20 mars 2006

Några frågor till Lena Hallengren:

  1. Barns psykiska hälsa försämras allt mer (liksom den fysiska) och det finns studier som tyder på att anknytnings problem p.g.a. för tidig separation från föräldrarna kan vara en orsak. Varför har det inte gjorts någon studie som försökt analysera eventuella samband mellan tidig dagisdebut (eller långa dagar på dagis) och förekomst av psykiska problem?

  2. I Vi Föräldrars intervju skriver du att det kan finnas barn som kan behöva mindre grupper och alternativa miljöer – vilka ”miljöer” tänkte du då att det ska finnas som alternativ?

  3. I Malmö fick Carolina Kaya avslag på att starta eget som privat dagmamma, eftersom hon förutom fyra barn utifrån också skulle ta hand om sin egen son. I vissa kommuner finns det starka ideologiska skäl som gör att alternativ som privat dagmamma motarbetas. Vad tycker du om det?

  4. I Uppsala och Knivsta har socialdemokrater överklagat kommunens beslut att erbjuda barnfamiljer barnomsorgsalternativet ”familjenätverk” som innebär att den förälder som arbetar deltid eller studerar deltid kan hitta en annan familj och så hjälps de åt med barnomsorgen och får ersättning från kommunen. Varför är ni socialdemokrater emot familjenätverk?

  5. I Vi Föräldrars intervju säger du ”att när man pratar om att en förälder ska vara hemma på heltid, då menar man oftast mamman”. Hur vet du det? Vilka är ”man” som menar att det är så?

  6. Du tycker att det är negativt att det idag är övervägande kvinnor som väljer att vara hemma längre med barnen och är därför starkt negativ till lösningar som nackamodellen och ni socialdemokrater har också lovat att ta bort det alternativet om ni vinner valet. Vad tycker du om att det är övervägande kvinnor som arbetar i förskolan – borde förskola tas bort som ett barnomsorgsalternativ eftersom det är övervägande kvinnor som arbetar där?

  7. Du och din man valde att har er dotter hemma tills hon var två år (den ålder som alla forskare anser är ett minimum för barn att stanna hemma för att de ska må bra) innan hon började i förskolan. Många föräldrar har inte den ekonomiska möjligheten att dra ut på sina föräldraledighets dagar p.g.a. att de har för låg inkomst. Tycker inte du att alla barn borde få samma möjlighet att stanna hemma lite längre med sina föräldrar, oavsett föräldrarnas inkomst?

  8. Du säger att de som vill ha annorlunda barnomsorgslösningar inte är så många, men att de hörs. Har du hört talas om Föräldraupproret som idag har samlat in över 50.000 namnunderskrifter för fler barnomsorgsalternativ än förskola. Tycker du att det är få personer?

  9. De har kommit många larmrapporter om miljön på dagis. Vuxnas arbetsmiljö regleras i Arbetsmiljölagen. Men barn saknar ett liknade skydd mot dålig miljö. Arbetar du för att barn ska skyddas i en lag på samma sätt som vuxna?


 

Hemmaföräldrar fick den 24 mars 2006 följande svar på frågorna från Lena Hallengrens pressekreterare:

 

Hej!

Lena Hallengren hade gärna svarat på dina frågor om de hade varit formulerade på ett seriöst och professionellt sätt. Nu är de i vissa fall helt felaktiga och i andra fall insinuanta och Lena Hallengren gör därför bedömningen att hon inte har möjlighet att medverka.

 


 

Första sidan