BarnomsorgFörskolahemmaföräldrar

Namninsamling: Nej tack till skolplikt från tre års ålder

Vi var många som såg faran som skulle slå igen när socialdemokraterna drev igenom sitt förslag om ”Fler barn i förskolan” och påstod att det ”bara” handlade om att förbättra invandrarbarnens kunskaper i svenska språket. Uppdraget som gick till alla kommuner handlade om att jaga ALLA föräldrar som valt att vänta med/hoppa över förskola.

Målet var enbart om att få in 100 procent  av alla barn i förskolan, så att de skulle kunna säga ”alla barn går redan i förskolan, så vi kan lika gärna göra den obligatorisk”. Och nu kom det: socialdemokraterna testar att lägga förslaget igen om skolplikt från tre års ålder, efter att de i ett års tid nu tvingat kommunerna att jaga föräldrar som aktivt valt hemmaomsorg eller pedagogisk omsorg (dagmamma/flerfamiljssystem) till sina barn, för att försöka övertala med att sätta barnen i förskola istället.

Och det här är bara början.

Redan 2006 började S prata om skolplikt för ettåringar och ettåringen som en elev i det livslånga lärandet. Men protesterna mot mindre valfrihet har gjort att de försökt driva igenom förändringen stegvis. Den strategin kommer de fortsätta med. Först vill de införa skolplikt från tre år, sedan två år och sedan ett år. Det har tagit några decennier för dem att driva igenom sin vision om ett statligt övertagande av våra barn och det är samma tankemönster som med löntagarfonderna.

När S skulle införa löntagarfonder som  skulle ta över alla privata företag och göra Sverige till det nya DDR, drev S också på hårt, men där vaknade människor till slut och såg vad som höll på att hända. Då handlade det om att S tyckte att staten var bättre på att äga företag än det privata näringslivet (så kan det gå när man vägrar lära sig av historien, DDR, Kuba, Venezuela, Sovjetunionen har aldrig varit några framgångshistorier dock när det gäller statligt ägande).

Nu handlar det om att S tycker att staten är en bättre förälder på att fostra och vägleda barn ut i livet och därför ska barnen in tidigt i förskolan så de ska formas i den ”rätta” läran. Men faktum är att ju mer staten tagit över ansvaret för barnen i Sverige och ju längre dagar de haft på institution i stora barngrupper med få personal – desto sämre mående har vi sett hos barnen. Sverige har en ständigt ökande psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och vi ser ständigt fallande skolresultat trots att barnomsorgen blivit alltmer av en skola för ettåringar där det bedrivs undervisning. 

Mer av något som redan fungerar dåligt blir aldrig bra.

Det är dags att människor vaknar och sätter ner foten. Staten är inte och har aldrig varit en bra förälder. Låt föräldrar bestämma själva när och om de vill ha barnomsorg och självklart ska vi ha många olika alternativ att välja på som förskola, pedagogisk omsorg och hemmaomsorg, eftersom barn är olika. Så NEJ TACK till skolplikt från tre års ålder.

Skriv på namninsamlingen här >>


Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *