FöräldraskaphemmaföräldrarLivsstilvalfrihet

Det finns inte någon ditt barn vill vara med hellre än dig

När föräldrar idag ska bestämma sig för hur de ska låta barnen växa upp så sitter en liten förskolepropagandist på ena axeln och viskar i örat: ”Du vet väl att barn har rätt till förskola. Du vill väl inte hindra ditt barn den rätten? Din ettåring ska ju få undervisning i en stor barngrupp tillsammans med många andra barn och lära för livet.” Och på den andra axeln sitter magkänslan och viskar: ”Ditt barn älskar dig och är så liten ännu och vill inget hellre än att få vara med dig och lära sig om livet av dig.”

När du lyfter blicken ser du den stora massan som i en strid ström passerar förbi dig på väg att lämna sina barn till främmande människor för 40–60 timmars vistelse i veckan i förskolan, så att de kan susa vidare till sina heltidsjobb. Om du ändå följer din magkänsla och väljer något annat än att flyta med strömmen, får du brev, telefonsamtal eller besök av kommunens uppsökarenhet det år barnet fyller tre år och de kommer försöka övertala dig att lämna ifrån dig ditt barn. Du trodde kanske att förskolan var frivillig – och det är den, men det är inte så makten agerar och det är inte så det kommer att kännas om du går din egen väg och lyssnar in ditt barns behov och väljer en lösning som passar bäst för er.

Vi väljer olika eftersom vi är olika

Hemligheten är dock att om du lägger till några viktiga komponenter innan du fattar ditt beslut kring de första viktiga åren, så blir det lättare. Vi vet från forskning om anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi vad små barn behöver. Det plus din magkänsla kommer att vägleda dig till rätt beslut. Sedan kommer vi föräldrar aldrig välja exakt samma lösning, eftersom det inte finns en mall som passar alla, även om politikerna gärna vill få oss att tro att standardlösningen är den enda acceptabla lösningen för alla. Barn är olika och familjer är olika. En del föräldrar kommer välja förskola från tidig ålder, andra kommer vänta. En del kommer välja pedagogisk omsorg, andra väljer hemmaomsorg fram till skolstart. Riktig valfrihet innebär olika val. Hård styrning med ekonomiska styrmedel innebär att en majoritet väljer standardlösningen med heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder.

Den enda du som förälder behöver ta hänsyn till och alltid behöver ha i bakhuvudet är att du som förälder är ovärderlig för just ditt barn och att små barn behöver närhet, kärlek, trygg anknytning, god omsorg och socialt samspel med en vuxen för att utvecklas optimalt. Sedan får du jämföra med vilket alternativ som bäst kan ge ditt barn det som det behöver: förskola, hemmaomsorg eller pedagogisk omsorg. Livet går också sina egna vägar, ibland kan vi inte välja även om valfriheten rent teoretiskt finns där. Men med kunskap om små barns behov så är det lättare att hitta det bästa alternativet under rådande omständigheter.

Förskolepropagandisten på din ena axel kommer viska i ditt öra om digitalisering, ettåringar som får lära sig programmera, får lära sig källkritik och som får undervisning, matematik, naturvetenskap och lära sig bokstäver. Tanken är att du ska få en känsla av att ditt barn missar något som du själv aldrig kan erbjuda. Sanningen är att hemmaomsorg fungerar alldeles utmärkt, eller som en förskollärare skrev i ett enormt populärt inlägg: Hemmet är den bästa platsen för förskolebarnen.

”Barn kan inte längre göra kullerbyttor, gå baklänges eller klippa med sax”

Därför är det viktigt att få kunskap om vad du som förälder faktiskt erbjuder när du väljer hemmaomsorg: till exempel öva motorik genom skogspromenader eller utevistelse i lekparker. Träna socialt samspel när ni träffar andra barn. Rörelse är också så viktigt för barns välmående. Undersökningar idag visar att många barn som gått i förskola har problem med motoriken. ”Barn kan inte längre göra kullerbyttor, gå baklänges eller klippa med sax”, varnar forskare. Det beror till stor del på att förskolan inte är utformad efter vad små barn behöver, utan barnen ses som elever i en skola, men små barn ett till tre år har helt andra behov än en elev i en skola har.

Det är också viktigt att komma ihåg att allt du gör med ditt barn är pedagogik och lärande. När ni bakar övar ni matematik, när ni pysslar över ni finmotorik, när ska gå ut tränar ditt barn på att ta på sig ytterkläder och skor själv. När ni är ute där i den riktiga världen och åker buss, tåg, eller tunnelbana, så tränar ni på hur man ska bete sig i det offentliga rummet. När ni möter vuxna och barn i olika åldrar i olika miljöer, så tränar ni socialt samspel under vägledning av en trygg vuxen. Högläsning över den språkliga förmågan och i det dagliga samtalet sker språkutvecklingen. Till skillnad från förskolemiljön där det första som tar stryk är just språkutvecklingen när barngrupperna är för stora, vilket en majoritet av alla barngrupper i förskolan är.

Homo sapiens framgångsrecept är kunskapen vi fått från familjen

Lärande från en förälder där barnen får vara med i det riktiga livet är ett framgångsrecept som homo sapiens använt i 300 000 år och det har gjort oss till det mest överlägsna däggdjuret av alla. Förskola är ett nytt fenomen med bara några decennier på nacken. Och även om vi inte forskat på förskolans effekt i Sverige under de senaste 40 åren, så ser vi inte några positiva förbättringar av att små barn tillbringar det mesta av sin vakna tid i förskolan. Skolresultaten sjunker, beteendeproblemen ökar, vi har en ständigt ökande psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och alltfler barn äter antidepressiva mediciner.

Och framförallt, under den period som hjärnan utvecklas som mest (de tre första åren) så slipper ditt barn, om ni har hemmaomsorg, stressa varje morgon, slipper stressas i stora barngrupper med många barn att förhålla sig till och hantera, slipper hög ljudvolym och slipper drabbas av de höga kortisolpåslag (stresshormoner) som förskolebarnen har.

Sedan finns det en väldigt grundläggande bit som alla föräldrar bör ha med sig: DU är den viktigaste personen i ditt barns liv. Det finns inte någon som ditt barn hellre vill vara med.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Läs också:

Barn kan inte göra kullerbyttor längre

Barn idag har bristande basala förmågor

Svenska gymnastikförbundet slår larm om barns bristande motoriska förmåga

Alltfler barn äter antidepressiva – de klarar inte av att reglera sina känslor

Lågstadiebarn får antidepressiva – ökar bland unga

Höga kortisolnivåer kan deformera uppbyggnaden av barnets hjärna

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar

Förskolans negativa effekter

Så här skriver Skolverket om undervisningen i förskolan:
”Matematik, naturvetenskap och teknik
I förskolan får barnen utforska matematik, naturvetenskap och teknik. Det gör de genom att undersöka och fundera kring till exempel olika begrepp och vardagliga problem. Barnen får också utveckla sin digitala kompetens och lära sig att vara kritiska och ansvarsfulla i förhållande till digital teknik.”


Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *