Fakta vs myter om anknytningsteorin

Gråtande spädbarn

Pixabay

I Sverige har vi ett antal forskningsförnekare som hindrar föräldrar från att få ta del av viktiga fakta kring vad små barn behöver. Det är förödande många gånger, eftersom forskningsförnekarna även har starka kopplingar till makten och används som redskap för att mata ut politiska förslag som kan vara direkt skadliga för små barn.

Läs mer

Betyder inte barnens behov något, Timbro?

Susanne Nyman FurugårdFörslaget från Timbro om att halvera föräldraledigheten visar på stor okunnighet om vad små barn behöver för att få en trygg grund att stå på och minska risken för psykisk ohälsa senare i livet.Endast sex rader ägnas åt detta i den bakomliggande rapporten på 21 sidor. Med en enda källa som är 15 år gammal påstår Timbro att barns anknytning och hälsa inte skulle försämras av förslaget.

Läs mer >>

Psykoterapeut Ulrika Ernvik: Barn behöver vara med ett fåtal personer första åren

Foto barnansikteUnder alltför lång tid har föräldrar matats med budskapet att barn mår bäst av att tas om hand av andra vuxna, utbildade pedagoger som kan lära barn saker. Sedan många år finns forskning om att det som barn behöver är trygg anknytning till ett fåtal vuxna som finns kvar under barnets uppväxt, något som i princip är omöjligt för pedagoger att ge till alla de barn de har omkring sig.
Läs mer >>

Kunskap om anknytning är grundläggande kunskap

Skärmavbild 2015-12-04 kl. 21.49.33Det finns vissa grundläggande saker som föräldrar bör känna till kring barns utveckling – om de vill ha harmoniska barn som utvecklas efter sin fulla potential: vikten av en god anknytning är en sådan sak. Tyvärr har den här självklara kunskapen fallit i glömska och här berättar Louise Hallin om hur det kan se ut när saker går snett mellan föräldrar och barn.
Läs mer >>