Anknytninghemmaföräldrarneurobiologiutvecklingspsykologi

Därför är de tre första åren så viktiga

Mellan noll till tre års ålder händer det så mycket i barnets utveckling, både fysiskt, kognitivt och emotionellt, som kräver stöd av barnets primära vårdgivare och trygga anknytningsperson. Barnet upptäcker gradvis också hur världen fungerar och hur stor den är, vilket kan vara skrämmande. Därför behöver barnet dig som sin trygga hamn för att tanka närhet, trygghet och kärlek under utvecklingsfaserna som är krävande för barnet. De är under de här utvecklingsstegen som barnet kommer att behöva dig mer än vanligt, men finns du där som förälder och stöttar, så har du igen det mångdubbelt senare.

En annan viktig process som sker de här tre första åren är att du hjälper barnet att skapa en inre arbetsmodell för hur livet fungerar och ska hanteras. Den inre arbetsmodellen blir livsavgörande för hur ditt barn kommer att klara av livets utmaningar.

Olika utvecklingssprång:

  • Kognitiva utvecklingsprång där barnet förstår mer av världen, blir mer medvetet och språket utvecklas.
  • Fysiska utvecklingssprång. Barnet lär sig klappa händerna, rulla, krypa, gå, klättra och springa.
  • Emotionella utvecklingssprång. Barnet tränar sig mer och mer på att reglera sina känslor, men kräver din hjälp upp till tre års ålder.
  • Barnet förstår att det är en egen person och att ni är separata individer.
  • Barnet lär sig klara sig att klara sig utan dig korta stunder om ni har barnvakt. Det lär sig att du går, men kommer tillbaka.
  • Familjen kanske växer och utökas med ett syskon och barnet får med ditt stöd lära sig hantera denna omställning.

Under de tre första åren sker en enorm utveckling av barnets hjärna där mer än en miljon neurala kopplingar görs i hjärnan varje sekund. Hur hjärnan utvecklas är beroende av den närhet, kärlek, trygga anknytning, goda omsorg och sociala samspel som barnet får. Det är därför du som förälder är så viktig under de här första åren, när själva grunden för barnets framtida psykiska och fysiska mående läggs.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Läs också:

Den inre arbetsmodellen avgör hur barnet klarar livet utmaningar
Höga kortisolnivåer kan deformera uppbyggnaden av barnets hjärna
En trygg anknytning är viktig för barnets framtida psykiska mående
Barn tränar inte sitt immunförsvar i förskolan, de riskerar att drabbas av allergier och astma
Små barn behöver närvarande vuxna för att reglera sina stressnivåer
Små barn behöver hjälp att reglera sina känslor

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *