hemmaföräldrar

Invasiva streptokocker sprider sig bland barn – men informationen når inte föräldrarna

Alla vet att förskolan är en enorm smitthärd där allehanda sjukdomar sprids mellan barnen – och att förskolan många gånger är själva motorn till stora delar av den smittspridning av sjukdomar som sker i vårt land, då många små barn lever tätt ihop 10-12 timmar om dagen. Idag skriver tidningarna om att ett barn dött i blodförgiftning sedan barnet smittats av streptokocker. Föräldrarna på den drabbade förskolan fick information om att smittan fanns bland barnen, men två barn insjuknande ändå i blodförgiftning och nu har ett barn till dött. Frågan är vilken information föräldrarna fick?

Efter att ha letat runt lite på nätet om streptokocker så hittade jag att läkarna redan i mars varnade för att invasiva streptokocker spreds bland små barn i Sverige. Det märkliga är att det ändå inte gått ut någon generell varning till föräldrar, så att de är extra uppmärksamma på symptomen hos sina barn?

Läkartidningen skriver den 1 mars: Vi har sett en ökning av invasiva grupp A-streptokocker hos barn på sistone samt att man ännu inte fått in några rapporter om dödsfall, även om man skriver att det alltid finns en eftersläpning.

Det är oroväckande att man inte gått ut stort med det här. Det viktiga är ju att gå ut med information innan det sker ett dödsfall. Anders Lindberg, statsepidemiolog säger till Läkartidningen att: – Det är viktigt att tänka på att det är en allvarlig sjukdom, som det är viktigt att upptäcka. Han betonar också  att vården bör vara extra uppmärksam på iGAS hos barn just nu.

En majoritet av föräldrarna idag lämnar också sina större barn till förskolan när de har en nyfödd hemma. Små nyfödda barn är känsligare för smittor och det här är dessutom en farlig smitta för alla, så föräldrar måste få kännedom om att allvaret och att smittan sprids. (Och jag hoppas verkligen att det inte är ett medvetet  al att undanhålla fakta för föräldrar i syfte att upprätta förskolenormen och arbeta vidare med att få in 100 procent av alla barn i förskolan).

Hjälp oss därför att sprida fakta, så att vi slipper fler dödsfall.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Läs också: 

Ökning av invasiva A-streptokocker

Dagens Medicin varnar för streptokocker

Förskolan är en smitthärd

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *