downshiftingFamiljepolitik

Oscar blev ekonomiskt fri vid 40 års ålder

2011 bestämde de sig. De skulle bli ekonomiskt fria och slippa jobba resten av livet. Det var när Oskar Lindberg och hans fru bodde en tid i Mexiko tillsammans med sina barn, som de insåg att livet inte bara behövde handla om att jobba hela tiden.
– Då kände vi att det är så här det ska vara. Vi hade redan sparat ett tag, men inte mot ett så stort mål. Vi hade börjat ifrågasätta konsumtionssamhället och det gjorde att det råkade bli pengar över, säger Oskar Lindberg.

Läs mer >>

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.