ForskningStress

Stressforskningsinstitutet tar bort felaktig information från Sven Bremberg

Liten pojke

I Sverige har vi inte forskat under de senaste 30 åren vilken effekt förskolan har på barn. Ändå matas det ut forskningssammanställningar som sägs visa att på en mängd fördelar med förskola. Problemet är bara att det ofta är forskning från andra länder, forskning som egentligen handlar om något annat än förskolans effekt på barn, eller gammal forskning från 60-, 70- eller 90-tal när förskolan var utformad på ett helt annat sätt. Det gör att föräldrar får väldigt felaktig information.

De forskningssammanställningar som presenteras som sanningar och som få orkar fördjupa sig i, passerar därmed som sanningar. Det är direkt skadligt och synnerligen anmärkningsvärt när vi så uppenbart kan se att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar, vilket kan bero på att föräldrar fattar beslut kring sina barns första år på felaktiga grunder. De problem som uppstår till följd av felaktig information och att barnen inte fått det de behöver under de första viktiga åren, löser man sedan med dyra behandlingar eller med medicinering. Men det skulle spara både pengar och lidande om föräldrar fick korrekt information från början. Korrekt information skulle också göra att barnomsorgen skulle kunna utformas på ett sätt som bygger på vad små barn behöver – inte bara vad som är billigast för stat och kommun. Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna.

Det är en djungel idag av felaktig information från statligt styrda myndigheter och statligt styrda forskare. Att det här vilseledandet fortsätter beror på att det är lukrativt för de forskare som går statens ärenden och matar ut det makten vill att folket ska höra, samtidigt som de forskare som faktiskt vill göra skillnad och forska på vad små barn behöver inte får forskningsanslag när de ansöker. Inte heller får de pengar, ära och berömmelse. Den här problematiken har Susanne Nyman Furugård och jag lyft i en debattartikel i SvD: ”Forskare blundar för kunskap om små barn behov”. (Och med en fördjupning i den här texten på sidan Power to Parents).

I Norge har man dock ny forskning som visar på vilken effekt förskolan har på barn. Viktig forskning som även svenska föräldrar borde få ta del av. Jag har därför helt gratis översatt information om dessa studier från norska till svenska och sett till att de fått spridning via Hemmaföräldrars blogg och Hemmaföräldrars hemsida bland annat.

Tyvärr noterar jag att det fortfarande sprids mycket felaktig information. Nu senast är det Stressforskningsinstitutet som spridit en sammanställning från Sven Bremberg om stress och hur det påverkar förskolebarn. En sammanställning som inte bygger på relevant fakta. På grund av det så delar Stressforskningsinstitutet direkt felaktig information om barn och stress:

”I en litteraturgenomgång baserad på elva arbeten (Bremberg, 2001) redovisades inga eller svaga samband mellan personaltäthet och barns förmågor och symptom.”

Trots att det gått 19 år och många nya studier i ämnet tillkommit sedan den här sammanställningen, så har informationen inte uppdaterats. Jag skrev därför till Stressforskningsinstitutet enligt följande:

”Hej,
Jag undrar lite över varför ni sprider felaktig information om barn och stress? Den här informationen skulle ni behöva uppdatera med ny relevant forskning: https://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.117899.1357821650!/menu/standard/file/Stress%20hos%20barn.pdf

I Norge har man genomfört flera studier som visar på följande (det finns länkar till alla ursprungliga studier):

https://hemmaforaldrar.blogspot.com/2018/12/stressade-forskolebarn-kan-stressas-for.html
http://hemmaforaldrar.blogspot.se/2017/01/ny-studie-forskolebarn-som-gar-langa.html

Jag förmodar att ni även känner till Sue Gerhardt: https://hemmaforaldrarsblogg.wordpress.com/2019/08/25/stress-och-hur-barnet-paverkas/

samt den studie som Marianne Cederblad genomförde på 1970-talet och som flera forskare velat följa upp, men av någon anledning har de fått avslag på sina ansökningar. https://hemmaforaldrar.blogspot.com/2015/01/manga-risker-med-gruppbaserad-omsorg.html

Ni får gärna skicka länk när ni uppdaterat med relevant, forskningsbaserad information till föräldrar.

Mvh
Madeleine Lidman”

Idag fick jag svar från Stressforskningsinstitutet:

”Hej Madeleine!

Tack för ditt mejl! Du har helt rätt att informationen i temabladet ”Stress hos barn” är daterad. Vi har därför tagit bort skriften från Stressforskningsinstitutets webb. Länk till filen kan dock ligga kvar i vissa sökmotorer ett tag.

Det är ett viktigt och intressant ämne och anledningen till att vi inte har uppdaterad information är att för tillfället finns det inte någon forskare på Stressforskningsinstitutet som forskar på just detta ämne.

Med vänlig hälsning,

Christian Portin
Kommunikationsansvarig”

Det finns alltså inte någon forskare just nu som forskar på stress och barn… men de borde väl ändå kunna uppdatera med relevant information?

Det är ett så viktigt arbete att se till att föräldrar får korrekt information och med tanke på den ständigt ökande psykiska ohälsan hos barn och unga så borde man verkligen forska kring förskolans effekt på barn och hur den stress förskolebarnen utsätts för påverkar deras mående längre fram i livet.  Marianne Cederblads studie på dagisbarn och stress genomfördes 1974. Sedan dess har bland annat forskaren Frank Lindblad velat följa upp studien men fått avslag när han sökt pengar. Det här visar tydligt att föräldrar i Sverige inte får fakta om vad små barn behöver. Det måste vi ändra på.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *