Maj 2008

Folkhälsoinstitutet bidrar till mörkläggning av problem

 

Larmrapporterna har duggat tätt i flera år nu angående den försämrade psykiska och fysiska hälsan hos barn. Per Kågeson, författare till boken "Tid för barn" har länge ifrågasatt varför ingenting görs och varför man inte vågar ifrågasätta om det finns det samband mellan de ökande problemen och tidig förskolestart, stora barngrupper och lite personal. Men Folkhälsoinstitutet vägrar envist att ta till sig de studier som ifrågasätter om vi har den ultimata familjepolitiken idag.

 

Ändå kan situationen i dagens skolor inte undgå någon där en ökning av barn med beteendestörningar skett. Ute i samhället ser vi också allt fler aggressiva beteenden hos barn och svenska barn uppvisar allt sämre resultat i skolan. I OECD:s Pisa undersökning halkar Sverige ner ett snäpp varje gång undersökningen publiceras (i topp ligger Finland år efter år, med en helt annan familjepolitik och skolpolitik än Sverige). Tydliga tecken som gör det rimligt att ifrågasätta myten om att tidig förskolestart per automatik ger socialt välfungerande barn. Inte heller tycks sambandet tidig förskolestart innebära att barn blir extra duktiga i skolan, får då borde det väl synas i en undersökning som till exempel Pisa. Skolverket rapportera också om att allt fler lämnar skolan utan fullständiga kunskaper i alla ämnen. (Cirka 25 procent per år).

 

Eftersom många journalister hänvisar till den extremt ensidiga och i Hemmaföräldrars ögon direkt felaktiga informationen på Folkhälsoinstitutets hemsida, så ställde vi några frågor till Sven Bremberg som är ansvarig för den information som sprids där.

 

Madeleine Lidman, hemmaforaldrar.se:

 

Jag har en liten fråga angående alla de studier i USA och England som visar att barn som är på dagis mer än 10 timmar i veckan under barnets förskoleår, uppvisar större risk att bli aggressiva och störande när de kommit i skolåldern, och att detta är märkbart ännu bland tolvåringar. En studie som kanske förklarar mycket av de problem med beteendestörningar som vi ser i dagens skolor även i Sverige.

 

Resultaten från dessa undersökningar är väldigt relevanta och viktiga för föräldrar att få kännedom om, är det här någonting som ni kommer att låta föräldrar få ta del av så att de i största möjliga mån har ett korrekt faktaunderlag när de fattar beslut om; vid vilken ålder deras barn är moget att separeras från sina föräldrar samt vilken barnomsorg de ska välja.

 

Läs gärna mer på länken;

http://www.hemmaforaldrar.se/dagis_kan_skada_ditt_barn.htm

 

Sven Bremberg, Folkhälsoinstitutet:

 

- Jag känner väl till de studier Du nämner. Vi skriver om dessa studier i vårt uppslagsverk på  http://www.fhi.se/templates/Page____4934.aspx

 

Som framgår skiljer sig svensk dagis (med avsevärt högre personaltäthet) så mycket från studierna i UK och USA att det inte går att överföra resultaten till Sverige - vilket Belsky också påpekar. Länka gärna till vår artikel!

 

Madeleine:

 

Finns det någon studie som visar att dagens stora barngrupper i Sverige med färre personal än tidigare decennier, inte är skadliga för förskolebarnen? Det jag känner till angående dagens förskola är den studie som förra regeringen gjorde i samband med att de avvisade att förskolebarn ska ha skydd i arbetsmiljölagen. Läser man noga i det materialet så finns det flera tunga instanser som anser att det finns allvarliga brister i dagens förskola - bland annat just för att barngrupperna är så stora, bullernivån så hög och personalen så få plus att de byts ut ofta. (Läs gärna; http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_13046398.asp)

 

Sedan går det ju inte att komma ifrån att vi ser samma utveckling i Sverige som i England ute i våra skolor (det nämnde de på tv senast igår) där lärarna slår larm om att allt fler barn har så svåra beteendestörningar att lärarna har svårt att klara av undervisningen. Vad är din kommentar till att den psykiska ohälsan ökar och att beteendestörningar blir fler - vad tror du att det beror på?

 

Sven Bremberg:

 

- Angående barngruppernas storlek. Studierna av frågan är enligt min uppfattning inte entydliga. Från ett kommunal perspektiv är personaltäthet en avsevärt större fråga eftersom det är här kostnaderna ligger. Enligt skolverkets senaste rapport har barngrupperna blivit mindre. Genomsnittet är som jag förstår ganska OK med det finns lokala avvikelser. Så till frågan om psykisk ohälsa. Har varit ensamutredare till "Ungdomar, stress och psykisk ohälsa SOU 2006:77" som presenterades i augusti och som ligger på regeringens hemsida. Den i särklass främsta förklaringen till mer problem är den försämrade arbetsmarknaden för unga. Lärartätheten i skolan är sannolikt ingen viktig förklaring.

 

 

Fakta gruppstorlek i förskolan

 

  Riksgenomsnitt antal barn Storstäderna
År 2006 16,7 barn 16,8 barn
År 2007 16,7 barn 16,9 barn

 

* Viktigt att poängtera att det är ett snitt med stora lokala variationer. Arjeplog har till exempel 24,3 barn per grupp i snitt.

 

Läs också:

 

Långa arbetsveckor och hög konsumtion jagar föräldrar

 

Blind feminism har skadat våra barn

 

Berätta sanningen för föräldrarna

 

Kärlekens roll - hur känslomässig närhet formar det lilla barnets hjärna

 

Allt fler unga försöker begå självmord

 

Gatuvåldet har ökat för varje år

 

Lilla barn du förtjänar bättre

 

Per Kågeson: Sverige borde följa FN:s Barnkonvention

 

Allt fler unga skadar sig genom att skära sig

 

Våld och trakasserier drabbar många lärare

 

Med kunskapen finns hoppet - hoppet om en bättre uppväxt

 

Familjepolitiken ger unga ont i ryggen

 

England oroas över en familjepolitik som liknar Sveriges

 

Debatt i Tyskland om familjepolitiken - oro över att den liknar Sveriges

 

Hårt tryck på BUP i Stockholm

 

Maria Ungdom går på knäna

 

Stress påverkar det lilla barnets hjärna

 

Mer måste göras för unga som mår dåligt

 

Mindre tid med barnen ger mer stök i skolan

 

16-åring häktad för hot mot skola

 

Hot och våld största problemet i skolan

 

Skolor dåligt förberedda på hot och våld

 

Var tredje lärare utsatt för våld eller hot

 

Ovanligt många hot om våld

 

Sexuella övergrepp mellan barn ökar

 

Våldsbrotten fortsätter öka

 

Unga sexbrottslingar allt fler

 

Älskade barn blir inte våldtäktsmän

 

Pojkars hjärnor skadas av tidig separation

 

Dagis är skadligt för små barn

 

Behandling av anknytningsproblem

 

Ökning av funktionshinder som ADHD i skolan

 

Fler och fler barn hamnar i särskola

 

Förskolan, forskningen och sanningen

 

Stress gör barn både psykiskt och fysiskt sjuka

 

Hundratals i kö till BUP

 

Familjepolitik med konsekvenser

 

Vi måste återta föräldraansvaret

 

BO:s årsrapport 2007: Den psykiska ohälsan hos små barn ökar

 

Du sviker barnen Malin Alfvén

 

Länkar till utländska studier

 

Länkar om anknytning

 

Länkar om psykisk ohälsa

 

Länkar artiklar om skolan

 


Första sidan