Nu drabbas ALLA föräldrar av regeringens familjepolitik - tumskruvarna dras åt ännu hårdare kring valfriheten

Precis som vi på Hemmaföräldrar varnat för så ser vi nu hur regeringen drar åt tumskruvarna ännu hårdare för att beskära valfriheten för föräldrar och barn. Det senaste är att möjligheten att ta ut föräldradagar efter 4 års ålder tas bort. Det här är något som drabbar ALLA som har barn. Möjligheten att spara garantidagarna för att tillbringa sportlovet med sina barn, eller för att vara med dem på dagis vissa dagar osv. ska nu tas bort.

Kvinnor ska också tvingas ut i heltidsarbete när barnen är små? "Att vissa barn får tillbringa längre dagar på dagis är sånt man får ta", enligt regeringen. Förhoppningsvis blir det här en väckarklocka för ALLA föräldrar - oavsett val av barnomsorg (dagis, dagmamma eller hemmaförälder) att vi nu på allvar måste börja agera tillsammans för att stoppa den negativa familjepolitik som bedrivs.

Skriv insändare - protestera! Men räkna tyvärr inte med att Dagens Nyheter kommer att ta in några motinlägg. De har sin strategi klar: De kommer att ta in ett motinlägg - från Göran Hägglund. På så sätt upprätthåller de bilden av att det bara är KD som är intresserade av det här frågorna. Men det stämmer inte. Det föräldrauppror som pågår i Sverige sträcker sig över alla politiska åsikter! Läs artikeln: Föräldrapeng kan begränsas

April 2005


hemma.foraldrar@brevet.nu    Tillbaka upp på sidan    Startsidan

Första sidan