Regeringen är medveten om följderna av sin familjepolitik

När Lena Hallengren tillträdde som förskoleminister 2002 klargjorde förskollärarna att det största problemet var de stora barngrupperna och för lite personal. (Se artikel). Samma år kom också en studie från Norrlands universitets sjukhus som visade att de mer allvarliga barnolycksfallen i förskolan fördubblats de senaste 20 åren. En problematik som www.skyddsnatet.nu rapporterade om samma år. 

Lärarförbundet berättade för fem år sedan om hur förskolepersonalens arbetssituation leder till ökade sjukskrivningar och förtidspensioneringar - en trend som vi ännu inte sett slutet på. Vilket tydliggörs i artiklarna: "Oron hinder för pedagogik" och "Glapp mellan mål och verklighet".

Regeringen avslog nyligen att förskolebarn och fritidsbarn ska omfattas av arbetsmiljölagen. Det gör naturligtvis barnen skyddslösa eftersom de inte heller omfattas av en "lex Sarah lag". Så länge barnen saknar skydd så riskerar varje familj som drabbas av en olycka att hamna i samma situation som sjuårige Joels familj. (Se artikel)

Lena Hallengren avfärdar barnolycksfallsstatistiken i förskolan med kommentaren "de flesta olycksfallen sker i hemmet". Med tanke på situationens allvar så är det inte ett acceptabelt svar från den som är ytterst ansvarig för de små barnens och förskollärarnas situation.

 

Madeleine Lidman

 

 


 

Första sidan