Oktober 2005

Politikerstyrningen av föräldrar måste upphöra!

Dagens Nyheter måste naturligtvis sin vana trogen propagera för lagstiftad delad föräldraförsäkring också under oktober månad - speciellt nu när en majoritet av Sveriges föräldrar sagt NEJ till lagstiftad delad föräldraledighet.

Lördagen den 29 oktober publicerades en intervju med Nalin Pekgul, ordförande för s-kvinnorna - en hårt vinklad intervju med många ledande frågor. Artikeln saknar dessutom helt ett barnperspektiv, vilket inte är en ringa miss idag när barns psykiska och fysiska hälsa ständigt försämras.

En vanlig vinkel i artiklar för lagstiftad föräldraledighet brukar vara att papporna måste "tvingas" att vara hemma, eller så skriver man utifrån "att kvinnorna måste tvingas att lämna ifrån sig barnen till papporna" - i den här artikeln är  vinklingen att föräldrarna inte vet vad som är bäst för dem själva, de har "taliban" åsikter och måste tillrättavisas.

Hela artikeln genomsyras av att svenska föräldrar inte vet vad som är bäst för dem själva - men det vet naturligtvis politikerna. På en direkt fråga från reportern:

Bland småbarnsföräldrarna är stödet för att behålla dagens regler i stället för att kvotera mer drygt 70 procent. Förstår inte föräldrarna sitt eget bästa? 

Nalin drar i svaret genast paralleller till invandrarföräldrar som argumenterar mot döttrarnas rätt att själva bestämma över sina liv: "Vadå, det är våra döttrar, vi vet vad som är bäst för dem och det är att åka hem till landet och gifta bort dem med en kusin. Svenskar ska inte påtvinga oss sina värderingar." Det är exakt samma diskussion som den om föräldraförsäkringen, säger Nalin:. "Vi vet vad som är bäst för våra barn och det bästa är att mamma är hemma i arton månader. Staten ska inte påtvinga oss våra värderingar."

Problemet med Nalins resonemang är att hon inte gått ut och lyssnat på vad föräldrarna verkligen vill. Motståndarna till lagstiftad delad föräldraledighet är själva  mitt uppe i småbarnslivet och kämpar tappert för att få allt att gå ihop under de hårda ramar som redan finns:

  • Barnen ska födas inom en kort tidsperiod för att full ersättning ska utgå, vilket innebär stora påfrestningar ur hälsosynpunkt för vissa kvinnor.

  • De som har låga inkomster i grunden kan inte dra ut på sin föräldraförsäkring, utan måste många gånger lämna ifrån sig barnen till dagis mycket tidigare än de tänkt.

  • De som har infektionskänsliga barn eller barn som helt enkelt inte passar i dagismiljön, mister dagissubventionerna och får kämpa tappert för att kunna överleva ekonomiskt om de väljer att en förälder blir hemmaförälder.

  • Med dagis som enda alternativ försvinner dagmammor, öppna förskolor och det gamla hederliga lekis, vilket ytterligare minskar valfriheten för de som av olika skäl inte kan välja dagis.

  • För en del familjer fryser en del av föräldradagarna inne, om pappan av olika skäl inte kan ta ut sin del osv.

Föräldrar vill ha mer valfrihet - inte mindre!

Föräldrar vill ha mindre tvingande regler och mer frihet att själva sy ihop lösningar som passar för den egna familjen. Inte någonstans finns det ett krav - från motståndarna till lagstiftad delad föräldraledighet - att just mamman ska vara hemma 18 månader - bara att politikerna ska erbjuda en familjepolitik som tar hänsyn att alla föräldrar och barn är olika och lever sina liv under olika förutsättningar. Att påstå något annat är rent förolämpande och en argumentationsteknik som inte hör hemma i en demokrati!

Enligt Nalin går kvinnor på högre utbildningar men får inte användning av sin utbildning, för precis när de är klara skaffar de sig barn. Problemet är bara att det påståendet inte stämmer. Många kvinnor utbildar sig och arbetar många år innan de får barn, vilket gör att barnafödandet hela tiden skjuts upp allt längre i åldrarna.

Nalin påstår också att "Och oavsett om kvinnor skaffar barn eller inte så står det skrivet i pannan på en kvinna i fertil ålder att hon kan komma att vara borta länge från jobbet. Alltså ger arbetsgivaren henne sämre lön, om man över huvud taget anställer henne. Hon får lägre lön eftersom arbetsgivaren måste kompensera frånvaron".

Hur vet Nalin det? Kan det inte lika gärna vara så att kvinnor är sämre på att argumentera för högre lön och istället hoppas att arbetsgivaren ska upptäcka att de gör ett bra jobb? Varför är det så svårt om en kvinna är borta länge från ett jobb? Är det verkligen ett problem för arbetsgivaren? Kan det inte vara en fördel att ta in en vikarie som arbetar en lång period och kommer in i arbetet. Går det verkligen inte att hitta former där en anställd behåller kontakten med arbetet under småbarnsåren? Kommer in och arbetar några timmar då och då, är med på möten och utbildningar?

Och vem vet om inte arbetsgivarnas största rädsla är kvinnor med barn på dagis? Dagis innebär smittor - anställda som smittas, mycket sjukfrånvaro och vabbande eftersom det oftast är mamman som är hemma (där finns det lite att göra för den som höjer blicken) . 

Det är nästan så Nalins hela resonemang blir löjeväckande men det värsta av allt är ändå att så länge politiker och "proffstyckare" hela tiden bara tänker inom samma snäva ramar som den lagstiftade delade föräldraförsäkringen ger, så glömmer man bort att hitta andra kreativa lösningar för att komma tillrätta med situationen på arbetsmarknaden för kvinnor.

70 procent av småbarnsföräldrarna vill INTE ha en förändring av dagens föräldraförsäkring - det finns det säkert mycket goda skäl till. Ett tips är att börja där - lyssna på Sveriges föräldrar. Lyssna på Föräldraupproret.

Ta sedan och prata med arbetsgivarna - hur ser de på frågan - vad har de för förslag till förbättringar. Största problemet för dem idag är säkert inte om kvinnor får barn eller inte, utan andra saker som begränsar deras handlingsfrihet som: skatter, byråkratiskt krångel och antalet sjukdagar de måste betala för.

Nu är det dags för en dialog på gräsrotsnivå - vi föräldrar betackar oss för fler verklighetsfrämmande politiska styrningar av hur vi ska leva under småbarnsåren!

Madeleine Lidman

Läs hela artikeln:

"Föräldraförsäkringen är grunden till mycket elände"

Läs också:

Medan männen varvar ner efter jobbet har kvinnorna fortsatt högt blodtryck. I djupintervjuer uppger många att de är rädda för att inte hinna till dagis.


Första sidan