Förskolan ska inte användas som gratis barnpassning

Skärmavbild 2015-03-27 kl. 14.05.21I många kommuner tycker föräldrar att 15 timmar i veckan inte räcker, till det äldre barnet när de är hemma med syskon. I Malmö har en förälder startat en medborgarinitiativ för att få rätt till 30 timmar i stället. Samtidigt brottas Malmö med stora problem då de inte klarar av att erbjuda plats inom rimlig tid till föräldrar, saknar lokaler och därför byggt en förskola på giftig mark samt i flera år använt bussar som förskolor. Malmö stad har också fått en anmärkning från Skolinspektionen för att de har förskolor där personalen inte pratar svenska eller barnens modersmål.

Hur kommer det sig att det i det läget finns föräldrar som vill ha mer tid, utan särskilda skäl? Kan det vara så att det finns en stor diskrepans mellan den verklighet som personalen i förskolorna arbetar i – och den bild föräldrarna har av förskolan? Om det är så – vad beror det på att bilden är så olika? Tystnadskulturen? Frågan är känslig men ändå värd att lyfta.

HFN:s inlägg i frågan har väckts med en tanke att om en fråga lyfts, vänds och vrids på, bollas med … så kan man kanske komma pudelns kärna närmare, men även hitta lösningar på de utmaningar som förskolan brottas med. Inlägget väcker starka känslor – och har på en dag lästs av 8 000 unika läsare samt fått många kommentarer.

Läs mer >>

Det blir inte bra när läkare blandar ihop ideologi och yrkesroll

Skärmavbild 2015-02-04 kl. 16.07.55

”HURRA, HURRA, HURRA! FP röstar med regeringen om att lägga ned vårdnadsbidraget!!!” twittrar läkaren och F!:aren Agnes Wold. Hon är supernöjd med att mattan äntligen rycks undan för alla de cirka 8 000 familjer per år som genom verktyget vårdnadsbidraget kunnat pussla och trixa för att ha omsorgen om barnen hemma längre – OCH sin anställning och sin SGI* tryggad – nu rycks undan!
Läs mer >>

Vår vardag med vårdnadsbidraget

Barn i soffa

Foto: richard leeming (FLICKR) LICENS: CC BY-SA

För föräldrar som vill satsa på tid för barn och balans mellan familj och arbete, så är vårdnadsbidraget det verktyg som gör det möjligt att fixa och trixa för att hitta en sådan balans – med sin anställning och sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, tryggad.

Läs mer