Vilka konsekvenser har maxtaxan fått?

Man ler ofta i njugg åt politiker som när de får en fråga säger "men vi ska tillsätta en utredning, för att undersöka det här". Många gånger känns det som ett enkelt sätt att slippa undan att besvara en angelägen fråga. Men när man ser vilka konsekvenser ett snabbt valfläsklöfte som maxtaxan faktiskt har fått, så inser man att det inte är så dumt att i förväg undersöka vad ett löfte faktiskt kan innebära i praktiken. Dessutom visar det att en politik som bara bedrivs kortsiktigt för att vinna röster till ett nära förestående val, är både farlig och leder till oanade konsekvenser, när man inte tänkt igenom och noga utrett ett förslag innan.

Hittills så kan vi se att maxtaxan har fått följande negativa konsekvenser;

Antalet barn som tillbringar längre tid på dagis, blir bara fler och fler.

Fler och fler daghem går med förlust. Sämre ekonomi leder till större barngrupper och färre personal. Vilket ger minskad säkerhet för barnen och ännu sämre omvårdnad.

Alternativen till dagis kan på sikt komma att försvinna. Dagmammorna får sämre lön p.g.a. maxtaxan och föräldrakooperativen får ekonomiska svårigheter och svårt att upprätthålla sin idé med större personaltäthet.

Redan idag varnar läkarna för att man ser en ökning av barn som drabbas av stress, tinnitus och knutor på stämbanden. Utskrivningen av lugnande medel ökar, även till så små barn som 1 år. Stressen leder till åderförkalkning av blodkärlen och kommer att resultera i att många av dagens dagisbarn kommer att drabbas av hjärtinfarkt i 40-50-års åldern. Slår man samman alla rapporter, så ser inte bilden vidare trevlig ut.

Ändå har valkampanjen bara startat från socialdemokraternas sida - i stora kampanjer går man ut med hur mycket pengar föräldrarna sparar på maxtaxan och slagord som "det ska vara alla barn förunnat att få gå på dagis".

Och in på denna väg vill de styra alla föräldrar. Valfriheten ska vara lika med noll. Dagis från 1 år är den enda sanna lyckan och sossarna har pengarna och resurserna att påverka folk i denna riktning. Dock kan man tydligt se att många föräldrar kan tänka själva - protesterna börjar öka runt om i landet.

Lite fakta

Maxtaxan ökar behovet av förskollärare. Redan nu uppger hälften av landets kommuner att de har brist på sådana. Mer än var sjätte kommun uppger att de måste anställa mer personal för att klara av de större barngrupperna som är följden av maxtaxan i barnomsorgen.

I en undersökning av kommunförbundet uppger nära 80% av kommunerna att vistelsetiderna ökat och 65% att antalet barn ökat. Undersökningen bekräftar den enkät som TT gjort.

Vad är då sossarnas kommentar till utvecklingen? I en insändare i DN den 27 mars kan man läsa följande kommentar:

"Maxtaxan är en framtidsreform som sätter föräldrarna och framför allt barnen i centrum. Alla barn - oavsett bakgrund - ska ha samma möjlighet till språklig och pedagogisk utveckling samt till ett livslångt lärande. Maxtaxan har inneburit ett större tryck på förskolan, vilket visar vilken viktig reform det är. Genom maxtaxan ökar vi föräldrarnas valfrihet. Nu behöver de inte längre av ekonomiska skäl avstå från att ge sina barn förmånen att gå i förskolan. Nu kan fler barn ges möjlighet att ta del av förskolans unika kombination av pedagogik och omsorg."

Det finns en hel del att anmärka på ovanstående. För det första så erbjuder inte dagis idag någon unik kombination av pedagogik och omsorg. Sossarna är mycket väl medvetna om krisen i förskolan och problemen som finns, de tar t.o.m. upp det i sin valkampanjpapper. Ändå har de mage och gå ut och påstå att det ska vara alla barn förunnat att hamna där.

Att sedan påstå att maxtaxa är valfrihet får mig att tänka på gamla Sovjet. Där ansåg kommunist ledarna att landet hade demokrati, människor fick ju rösta i val. MEN de glömde en sak, de fick BARA rösta på kommunisterna. Och i Sverige erbjuder sossarna BARA ETT ALTERNATIV - DAGIS! Lika lite som de forna Sovjetmedborgarna hade valfrihet att rösta lika lite har småbarnsföräldrar valfrihet i barnomsorgen idag.

Vi på Hemmaföräldrar vill också motverka "den enda lösningen" - DAGIS och se större valfrihet för föräldrar att göra sina egna val och välja den lösning som passar dem och deras barn bäst. Det bildas fler och fler nätverk mot dagens barnfientliga samhälle. Hjälp till DU också att sprida vårt budskap. Skicka insändare och kritisera dagens politik. Berätta om Hemmaföräldrars webtidning för vänner och bekanta och stöd oss gärna genom medlemsskap.


hemma.foraldrar@brevet.nu   Tillbaka upp på sidan   Startsidan

Första sidan