Mona Sahlin på krigsstigen mot vårdnadsbidraget

Mona Sahlin och två andra socialdemokrater går på SvD:s Brännpunkt till frontalattack mot valfriheten och synen på att barn är olika och därför behöver tillgång till en mängd olika barnomsorgsalternativ. Enligt henne så behövs inte vårdnadsbidraget, utan det är bara att köra på som vi gjort hittills - barnen på dagis från ett år och två heltidsarbetande föräldrar. Den ständigt ökande psykiska och fysiska ohälsan hos barn berör hon inte över huvud taget, en signal som de flesta föräldrar annars tolkar som att det är hög tid att utvärdera de senaste decenniernas familjepolitik och skapa något nytt och bättre som utgår från barnets behov.

Läs mer >>

Läs också: Föräldrar vill vara hemma mer

Förskolebarn saknar skydd - situationen i förskolan i dag

Barnen får betala priset

Unga mår sämre än sina föräldrar

Häftig debatt i Tyskland om dagis

Sverige slagträ i tysk debatt om utbyggnad av daghem 

Sifoundersökning: 64 procent vill ha vårdnadsbidrag

Därför vill 76 procent av LO kvinnorna ha vårdnadsbidrag

När Mona själv hade små barn så anlitade hon svart dagmamma, struntade i att betala dagisavgifterna och utnyttjade i övrigt flitigt skattebetalarnas pengar för att sätta guldkant på tillvaron. En livsstil som förmodligen inte underlättar att förstå den lilla människans livsvillkor.

Läs mer >>

 

 


 

Första sidan