Anknytninghemmaföräldrar

Kärleksfulla och omtänksamma föräldrar ger barn som är lyckligare som vuxna

Forskning under det senaste decenniet betonar sambandet mellan en kärleksfull miljö och omtanke i barndomen och hälsa och lycka i framtiden. Orsaken är att närhet och trygg anknytning ger längre kortisolnivåer. Höga kortisolnivåer ger lägre självkänsla gör barn mer fientliga, aggressiva och osociala.

Enligt forskningsorganisationen Child Trends i USA, som arbetar för att förbättra barns, ungdomars och deras familjers framtidsutsikter, finns det vetenskapligt stöd för att den omtanke och kärlek som föräldrar ger sina barn resulterar i livslånga positiva utfall för barnen.

De får högre självkänsla, presterar bättre i skolan, kommunikation mellan förälder och barn blir bättre, barnen får färre psykologiska problem och beteendeproblem. Barn som inte får det de behöver från föräldrarna, har lägre självkänsla och är mer fientliga, aggressiva och osociala.

2010 fann forskare vid Duke University Medical School att barn med mycket kärleksfulla och uppmärksamma föräldrar växer upp och blir lyckligare, mer motståndskraftiga och mindre ångestfyllda vuxna. Studien omfattade cirka 500 personer som följdes från det att de var spädbarn till att de var i 30-årsåldern. När spädbarnen var åtta månader gamla observerade psykologer den primära vårdgivarens interaktioner med barnen.

Psykologerna bedömde den primära vårdgivarens grad av omtanke och uppmärksamhet på en femgradig skala. Nästan 10 procent visade låga nivåer av omtanke, 85 procent visade en normal mängd omtanke och cirka sex procent visade höga nivåer av omtanke.

Trettio år senare intervjuades samma individer om sin emotionella hälsa. De vars primära vårdgivare visat stor omtanke var mycket mindre benägna än de andra att känna sig stressade och ångestfyllda. De var också mindre benägna att rapportera fientlighet, stressande sociala interaktioner och psykosomatiska symptom.

Forskarna drog slutsatsen att hormonet oxytocin är orsaken till denna effekt. Oxytocin är en kemikalie i hjärnan som frigörs när en person känner kärlek och anknytning. Det har också visat sig hjälpa föräldrar knyta an till sina barn. Anknytningen hjälper vår hjärna att producera och använda oxytocin och gör att barn känner mer positiva känslor.

På samma sätt visar forskning att hud-mot-hud-kontakt är mycket bra för spädbarn. Närheten mellan den primära vårdgivaren och barnet hjälper till att lugna spädbarnet så att de gråter mindre och sover mer. Det har också visat sig främja hjärnans utveckling. Enligt en artikel i Scientific American hade barn som bodde i en försummad miljö som ett barnhem högre nivåer av stresshormonet kortisol än de som bodde med sina föräldrar. Även barn i förskola har förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol enligt flera studier.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Läs också:

Studie

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *