Sverige ett U-land i valfrihet!

Carolina Kaya fick avslag på sin ansökan om att bli privat dagmamma i Västra innerstaden - Malmö.

Västra innerstadens stadsdelsnämnd fattade den 24 augusti 2005 beslut om att avslå Carolina Kayas ansökan om att få starta familjedaghem i enskild regi. Enligt chefen för den administrativa enheten, så avslås ansökan "med hänvisning till skollagen, som ej innehåller något lagrum för tillståndsgivning av enskilt familjedaghem".

Vid samtal med en chefsjurist på Skolverket så visar det sig att enligt Skollagen 2:a kapitlet §17 så kan kommunen ge bidrag till enskild förskoleverksamhet och där ingår familjedaghem. Därför är det fullt möjligt för Västra innerstadens stadsdelsnämnd att ge bidrag till privata dagmammor, bara dagmammorna har F-skatt sedel samt uppfyller de i skollagen uppsatta kvalitetskraven (§3).

I Sverige idag finns det 17 kommuner som har privata dagmammor. Men enligt chefen för den administrativa enheten i Västra innerstaden, så finns det inte något principbeslut om utbetalningar till privata dagmammor. Så även om staden hade accepterat familjedaghem i enskild regi, så hade de inte kunnat betala ut några pengar.

Solna är en av de kommuner som har familjedaghem i privat regi sedan några år tillbaka. Lars-Erik Salminen barn- och utbildningsnämndens ordförande i Solna, blir mycket förvånad när han får höra hur stadsdelsnämnden i Västra innerstaden i Malmö resonerar.

- Vi tycker att det är mycket fördelaktigt att kunna erbjuda också privata dagmammor. Det är bra att det finns alternativ för de barn som t.ex. är infektionskänsliga. Vi har gjort en uträkning av vilka bidrag som ska erbjudas efter samma parametrar som vi bedömer enskilda förskolor. Det är inte komplicerat. När förslaget var klart drog vi det bara för godkännande i Barn- och utbildningsnämnden, säger Lars-Erik.

I Solna har man samlat all personal, privat och kommunal under samma paraply. Personalen erbjuds fortlöpande vidareutbildning och kommunen har också ett tillsynsansvar över verksamheten.

När vi på Hemmaföräldrar ringer upp Carolina den 1 september och vill höra hennes åsikt om avslaget, så visar det sig att Malmö stad ännu inte meddelat henne att hon har fått avslag. Carolina berättar att de fyra barn hon haft i kö, nu har blivit tvungna att börja på dagis istället - helt emot föräldrarnas önskemål. Dessutom har kommunen inte kunnat erbjuda barnen en plats i Västra innerstaden, där de bor, utan de har utlokaliserats i olika stadsdelar runt omkring.

Idag går Carolina på arbetslöshetsunderstöd från Alfakassan. För att få 4.500 kr i månaden, så måste hon ha sitt barn på dagis 15 timmar i veckan. Carolinas man har 60 föräldradagar kvar som han vill ta ut, men fick avslag, familjen var istället tvungna att ta anvisad dagisplats. Carolina vill då att sonen ska gå 3 timmar på dagis per dag så att han ska kunna sova middag hemma. Det accepterar inte förskolan utan de vill att han går, 3 dagar i veckan mellan 8.30-14.30 ena veckan samt 2 dagar i veckan mellan 8.30-14.30 den andra veckan. "Annars missar han viktiga aktiviteter."

- Men han är ju bara 1, 5 år, säger Carolina, som för dagen har en ledsen och förkyld lite kille hemma, redan drabbad av den första dagissmittan.

Carolina tänker nu skicka in en ny ansökan med hänvisning till att det är möjligt att bedriva familjedaghem i enskild regi enligt skollagen.

Madeleine Lidman
2005-09-04

Fakta
En förskoleplats deltid kostar kommunen 95.000 kr/år och barn. Det blir ca 7.900 kr/månad.


hemma.foraldrar@brevet.nu    Tillbaka upp på sidan    Startsidan

Första sidan