FörskolahemmaomsorgPedagogisk omsorg

Barns olika temperamentstyper visar på vikten av olika barnomsorgsalternativ

Barn är olika och alla barn, men det pratar vi nästan inte om längre. Det är självklara fakta som stuvats undan. Istället ligger makten fokus på att barnen pressas in i en miljö som de inte trivs i och som inte fungerar. I alla länder finns det därför självklart olika barnomsorgsalternativ – utom i Sverige som snart bara har ett alternativ för alla barn: förskola. (I Örebro tänker till exempel M, S och C nu stänga ner all fristående pedagogisk omsorg, så att alla barn ska gå i förskola. Jag har skrivit om det här >>).

Vad betyder det då att barn är olika rent konkret?

Jo, barn har olika temperamentstyper, vilket innebär att de självklart påverkas olika av den miljö de vistas i. En del barn klarar av stora barngrupper, få personal, buller och stress bättre (men forskning från andra länder visar att alla barn drabbas negativt men i olika grad). Andra som har en annan personlighetstyp kraschar kanske redan under inskolningen, vilket borde få föräldrar att reagera och byta till något annat. Men i Sverige får inte föräldrar tillgång till sådana självklara fakta som att de har ett val och att de kan och bör lyssna in sina barns signaler. Istället får de veta att de måste skärpa sig, visa sig glada och trygga och ignorera barnets signaler. Bara de gör det så kommer barnet anpassa sig, men barnet anpassar sig inte det ger upp.

Faktum är att alla barn inte mår bra i förskolegrupper och tvingar man ändå in barnen och lär föräldrarna att ignorera barnets signalerar, så kan det få det konsekvenser längre fram i form av psykisk ohälsa. Många barn börjar visa fysiska och psykiska symptom redan som små. De skriker och gråter kanske förtvivlat vid lämning och säger att de ”inte vill gå till dagis”. De får svårt att äta, sova, bajsar och kissar på sig, blir utagerande – eller gnälliga och klängiga. I tonåren, ofta runt 13–14 år kan sedan den slutliga kraschen komma där barnet blir deprimerat, får självmordstankar, skär sig, får anorexia, eller bulimi. Och självklart behöver inte den sortens psykiska ohälsa enbart bero på miljön i förskolan, eller en urdålig familjepolitik – olika falla ödets lotter och en del barn får mycket svårigheter på sin lott vilket också påverkar.

Kunskap om barns olika personligheter har stuvats undan i Sverige där alla barn förutsätts kunna anpassa sig till en enda lösning: förskola heltid 40–60 timmar i veckan. Men redan 1963 kom man fram till att barn har följande personligheter/temperamentstyper:

Olika temperamentstyper (Chess, & Thomas 1963)

Lättsamt  temperament: Dessa barn har generellt sett ett positivt humör, är anpassningsbara och etablerar regelbundna rutiner för ätande, sovande och andra aktiviteter. De tenderar att reagera milt på nya situationer och människor.

Svårt temperament: Barn som kännetecknas av oregelbundna rutiner, intensiva reaktioner och generellt negativt humör. De kan ha svårt att anpassa sig till nya situationer och kan lättare bli upprörda.

Svåruppvärmt temperament: Barn som är långsamma att värma upp tenderar att vara försiktiga och tillbakadragna i nya situationer. De kan behöva tid att anpassa sig till förändringar och kan initialt visa mild negativitet men värma upp över tid.

Aktivt temperament: Barn som kännetecknas av en hög aktivitetsnivå, både fysiskt och mentalt. De kan vara rastlösa, ha höga energinivåer och söka ständig ny stimulans.

Passivt temperament: Barn som är motsatsen till aktiva barn. De har lägre energinivåer, är mer avslappnade och kan ta längre tid att engagera sig i nya upplevelser.

Lättdistraherat temperament: Barn som lätt blir distraherade av yttre stimuli. De kan ha svårt att behålla fokus på en aktivitet eller uppgift under en längre tid.

Anpassningsbart temperament: Barn som enkelt kan anpassa sig till förändringar i rutiner eller miljö. De är flexibla och kan byta från en aktivitet eller situation till en annan utan större svårigheter.

Livligt temperament: Barn som reagerar kraftigt på stimuli. De kan bli lätt frustrerade eller arga och kan vara ganska intensiva i sina reaktioner på sin omgivning.

Rutinberoende temperament: Barn som kännetecknas av en förutsägbar och konsekventa rutiner. De föredrar struktur och kan bli upprörda om deras rutiner störs.

Självklart är det så att barn ett barn som har ett svårt temperament, eller försiktigt och svåruppvärmt temperament, kanske behöver en helt annan barnomsorg: som pedagogisk omsorg (dagmamma/flerfamiljssystem), eller hemmaomsorg. En liten barngrupp, en trygg anknytningsperson och en lugnare och stillsammare miljö, passar dessa barn bättre. Vill vi få ner den psykiska ohälsan hos barn och förbättra skolresultaten så måste vi börja ta hänsyn till att barn är olika.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Läs också:

Socialdemokraterna i Stockholm försvårar villkoren för den pedagogiska omsorgen för att få bort alternativen

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *