånvaro och ett tidigare utträde ur arbetskraften leder till att tiden som förvärvsarbetande förkortas och att en allt mindre del av befolkningen måste försörja en allt större äldre befolkning".

Men det vi frågar oss är; betyder det att föräldrar inte ska få tillbringa tid med sina barn och vara med och fostra dem under deras första år i livet? Finns det inte andra vägar att gå än att separera föräldrar från deras barn under småbarnsåren? Som att se till att den svarta sektorn krymper med hjälp av lägre skatter. Tänk om fler arbeten blev vita? Där finns pengar att hämta. Eller varför inte se till att alla de som är förtidspensionärer p.g.a. de inte hittar ett nytt jobb sätts i arbete? Alla sjukskrivna? Eller alla människor i arbetsmarknadsåtgärder - tänk om de fick ett arbete?

Fast börjar vi tänka i de termerna har vi ett stort problem - det finns ingen efterfrågan på arbetskraft i det här landet. Företagen flyttar utomlands och de företag som är kvar tvingas betala skyhöga skatter för varje anställd vilket leder att de är ytterst restriktiva med att nyanställa. Och hur är företagsklimatet i landet? Och varför låter vi oss nöja med att det INTE GÅR att leva på en lön i Sverige när det går i andra länder?

Då börjar vi komma till pudelns kärna och så vill uppenbarligen INTE de som skrivit artikeln att vi ska tänka. Nej, det är bättre att jaga några få föräldrar som försöker dra ut på föräldradagarna för att stanna hemma längre med sina barn. "De måste ut i arbete för att försörja en åldrande befolkning."

För att ytterligare understryka vilka samhällsförrädare dessa kvinnor i grupp 2 är så står det i artikeln citat:
"Enskilda individers beslut träffas i hög grad till följd av strukturer och mönster som individen inte rår på. Men individens beslut påverkar också kollektivets öde. Tidigare studier tyder på att föräldrarna inte frivilligt vill bryta cirkeln RFV (2003) (...) Mammor vill inte dela med sig av föräldraledigheten och pappor verkar inte överdrivet angelägna om att kämpa för en större del av densamma".

Vi ser i alla fall en sak som studien tydligt visar - föräldrar vill stanna hemma längre med sina barn och de löser det efter bästa förmåga med de riktlinjer de har från högre ort.

Är det inte dags att börja lyssna på vad föräldrarna själva vill? För många föräldrar idag handlar det inte om att vara hemma 6 månader var eller ett år, utom om att få en möjlighet att vara hemma under flera år med barnen. Utan att bestraffas ekonomiskt, utan att utförsäkras, utan att få sämre pensioner, utan att gå miste om dagissubventionerna.

Det pågår ett föräldrauppror i Sverige FÖR ökad valfrihet att stanna hemma längre med de egna barnen. I kommun efter kommun genomförs det namninsamlingar för folkomröstning inom kommunen i frågan. Trots att vi påstås leva i en demokrati avfärdas alla namninsamlingar av regeringen och några folkomröstningar blir inte av. Det är väldigt tyst i media om det här. Måste vi vänta på ett nytt Uppdrag Granskning för att få upp det här på agendan.

Vi anser att det är dags att börja myndigförklara Sveriges föräldrar - nu. Besök www.namninsamling.com/foraldrauppror

Madeleine Lidman
Redaktör
Hemmaföräldrar

Christer Westerlund
Ordförande i Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid


hemma.foraldrar@brevet.nu    Tillbaka upp på sidan    Startsidan

Första sidan