BarnomsorgFörskolahemmaomsorg

Skolverket saknar statistik över vilka barn som har hemmaomsorg

Mamma och barn

”Vi vet att de barn som inte går i förskola är de som behöver det mest”, säger regeringen och hävdar att det framförallt är barn till nyanlända som inte går i förskola idag. Jag som driver  Hemmaföräldrars nätverk (originalet) – Sveriges ledande hemmaförälderorganisation och har ett nätverk med över 4 000 föräldrar vet naturligtvis att det inte stämmer. Men en lögn blir lätt en sanning när samma budskap hela tiden ogranskat matas ut.

Eftersom vi har en sömning journalistkår, som snarare stöttar än granskar de uppgifter makten matar ut, så blir det upp till en vanlig liten mamma att titta på hur det egentligen ser ut. Därför kontaktade jag Skolverket som i en publikation  tvärsäkert påstår att de vet vilka barn som har hemmaomsorg idag.

Jag bad att få veta exakt hur stor andel som är nyanlända och fick då veta att Skolverket inte alls vet hur fördelningen ser ut.

Hej Madeleine,
Jag har tagit emot din fråga om hur många nyanlända som inte går i förskolan.
Tyvärr så har Skolverket inte tillgång till de uppgifter du efterfrågar. Vi har endast uppgifter om de barn som är inskrivna i förskolan, inte om befolkningen i stort, därav kan vi inte svara på hur fördelningen ser ut bland barn som inte är inskrivna i förskolan.

Om du har fler frågor om vår statistik är du välkommen att återkomma till utbildningsstatistik@skolverket.se
Med vänlig hälsning
Ida Höier
Enheten för förskole- och grundskolestatistik & Enheten för gymnasie – och vuxenutbildningsstatistik
Skolverket”

Sedan är det så att även om det skulle vara så att barn till nyanlända i stor utsträckning inte har förskola, eller barn till lågutbildade, eller barn med invandrarbakgrund – så betyder det inte att förskola är ett måste och det bästa för just dessa barn. Vill man öva språk går det utmärkt att öva på öppna förskolan för barnet, tillsammans med en förälder. Om föräldrar väljer att ha hemmaomsorg så finns det en anledning och för de allra flesta handlar det om att föräldrarna ser att det är den bästa lösningen för det enskilda barnet. Barn är olika och alla mår inte bra i förskolegrupper, då ska föräldrar självklart kunna välja något annat – även hemmaomsorg.

Det börjar bli mer än tröttsamt att föräldrar precis hela tiden får felaktig information. Det som matas ut handlar bara om att försöka få människor att acceptera alltmer detaljstyrning och intrång i den privata sfären från staten. Vi ska snart inte ens längre få fatta beslut om våra egna barns första viktiga år och hur de ska få växa upp. Det är tragiskt, för det visar att Sverige nu tar ännu ett kliv närmare ett totalitärt samhälle där människors egenmakt blir allt mindre. Nästa val kommer att bli avgörande, kommer svenska folket rösta för mer styrning eller mindre. Blir det mer styrning så kommer det att vara kört, för det kommer inte att gå att backa bandet igen.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.