04 april 2006

Maria Larsson - om Kristdemokraternas familjepolitik

 

Maria Larsson, förste vice ordförande för Kristdemokraterna, är trebarnsmamman som gav sig in i politiken när hon upptäckte hur svårt det var att få livspusslet med familj och små barn att gå ihop. Maken Gunnar och Maria träffades när båda arbetade som lärare, och de fick i unga år tre barn som idag är 22, 24 och 26 år gamla.

 

Hur löste ni barnomsorgen när barnen var små?

 

-   Vi hade flera olika barnomsorgsalternativ, kommunal och privat förskola och dagmamma, säger Maria Larsson.

 

Under en period arbetade Maria och maken halvtid båda två och delade då på omsorgen om barnen. Fördelen, enligt Maria, var att de slapp släpa upp barnen tidigt varje morgon samtidigt som de behöll kontakten med arbetslivet.

 

-   Tyvärr gick inte ekonomin ihop när vi hade den lösningen, vilket var ett skäl till att jag valde att engagera mig politiskt. Det är viktigt att tillåta föräldrar att få ekonomiska möjligheter att välja andra lösningar än de offentlig barnomsorg erbjuder, säger Maria Larsson.

 

Valfriheten är något som poängteras starkt i kristdemokraternas familjeprogram där de vill förstärka föräldraförsäkringen, införa 300 barndagar samt införa vårdnadsbidrag. Samhället ska också erbjuda en mångfald av barnomsorgslösningar som familjedaghem, förskolor, öppna förskolor och fritidshem. Och varje kommun ska bestämma ett storlekstak för barngrupperna.

 

Tycker du att kvoterad föräldraförsäkring är ett verktyg för att uppnå jämställdhet?

 

-  Vi är emot tvångsindelning av föräldraförsäkringen och anser att det går en stark skiljelinje mellan den politiken, som innebär att styra barnfamiljerna, och vår politik. Vi vill stödja – inte styra föräldrar. Varje familj ska ha rätten att välja själva hur de vill lösa barnomsorgen under småbarnsåren, säger Maria Larsson.

 

Maria poängterar också att jämställdhet inrymmer så mycket mer än själva fördelningen av föräldraförsäkringen.

  -   Vi driver jämställdhetsfrågor aktivt utifrån alla människors lika värde, säger Maria Larsson.

 

Kristdemokraterna vill skärpa diskrimineringslagstiftningen för att stärka kvinnors situation ute på arbetsmarknaden och höja taket i föräldraförsäkringen så att fler män kan vara hemma. Kvinnosjukvården kan bli bättre och ett led i det är att profilera Södersjukhuset på kvinnosjukvård. En annan fråga Kristdemokraterna är djupt engagerade i är våldet mot kvinnor och de bekämpar också trafficking samt arbetar för ett stärkt skydd för kvinnan mot våldtäkter.

-   Sexualbrottslagen borde skärpas så att ”samtycke” skrivs in. Det är något som måste finnas, annars är det våldtäkt., säger Maria Larsson.

 

Ni Kristdemokrater får ofta klä skott för en del krönikörers ilska över att ni driver frågan om valfrihet inom barnsomsorgen så hårt. Vad är din reaktion på det?

 

-  Vi var tidigare det enda parti som ville förbjuda innehav av barnpornografiska bilder. Då fick vi utså mycket spott och spe men idag är det ingen som ifrågasätter det korrekta i det. Med tanke på hur många föräldrar som önskar ökad valfrihet tror jag att det kommer att bli en självklarhet när vi bara får chans att införa det, säger Maria Larsson.

 

Tror du att familjepolitiken kommer att bli en viktig valfråga?

 

-  Samhället idag skapar inte lyckliga människor, vilket den stora psykiska ohälsan visar. Vi arbetar mycket för de människonära frågorna, barn- och familjepolitiken och de äldre. Det här är viktiga frågor och vi ser ett trendbrott i opinionsundersökningarna för vårt parti. Enligt Temos undersökning i mars så ökar stödet för Kristdemokraterna och vi är nu uppe 6,4 procent, vilket vi tycker är positivt, säger Maria Larsson.

 

Ett annat viktigt område inom familjepolitiken är att Kristdemokraterna arbetar för att ge föräldrarna auktorisationen tillbaka över barnets liv.

 

-  Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv och enligt BRIS känner många barn sig ensamma och saknar vuxenkontakt. Barnen har inte rösträtt men någon måste vara pr-byrå åt dem och ge barn och vuxna möjlighet till mer tid tillsammans, säger Maria Larsson.

 

Madeleine Lidman

 


 

Första sidan

 

Maria Larsson

Foto: Nyboda Reklam

 

Född: 1956

Familj: Maken Gunnar och tre barn, numera utflugna ur hemmet.

Bor: Gnosjö

Arbete: politiker (kd), lärare, riksdagsledamot sedan 1998 för Jönköpings län, 1:e vice ordförande för Kristdemokraterna sedan 2003.

 

www.kvinnobloggen.se