FörskolaPedagogisk omsorg

Moderaterna har anammat den socialistiska drömmen om skolplikt från två års ålder

Valfriheten snävas in alltmer och den obligatoriska förskolan närmar sig med stormsteg. Skolplikt från två år, vad sägs om det?

År 2020 gick socialdemokraterna ut och ville införa obligatorisk förskola från två års ålder, då var vi i Hemmaföräldrars nätverk – originalet med och samlade in över 25 000 namnunderskrifter mot det förslaget genom Föräldraupproret. Då satt jag som Hemmaföräldrars nätverks grundare i flera olika tv-program och berättade om det starka motståndet mot obligatorisk förskola. Det ledde till att S drog tillbaka förslaget.

Men… istället valde de att ta fram en light-variant av det gamla förslaget och körde över kommunernas rätt till självbestämmande när de införde tvångsinskrivning av alla barn i förskola det år de fyller tre år. I dagsläget kan föräldrarna fortfarande skriva ut barnet. Kampanjen där uppsökarenheter i kommunerna jagar föräldrar genom brev, telefonsamtal och tvångsinskrivning påbörjades under påsken 2023, samtidigt lägger kommuner som Örebro kommun ner sina familjedaghem (pedagogisk omsorg) och de barn som gått i en liten verksamhet hos dagmamma ska nu tvingas in i förskolan istället, trots att Örebro kommun har stora problem med sina förskolor. Även Härnösand lägger ner sina kommunala familjedaghem och i Stockholm har politikerna beslutat att försvåra all verksamhet som bedrivs som pedagogisk omsorg (och privata förskolor).

Nu har även moderaterna ryckts med i den socialistiska drömmen om en obligatorisk förskola för alla barn och går ut med att de vill ha obligatorisk språkförskola från två års ålder, något som Epoch Times, (som intervjuat Madeleine Lidman), skriver om här: https://www.epochtimes.se/Hemmaforaldrar-Barn-mar-bast-av-att-inte-ga-i-forskola

Manegen är krattad och fortsätter det på samma sätt som nu utan att föräldrar protesterar, så har vi snart skolplikt för alla barn från två års ålder.

Därför kommer språkförskola i utsatta områden inte lyckas

När barn går i förskolor i invandrartäta områden där en majoritet av barnen inte pratar svenska, så finns inte förutsättningarna för barnen att lära sig svenska språket visar forskning. Det är förmodligen därför som vi ser att barn som gått i förskola i invandrartäta områden inte klarar skolans kunskapsmål. När vi vet allt det här, forskning finns, kunskap finns – så blir det extra anmärkningsvärt att vissa politiker kör på med snömoset om skolplikt från två års ålder för barn i utsatta områden ”för att de ska utveckla svenska språket”. Obligatorisk förskola är inte lösningen, för hur goda intentioner pedagogerna än har, så visar det sig att barnen helst ändå pratar sitt eget modersmål med varandra. Skolplikt från två års ålder blir därmed inte något annat än symbolpolitik. Lyssna vad forskarna säger här: Barnen som inte lär sig svenska i förskolan

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Läs också:

Stoppa moderaternas förslag om obligatorisk förskola

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *