hemmaföräldrarhemmaomsorgvalfrihet

Falkenbergs kommun skrämmer hemmaföräldrar med oannonserade hembesök

– Hej, bor Ellen Andersson här?

Mamman som precis öppnat dörren blir chockad när hon får frågan från kvinnan som står där utanför. Tusen tankar hinner fara igenom hennes huvud. Ellen är ju hennes treåriga dotter. Har det hänt något allvarligt som rör dottern? Är hon anmäld till socialtjänsten och tänker de ta hennes barn?

”Ja, hon bor här”, svarar mamman lite tyst och avvaktande.

Kvinnan presenterar sig då som Madelene från kommunens uppsökarenhet. Hon berättar att Falkenbergs kommun noterat att Ellen inte går i förskola och frågar varför hon inte gör det. Beror det på att de inte känner till att förskolan finns, eller är det något annat problem?

Mamman berättar stillsamt om det val de gjort kring sina barn, hur de lagt upp sin hemmaomsorg och varför hon anser att det fungerar utmärkt.
Kvinnan från uppsökarenheten fortsätter då berätta att barn som går i förskola blir duktigare i skolan. mer psykiskt välmående och att det är bra för barns språkutveckling att gå i förskola.

Efter en stund kommer Ellen, som är målet för uppsökarenhetens intresse fram till dörren och Madelene ställer en del privata frågor direkt till henne. Samtalet avslutats sedan med att Madelene från uppsökarenheten berättar att hon lämnat information om förskolan i familjens brevlåda samt att Ellen har en plats reserverad i förskolan så att hon kan börja snarast då hon har förtur med tanke på sin ålder.

Den här berättelsen är inte unik och fler föräldrar har berättat om liknande oannonserade hembesök från uppsökarenheten i Falkenbergs kommun. Därför kontaktade vi i Hemmaföräldrars nätverk – originalet ansvarig ordförande i Barn– och utbildningsnämnden i Falkenberg och frågade på vilka grunder uppsökarenheten gör oannonserade hembesök hos de som valt att vänta med/hoppa över förskola, för att övertala dem att sätta sina barn i förskolan. Peter Dygården, S, ordförande i nämnden valde att inte svara trots flera förfrågningar. Istället svarade Madelene Lundström från uppsökarenheten:

”Hej!
Det stämmer precis som du uppfattat det. Enlig ny lagstiftning från 1/7 har alla kommuner skyldighet enligt skollagen §12a och §4 att söka upp de familjer där det finns barn som inte har förskoleplacering. Anledningen till detta är att skolinspektionen ser att det är fallande språkutveckling vid 6 årsålder som påverkar att tillgodogöra sig undervisningen.


Jag arbetar med uppsökande verksamhet där jag med ett trevligt bemötande knackar på och informerar om förskola om vårdnadshavare önskar detta. Annars lämnar jag ett brev med information som de kan titta på vid tillfälle. Jag jobbar inte med någon övertalningsstrategi utan alla vårdnadshavare har ett eget val om de vill ha sina barn i förskolan eller inte. Det är en service att vi kommer hem för att hjälpa till med ansökan än att familjen ska ta sig till mitt kontor, detta har varit mycket uppskattat!”

De föräldrar som Hemmaföräldrars nätverk – originalet har varit i kontakt med har uppfattat det oannonserade hembesöket som obehagligt. De vill därför inte ställa upp med namn och Ellen Andersson heter i verkligheten något annat. I andra kommuner så ringer de eller skickar hem brev till föräldrarna. Socialdemokratiska Falkenberg har dock valt att ta uppsökarverksamheten ett steg längre genom att göra oannonserade hembesök, men ändå kan inte ansvarig ordförande svara på varför, vilket är anmärkningsvärt.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Fakta
Det var den förra S-regeringen som körde över kommunernas rätt till självbestämmande och drev igenom att kommunerna ska registrera och jaga föräldrar som gjort aktivt val att ha hemmaomsorg eller pedagogisk omsorg (dagmamma) till sina barn, för att försöka få in 100 procent av alla barn i förskolan.

Redan 2020 skickade S ut en testballong och lade en motion om obligatorisk förskola från två års ålder. Det ledde till kraftiga protester från föräldrar över hela landet och som ett resultat av det kom istället det här förslaget med att en eller två gånger om året jaga föräldrar, tvångsinskriva deras barn i förskolan och påstå att förskola är det bästa för alla barn, trots att vi i Sverige inte forskat under de senaste 40 åren på vilken effekt förskola faktiskt har på barn. Det har man dock gjort i länder som Norge, Kanada och USA och sett många risker med förskola.

Forskningssammanställning om förskolans negativa effekter >>

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

2 svar på ”Falkenbergs kommun skrämmer hemmaföräldrar med oannonserade hembesök

  • Och så många gånger jag jobbat som
    Vikarie i förskolan där vi smsat föräldrar och vädjat dom att ha dom hemma pga personalbrist.

  • Hemmaföräldern

    Men oj, har du arbetat i Falkenberg eller i andra kommuner? Vad är orsaken till personalbristen? Har förskolan inte fått ta in fler vikarier eller har de inte hittat någon som kan hoppa in?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *