17 november 2005

 

Bättre med socialbidrag än arbete som privat dagmamma

Carolina Kaya hade en dröm om att ta hand om sitt eget barn. Men det barnomsorgalternativet finns inte  i Sverige - så då bestämde hon sig för att bli privat dagmamma. Med fyra familjer i kö och en spännande idé för hur verksamheten skulle bedrivas, ansökte hon hos västra innerstaden om att få starta upp och kunde samtidigt erbjuda sig att beta av kommunens långa dagisköer.

Men Carolina fick avslag med hänvisning till att skollagen inte tillåter privata dagmammor. Västra innerstaden hade fått all information om att denna slutsats var fel - men valde ändå att använda den motiveringen.

Då vände sig Carolina till Länsrätten. Västra innerstaden förstod att de skulle förlora och upphävde sitt tidigare beslut. Och Länsrätten kunde förstås inte upphäva ett redan upphävt beslut.

- Jag få alltså komma in med en ny ansökan till västra innerstaden istället. Nu hittar de väl bara på en ny anledning till att jag ska få avslag, säger Carolina.

Carolina ansökte i april 2005 och avslag från västra innerstaden kom i augusti 2005, trots att hon sagt att verksamheten skulle starta 1 augusti. Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid hjälpte henne att överklaga till Länsrätten. Carolinas tilltänkta familjer fick välja dagis en bra bit från det egna närområdet och själv hänvisades hon till a-kassa.

I förra veckan fick Carolina  avslag på Alfakassan eftersom hon inte har alla kurser avslutade i utbildningen. 

- Jag som t.o.m. skaffade en barnomsorgsplats till Neo (som jag betalat varje månad) för att vara berättigad till ersättning. Men ingen informerade mig att man måste ha en hel utbildning klar för att få alfakassa.

Arbetsförmedlingen hänvisar nu Carolina till socialen för att få ekonomisk hjälp.

- Det är mycket konstigt att jag inte får någon ersättning som har arbetat sedan 1999-2001, studerat med csn två år, haft föräldrapenning i 1 1/2 år och nu bli skickad till socialen, säger Carolina.

 När Carolina förstod att hon av politiska och ideologiska skäl inte skulle få starta som privat dagmamma, så fokuserade hon istället på att starta upp en förskola i Limhamn-Brunkeflo. Där ligger nu ansökan och väntar på beslut.

- Jag har sedan ett år tillbaka kämpat för att få arbeta som dagmamma för att kunna vara hemma med Neo länge. Det är tufft att leva när man knappt kan betala sina räkningar. Men samtidigt är Gurhan och jag lyckliga att vi har kunnat spendera varje dag med Neo. Det känns oerhört orättvist att jag som är utbildad, barnkär, kreativ och framåt inte kunnat starta som dagmamma. Men snart, förhoppningsvis går min dröm i uppfyllelse. Nu är vi några föräldrar som vill starta en förskola. Att arbeta med barn och musik är en stor dröm och jag har lyckan att arbeta med en förskollärare med inriktning på bild och form samt med en dramapedagog, säger Carolina.

Carolina kommer att skicka in en ny ansökan om att bli privat dagmamma och arbetar samtidigt parallellt med att starta upp en förskola i form av ett personalkooperativ  - Förskolan Lilla Jag.

Hemmaföräldrar kommer att fortsätta bevakningen av hur västra innerstaden behandlar ärendet.

Madeleine Lidman

 

Läs också tidigare artiklar: 

Sverige ett U-land i valfrihet

Västra innerstaden i Malmö avslog ansökan om familjedaghem i enskild regi

 


Första sidan