20 mars 2006

Lena Hallengren om familjepolitiken

 

Vi Föräldrars chefredaktör Helena Rönnberg träffade förskoleminister Lena Hallengren för att diskutera resultatet av den internetbaserade undersökning som Vi Föräldrar låtit Vi Föräldrars föräldrapanel fylla i.

 

Saxat ur Vi Föräldrar marsnumret 2006:

"För stora barngrupper, stressande och bullrig miljö. Förskolan har fått mycket kritik i media den senaste tiden. Bland annat skrev författaren och föräldragurun Anna Wahlgren i en debattartikel att dagis är barnmisshandel (Aftonbladet, 17/11-05).

 

Men föräldrarna själva är väldigt nöjda med förskolan, visar Vi Föräldrars Föräldrapanel, där föräldrar svarar på frågor som rör familjelivet. En sammanställning av Föräldrapanelens åsikter kring förskolan visar att nio av tio är positiva eller mycket positiva. Och mammor och pappor är överens.

 

Förskoleminister Lena Hallengren menar att resultatet stämmer väl överens med att kvaliteten på landets förskolor över lag är hög.

-  Sverige kommer högt upp när man gör internationella jämförelser av kvaliteten i förskolan. Vi är världsberömda för vår förskola, säger Lena Hallengren. 

 

När föräldrar väljer förskola till sina barn är inte pedagogiken det avgörande, eller ens bland det viktigaste, enligt Föräldrapanelen. På första plats kommer personalens engagemang, och klar tvåa är barngruppernas storlek.

- Ja, vi kan konstatera att barngrupperna är lite för stora ibland. De ökade i mitten av 1990-talet, men sedan 1999 har läget varit stabilt, säger Lena Hallengren.

- Men det är också viktigt att inte stirra sig blind på gruppstorleken. Jag tror inte att man kan gå tillbaka till det som var förr, då man hade satt ett bestämt tak på ett visst antal barn per grupp.

 

Vad som är en bra storlek beror på många saker, på hur gruppen ser ut, hur man delar upp verksamheten under dagen, om förskolan är flerspråkig och så vidare. Om en förskola är bra beror ju också på saker som att personalen är engagerad, har bra lokaler, att barnen får röra på sig. Men visst kan det finnas barn som behöver mindre grupper eller alternativa miljöer, fortsätter Lena Hallengren.

 

Av de som svarat i Föräldrapanelen har fyra procent dagbarnvårdare som barnomsorg. Hos en dagbarnvårdare får barnen vara i en mindre grupp och i hemmiljö. Det kan vara en av anledningarna till att man väljer den omsorgsformen. Men i vissa kommuner kan man inte välja dagbarnvårdare. Det är därför antalet dagbarnvårdare blir färre och färre. Minskningen beror bara på att efterfrågan har minskat, inte på att kommunerna hellre satsar på förskolor, säger Lena Hallengren.

 

Kommunal förskola är den överlägset vanligaste omsorgsformen. Och trots att kritiker menar att förskolan inte är bra för barn, tror Lena Hallengren att de flesta vill ha det här systemet.

-  De som vill ha annorlunda lösningar är inte så många, med de hörs, säger Lena Hallengren. Ordet karriär låter så hårt. Men vi har valt det här sättet att leva. Det bygger på att människor vill arbeta. Kvinnor i dag har högre betyg, och slutför oftare högskoleutbildningar, än män. För de flesta handlar det inte om att välja antingen sin karriär eller sina barns bästa, säger Lena Hallengren, det handlar om få använda sig av den utbildning man har valt.

- När man får barn förändras livet, och man måste anpassa sig och göra det som är bäst för hela familjen, men när man pratar om att en förälder ska vara hemma på heltid, då menar man oftast mamman. Därför är det en fråga om jämställdhet att ha tillgång till en förskola.

 

Vissa vill att föräldrar ska ha rätt till så kallat vårdnadsbidrag för att vara hemma med sina barn, på liknande vis som kommunerna får bidrag för varje förskolebarn. Bland annat i Nacka kommun vill de styrande politikerna ge föräldrar möjlighet till en sorts vårdnadsbidrag. Man vill utmana kommunallagen genom att låta föräldrar starta egna ”familjedaghem” och på så sätt kunna ge dem ersättning för att de vårdar sina egna barn. (…)

-  Hur länge är det rimligt att samhället betalar för ens barn, frågar jag mig då, kommenterar Lena Hallengren vårdnadsbidraget. Vi har idag en modell med föräldraledighet, förskola eller familjedaghem och maxtaxa.

 

Lena Hallengren menar att diskussionen om vårdnadsbidraget bör sättas i relation till den pedagogiska verksamhet vi har på förskolan idag.

-  Ibland får jag lust att gå ut på gatan och skrika ”Vi har världens bästa förskola”, säger hon men tillägger snabbt att den samtidigt alltid kan bli bättre förstås.

 

I höstas blev hon själv förskoleförälder. Då började hennes dotter Klara, snart två år, i förskolan.

-  Vi hade faktiskt gjort ett aktivt val, men vi fick inte plats där utan fick plats på en förskola som låg närmare. Det var spännande att skola in henne, innan hon började fasade jag för att hon skulle tycka att det var jobbigt, men det går bra säger Lena Hallengren."

 

 


 

Eftersom Vi Föräldrars intervju med Lena Hallengren saknade en del följdfrågor som är av allmänintresse för föräldrar så har Hemmaföräldrar valt att komplettera intervjun med några egna frågor. Dessa har skickats till Lena Hallengren och om vi får några svar så kommer vi att publicera dem här på sidan.

 

Hemmaföräldrars frågor: Läs mer >>

 


Första sidan