Sverige ett U-land i valfrihet


Carolina 27 år och nyutexaminerad sångerska och sångpedagog - kände att föräldraledigheten hemma med Neo född i januari 2004, blev för kort. Samtidigt kände hon flera småbarnsmammor som ville ha dagmamma istället för dagis. De tyckte att Carolina vore ett förstklassigt alternativ som dagmamma. Efter att ha läst, inne på nättidningen Hemmaföräldrar, om hur Solna kommun har privata dagmammor som ett väl fungerande alternativ (förutom dagis, kommunala dagmammor, 2-familjssystem och föräldrakooperativ), kontaktade Carolina sin egen kommun - Malmö. Carolina presenterade sin idé om att starta upp eget.

Ann-Charlotte Möllerberg barnomsorgsansvarig inom Carolinas stadsdel ställde sig genast negativ. Hon hade "aldrig hört talas om privata dagmammor. Eller över huvud taget aldrig hört om att någon kommun hade ett sånt alternativ".

Carolina berättade då glatt om hur det fungerar i Solna och erbjöd sig att på ett möte berätta närmare om hur en privat verksamhet kan läggas upp. Ann-Charlotte klargjorde då direkt att det inte var intressant. Malmö har heller inga 2-familjssystem eller 3-familjssystem, utan dagis och 5 kommunala dagmammor i Carolinas stadsdel - "och de har inte behov av en kommunal dagmamma till".

Tvärnobben alltså - men Carolina som kände sig både ledsen och undanskuffad satte sig ner och skrev ett brev om sin och familjens situation och hur besviken hon blivit över kommunens bemötande. Som svar fick hon då att hennes brev betraktades som en ansökan och att den därför hamnat hos stadsfullmäktige, som skulle ha ett möte i ärendet någon gång i maj. Då skulle de fatta beslut om de kunde acceptera privata dagmammor.

Själv ställer sig Carolina frågande till att det inte finns ett behov.

"Jag har själv en väninna som ställt sig i kö till dagmamma i vår stadsdel. När hon ringde upp för att höra om hon får plats, fick hon veta att hon inte ens står i kö. Kommunen har bara ställt henne i dagiskö, trots att hon angett ett specifikt önskemål om dagmamma. En annan väninna fick besked om att hon hade plats nr 104 i dagmammakön.

Det förvånar mig också, fortsätter Carolina, att de föräldrar som ringer kommunen inte får information om att det finns några andra alternativ än dagis. När jag framförde klagomål kring detta, så fick jag bara till svar att informationen finns på internet. Men hur många hittar dit?"

Hur ser det ut med dagisplatser och familjedaghemsplatser inom din stadsdel?

"Slottstaden är en barnrik stadsdel med många barnfamiljer. På BVC har de fått utöka personalstyrkan för att det föds så många nya barn. Personalen på BVC blev mycket förvånade när jag berättade att det inte finns något behov av fler dagmammor, enligt kommunen, berättar Carolina".

Enligt regeringen erbjuder dagis en pedagogik som ger dagisbarnen bättre förutsättningar än hemmabarnen inför skolstarten. Hur ska du som dagmamma kunna matcha det?

"Min utbildning är ju visserligen i sångpedagogik, drama och rörelse m.m. och inte en förskolepedagogisk utbildning - men jag tycker inte att barn, speciellt under tre års ålder behöver någon pedagogisk förskola. De behöver få vara i en liten grupp där en vuxen har möjlighet att se varje barns behov, det är mycket viktigare. Min affärsplan som jag skrivit till kommunen och presenterat är:

 • Att skapa en positiv och trygg miljö för barnen. I familjedaghemmet ska det finnas maximalt fyra barn och på så sätt går det att se varje barns behov.
 • Barnen får leka ute varje dag och i olika miljöer t.ex. parker, skog, strand och på den egna tomten. Sagostund, musik och rörelse är också en daglig rutin, eftersom detta är mycket viktigt för språkutvecklingen.
 • Maten kommer att vara hemlagad ekologisk kost.
 • Vi kommer att träffa andra dagmammor och deras barn, så att barnen får leka i en större grupp också."

  Kan inte din man vara hemma då?


  Nej, han har ingen SGI eftersom han pluggat och arbetat utomlands. Vi bodde 2 år i Australien innan vi flyttade hem, precis innan Neos födelse. Gürhan är färdigutbildad massageterapeut med eget företag. Just nu jobbar han bl.a. för IFK Malmö.

  Vad ska du göra nu eftersom dina föräldradagar snart är slut?

  "Jag har sökt över 20 jobb som vårdbiträde, eftersom jag har 5 års erfarenhet i yrket. Då jag jobbade innan jag studerade. Tyvärr har jag fått avslag på alla mina ansökningar, det är nästan så att jag tror att det har att göra med att jag har en son på 16 månader."

  Varför har du inte dragit ut mer på dina föräldradagar och på så sätt stannat hemma längre?

  "P.g.a. lönen! Jag tjänade 13.500 kr i månadslön som vårdbiträde. Det här med valfrihet, som Lena Hallengren pratar om gäller ju inte oss låginkomsttagare. HUR ska vi kunna dra ut på dagarna med så låg ersättning som vi får. Och det skrev jag till Lena Hallengren i chattforumet efter inslaget om Föräldraupproret i Aktuellt - men min fråga kom inte med!"

  Hur ska du nu gå vidare för att lösa er situation?

  "Jag avvaktar först och främst kommunfullmäktiges beslut. Sedan undersöker jag om det finns möjlighet att starta ett föräldrakooperativt familjedaghem istället".

  Hemmaföräldrar har sökt Ann-Charlotte Möllerberg för en kommentar men hon hänvisade till Kerstin Wramell, planeringssekreterare på stadsdelsförvaltningens kansli - barn- och ungdom. Kerstin bekräftade också att det är en enorm ökning av antalet födda barn inom stadsdelen samt att Carolinas ärende nu ligger under utredning.

  Hemmaföräldrar får återkomma när vi vet mer om vad Malmö stad beslutat i ärendet.

  Madeleine Lidman

  2005-05-20

  Copyright Hemmaföräldrar


  hemma.foraldrar@brevet.nu    Tillbaka upp på sidan    Startsidan

  Första sidan