ForskningFörskolahemmaföräldrar

Fakta om varför förskola INTE är bra för barns språkutveckling

Föräldrar som aktivt valt hemmaomsorg och pedagogisk omsorg (dagmamma) jagas med brev, telefonsamtal samt oannonserade hembesök för att de ska sätta sina barn i förskolan istället. Officiellt heter det att det är för språkutvecklingens skull men förskola gynnar inte språkutvecklingen hos barn.

1. Förskolor i invandrartäta områden har ofta personal som pratar dålig svenska, eller som inte pratar svenska alls, eller barnets modersmål enligt Skolinspektionen.

2. Det första som tar stryk i en stor barngrupp är just språkutvecklingen. Och stora barngrupper har en majoritet av förskolorna. Buller, stress och för lite personal som inte hinner samspela med varje barn gör det svårt att stimulera språkutvecklingen. Barn lär sig språk både genom hörsel, men även genom synen och språket utvecklas i socialt samspel med en vuxen.

3. En studie vid Göteborgs universitet visar att förskolor generellt har en låg kvalitet när det gäller språkutvecklande aktiviteter.

4. Många barn har ett annat modersmål än svenska i invandrartäta områden, så därför pratar de hellre sitt modersmål med varandra än svenska, enligt studier.

5. En majoritet av alla barn med invandrarbakgrund har gått i förskola – och ändå lämnar de skolan med dåliga kunskaper i svenska och ofullständiga betyg, därför blir det bara pinsamt att påstå att förskola ger bra kunskaper i svenska eller bättre skolresultat.

Länkar:

Föräldrar jagas med oannonserade hembesök för att förmås att sätta barnen i förskola

Förskola gör att barn lär sig mindre och får fler beteendeproblem

Förskolor har generellt lågt kvalitet när det gäller språkutvecklande insatser

Språkstödjande insatser i förskolan i utsatta områden gav inte någon effekt

Skolinspektionen: Otillräcklig kvalitet på förskolor i socioekonomiskt svaga områden

I Sverige finns förskolor där inte någon pratar svenska

Manal vill inte lämna sina barn i förskolan i Göteborg

Barn med ett annat modersmål hamnar utanför i leken

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *