Familjepolitik

Ditt barn får bara en barndom och den påverkar hela barnets liv

Innan man får barn så börjar många planera för boende, barnomsorg och skola. Ekonomin planeras för att innehålla livets guldkant som resor utomlands och många planerar in karriär och barn samtidigt. Allt det här är en ganska tuff ekvation, i synnerhet under de första sex viktiga åren när barnet behöver sina föräldrar som mest.

Ett stressigt liv i ekorrhjulet har dessutom många risker. Det lockar inte fram det bästa hos föräldrar. Redan för några år sedan kom en undersökning som visade hur stressade föräldrar är hårdhänta mot sina barn när de stressar iväg till förskolan för att lämna. Det visade sig vara främst kvinnor i barnafödande ålder som utsatte barnen för hårdhänt behandling. Barnen som drabbas är vanligtvis mellan 2–7 år. Barnen blir knuffade, omruskade och huggs tag i när föräldern och barnet kommer i en konflikt. Stress identifieras som den vanligaste orsaken, enligt undersökningen.

Få tänker på att det är under de här åren barnen behöver dig som förälder som mest och att det är de här åren barnen formar sin inre arbetsmodell av livet och hur livet ska hanteras. Därför är det så viktigt som förälder att ha en bra balans mellan familjeliv och arbete, för att orka med. Men det får föräldrar inte veta. De tror att standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder, springandes i ekorrhjulet är hur livet ska levas. För det är det enda de hör och läser om i princip. Och det är utifrån standardlösningen hela familjepolitiken utformats.

Vi fokuserar så mycket på det materiella i vårt samhälle, när det är så många andra viktiga saker som behöver komma på plats för att lägga en bra grund för barnet.

De första åren är det inte prio ett (om någonsin) hur ni bor, hur många resor ni gör, vilken karriär ni gör – det är bara du som förälder som är viktig och vilken närhet, kärlek, omsorg, anknytning och socialt samspel du ger ditt barn. Därför är det så viktigt att föräldrar får stöd att göra rätt prioriteringar – för barndomen kommer inte tillbaka – men den kommer att betyda allt för ditt barns framtida liv.

Ditt barn får bara en barndom och den kommer påverka hur det ser på världen, hur det kommer uppleva kärlek och tillit och hur det kommer se på sig själv. Varje gång du samspelar med ditt barn har du makten att stärka eller krossa barnets självkänsla.

Det är stort att tänka på.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Läs också:

Stress orsakar hårda tag mot barn

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *