15 maj 2006

Socialdemokraterna försöker stoppa valfriheten också i Sollentuna

 

I Sollentuna har sju familjer anslutit sig till modellen med ersättning för vård av eget barn (nackamodellen). Den 1 mars infördes försöket och information gick ut till föräldrar via den hemsida som rör barnomsorgen samt via lokaltidningen. Så fort försöket var igång så överklagade socialdemokraten Fredrik Olsson försöket till Länsrätten med hopp om att stoppa föräldrarnas möjlighet till ökad valfrihet.

 

Men föräldrar som velat göra detta val har redan tidigare motarbetats, som exempel kan nämnas att när de ringt Skatteverket, för att ansöka om F-skattsedel, har de fått beskedet "att det här är olagligt".

 

Lägg till det att hela försöket med nackamodellen varit utsatt för mycket negativa skriverier i Dagens Nyheter. Naturligtvis skapar det här en väldigt osäkerhet hos föräldrar men det är glädjande att så många som sju familjer ändå har vågat prova på den här typen av barnsomsorg

 

 Intresset för ökad valfrihet inom barnomsorgen har starkt stöd i Sverige enligt den sifoundersökning som gjordes nyligen, där 64 procent vill ha en möjlighet att kunna vara hemma med ersättning tills barnet är fyra år.

 

- Länsrätten tar upp ärenden varje månad men vårt ärende har inte kommit upp ännu. När det gör det så kommer vi att överklaga till kammarrätten. Varje dag som dessa familjer, som är i gång med den här modellen, får med sina barn är värdefull, säger Maria Stockhaus (m) barn- och ungdomsnämndens ordförande.

 

Det intressanta i sammanhanget är att 76 procent av LO kvinnorna enligt sifos undersökning skulle vilja vara hemma med ersättning tills barnet är fyra år. Socialdemokraterna har helt missat var deras egna väljare står i frågan.

 

Deras väljare vill precis som resten av landets föräldrar ha valfrihet. Trots det så fortsätter socialdemokraterna att stoppa alla alternativ inom barnomsorgen. I Uppsala och Knivsta har de överklagat möjligheten för föräldrar att välja modellen "familjenätverk" (tvåfamiljssystem) och i Malmö motarbetar de alla som vill blir privata dagmammor och förutom vård av eget barn ta fler barn.

 

Madeleine Lidman

 

Läs också:

 

Valfrihetsmotståndarna fortsätter slåss mot väderkvarnar

 

Skatteverket och DN skrämde hemmaföräldrar i onödan

 

Att skapa en nyhet - vems sida står de etablerade medierna på?

 

I Uppsala vill två socialdemokrater inskränka valfriheten

 

Vill starta eget - gåt till socialen säger arbetsförmedlingen

 

Hemmaförälder ett hatat alternativ av proffstyckarna

 


 

Första sidan