FöräldraskaphemmaföräldrarTid för barn

Isländsk studie visar att mer tid med barnen hade djupgående effekter på deras välbefinnande och utveckling

Det är inte bara de första viktiga åren när barnets hjärna utvecklas som mest och barnet skapar sig en inre arbetsmodell för hur livet fungerar som tid för barn är viktigt, utan det är lika viktigt även under ungdomsåren, enligt en studie från Island.

Enligt den isländska studien Unga på Island lönar det sig att investera mer tid i de egna barnen. Studien visade att när föräldrarna tillbringade mer tid med sina barn hade det djupgående effekter på deras välbefinnande och utveckling. På 90-talet var de isländska tonåringarna bland de tyngsta substansmissbrukarna i Europa — och över 40 procent av 15- och 16-åringarna rapporterade att de var påverkade under en given månad.

För att komma tillrätta med dessa allvarliga problem så startades projektet Unga på Island-programmet, där forskare, beslutsfattare, lärare, tränare, sjuksköterskor och läkare med flera samarbetade. För att få en överblick över problemen så tittade de på följande i sin studie:

  • Hur starka var relationerna var med familjen
  • Hur mycket tid tillbringade familjen med barnen
  • Vilka sorts kompisgrupper hängde barnen med
  • Vilka fritidsaktiviteter som fanns tillgängliga

Föräldrarna som ingick i studien fick skriva under ett avtal där de lovade tillbringa mer tid med sina barn. Tanken var inte att de skulle göra en aktivitet då och då utan det skulle handla om kvalitet och kvantitet av tid varje dag. Mellan 1997 till 2012, fördubblades tiden som föräldrarna spenderade med sina 15- till 16-åriga barn, vilket resulterade i en halvering av substansmissbruk och andra problematiska beteenden.

Vad var då orsaken till det positiva resultatet?

Enligt en Harvey Milkman, PhD, psykologiprofessor emeritus vid Metropolitan State University i Denver, så stärker du som förälder banden till dina barn när du investerar tid i dem och du ger också stöd och vägledning i hur de ska klara av livets utmaningar. Allt detta ger dem en emotionell motståndskraft, vilket i sin tur ger färre sociala problem som missbruk, brott och våld.

Fakta
1998 rapporterade 42% av 14–16 åringarna att de varit berusade under den senaste månaden, 23% rökte dagligen och 17 % hade  använt cannabis. Sedan införandet av ett nytt tillvägagångssätt, den isländska modellen (IM), har andelen alkohol-, tobaks- och droganvändning minskat dramatiskt, med berusningsfrekvensen minskad till 20%, rökning till 10% och cannabisanvändning till 7% 2007. Användningsgraden har fortsatt att minska under åren, med ännu lägre andelar av droganvändning.

Källa
https://www.researchgate.net/publication/330347576_Perspective_Iceland_Succeeds_at_Preventing_Teenage_Substance_Use
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8464134/
https://www.astho.org/communications/blog/using-icelandic-model-to-prevent-teenage-substance-use/

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Ett svar på ”Isländsk studie visar att mer tid med barnen hade djupgående effekter på deras välbefinnande och utveckling

  • Detta går rakt imot socialförvaltningen i sverige som helst ser att barnen klipper banden till den icke boförälder. Tar 99% parti för mamman och denna dolda agenda är svår att bevisa oftast så leder det till snevridna bortförklaringar som våld,alkohol,empatistörningar och konsekvenstänk samt nästan i alla vårdnadstvister ordet våldtäkt som ett verbalt vapen enligt Lunds tingsrätt (se arkiv). Sverige är ett uland och starkt manshatande. Dom flesta som utbildar sig till sosionomer blir lärda att det är mannens fel och utgår ifrån kvinnans fejkade hjälplöshet. Enligt tidigare proffessor vid Örebro univ lärare i psykologisk socialbeteende så finns det en överdriven kvinnosympati som genererar stora problem vid hur domstolar ska analysera och bedöma verkligheten när ena parten har dolda sympatier från socialtjänsten. Mannen blir oftas förbisedd och barnen får en skev uppväxt där pappan är borta eller har en väldigt liten medverkan. Barnen försöker hitta en fadersgestalt i skolan,fritiden och kan då hamna helt fel. Har socialen tryck ner pappan så att alkohål är ett sätt för pappan att överleva den traumatiska biten så klappar dom sina händer. Det är allmänt känt att i sverige finns inom socialen en mörk agenda att skylla på mannen och att samhället ska uppfostra barnen. Kvinnan kan betesig hur som helst mot barnen socialen blundar för det mesta som indirekt kan skada barnen. Det sorliga är att dessa socialmonster aldrig ställs inför rätta. Kvinnohatet ökar och frustrerade män svarar med mer våld och högre statistik av mord blir synligt. Desvärre försöker man lindra symtomet med att beröva barnen sina föräldrar eller kontrollera nära banden. Men huvudproblemet kvarstår och det kommer aldrig lösas med det förhållningsätt myndigheter tar. Så klippa banden tidigt för barn och föräldrar är och förblir ett svek och ett bevis på inkompententa kvinnor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *