Forskninghemmaföräldrar

I Danmark väljer allt fler föräldrar hemmaomsorg till sina barn

I Danmark väljer nu allt fler föräldrar att ha hemmaomsorg till sina barn enligt danska TV 2. Fler tar också ut hemmasubventionen vårdnadsbidrag som riktar sig till föräldrar som valt hemmaomsorg. Den största utmaningen för föräldrar i Danmark att kunna välja hemmaomsorg är den ekonomiska biten enligt en ny studie.. Då har Danmark ändå ett vårdnadsbidrag för hemmaomsorg, något som S, MP, V, L och C tog bort i Sverige 2014.

Ole Henrik Hansen, professor i pedagogik vid Jönköpings universitet har nyligen kommit ut med en bok som handlar om barnens liv i Danmark i välfärdsstatens händer. I boken kritiseras uppväxtvillkoren och den omfattande användningen av förskola för de yngsta barnen.

I boken tar han också upp en studie av 601 föräldrapar med barn i åldern 0–6 år, där en av föräldrarna är hemmaförälder. Studien visade sig att föräldrarna inte valde bort förskola, utan att de istället valde hemmaomsorg för att få vara barnens primära vuxna och få mer tid med sina barn. Studien visar att den största utmaningen för föräldrarna är ekonomin, då även det danska samhället är utformat för att en familj ska ha två inkomster. Det är en utveckling som stämmer med den vi ser i Sverige, föräldrar drömmer helt enkelt om att lämna ekorrhjulet och få en bättre balans i livet med tid för sin familj.

Enligt studien är den typiska hemmaföräldern en kvinna. 40 procent av de tillfrågade hemmaföräldrarna har en yrkeshögskoleexamen. Andelen i befolkningen i övrigt är 44 procent. Därefter kommer hemmaföräldrarna med en kandidat- eller masterexamen vilka är 33 procent, mot 11 procent i befolkningen.

Barnens liv i välfärdsstatens händer – kritik av dagens uppväxtvillkor för våra yngsta barn”, är en forskningsbaserad debattbok.

Boken beskriver det lilla barnets utveckling och behov av närvarande och uppmärksamma vuxna – och den avgörande betydelsen det har för barnets utveckling av social kognition, språk, empati, självkänsla på både lång och kort sikt. Men om man ser på kvaliteten i de danska förskolorna är de för en del inte på en tillräcklig nivå för att kunna tillgodose barnens behov.

Alltfler föräldrar vill ta hand om omsorgen om sina barn själva. Hemmaomsorg om barnen ger föräldrarna möjlighet att själva vara den ständigt, närvarande, uppmärksamme vuxne i barnets liv, som kan skapa en varaktig, nära och trygg relation till barnet. På så sätt återtar föräldrarna möjligheten att ge sitt barn det som deras föräldrainstinkter uppmanar dem till. Det är dock ett beslut som får konsekvenser för karriär och ekonomi och som därför kräver politiskt stöd.

Boken ger en röst åt hemmaföräldrarna utifrån det perspektivet. Genom forskningen om små barns utveckling och med tanke på kvaliteten i danska förskolor presenteras några konkreta förslag till hur villkoren för de yngsta barnen och deras familjer skulle kunna förändras.

I Sverige ser vi en liknande trend där fler föräldrar väljer tid för barn och balans mellan familjeliv och arbete, men istället för stöd till dessa hemmaföräldrar, så drar staten åt tumskruvarna ännu mer och jagar hemmaföräldrar via uppsökarenheter ute i kommunerna som försöker övertala föräldrarna att sätta barnen i förskolan.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Läs också:

Länk till boken >>

Odemokratiska metoder används för att få in 100 procent av alla barn i förskolan

Hemmaföräldrars nätverk – originalet: Återinför någon form av hemmasubvention i Sverige

Fakta om varför förskola INTE är bra för barns språkutveckling

Jag bildade inte familj för att lämna bort mina barn så fort de fyllt ett år

Ekorrhjulet – en livsstil som gör oss psykiskt sjuka

Så maximerar du föräldraledigheten och stannar hemma längre

Hur ska föräldrar kunna uppfostra sina barn när de aldrig träffar dem

Operera barn utan bedövning, amma var fjärde timme, tvinga barn att gå i förskola – varje tidsepok har sina tokigheter

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *