Hallengren om personalen i förskolan - "könslösa förskolepedagoger"

 

Efter påstötningar från tidningen Kristdemokraten svarade till slut förskoleminister Lena Hallengren på Hemmaföräldrars "oprofessionella, direkt felaktiga och insinuanta frågor". (Se artikel). Tyvärr kunde hon inte nedlåta sig att svara direkt till oss små gräsrötter men intressanta svar fick vi i alla fall som speglar mycket av hur socialdemokraterna ser på förskolan och dess personal.

Ta bara det att Lena Hallengren inte ser något problem i att nio av tio som arbetar inom förskolan är kvinnor samtidigt som hon anser att det är ett problem om det är fler kvinnor än män som väljer barnomsorgsalternativet hemmaförälder. Som förklaring anger förskoleministern:

- Den absoluta majoritet som arbetar i förskolan är varken män eller kvinnor - de är utbildad personal, svarar Lena Hallengren. 

Läs mer >>

Läs också Maria Larssons (kd) kommentar:
"Hallengrens svar är absurt."

 

Madeleine Lidman

 

 


 

Första sidan