ForskningFörskola

IFAU:s påstående om positiva fördelar för alla barn som gått i förskola saknar stöd i den forskning de presenterar

Forskning och Framsteg delade år 2020 en artikel baserad på en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningsstudier (IFAU), som sägs visa att barn som gått i förskola hade mindre problem med psykisk ohälsa, beteendemässiga störningar och aggressioner jämfört med barn som varit hemma. Registerdatan till studien inhämtades från Skåne mellan år 1999 till 2008. I studien nämner forskarna dock inte att studien är koncentrerad till sydvästra Skåne och Malmös invandrartäta områden, vilket gör att den inte blir representativ för alla förskolebarn. Ändå presenteras studien som att det gäller alla barn i förskola.

Gerhard van der Berg som ligger bakom studien, är professor i nationalekonomi vid Bristols universitet och arbetar deltid på IFAU och när tidningen Världen Idag frågar honom angående urvalet till studien, så svarar han att resultatet kan ha påverkats av att det finns relativt stora, fattiga områden i Malmö som kan lida av väldigt ogynnsamma förhållanden. Ändå tas det inte med när IFAU presenterar studien…

Att studien inte gäller alla barn som gått i förskola blir extra tydligt då forskarna i en fotnot i rapporten skrivit att bland barn från områden med högre socioekonomisk status har man funnit att det i stället är bättre för barnens hälsa att börja förskola vid fyra till fem års ålder, istället för vid två till tre års ålder. Intressant också är att en ny randomiserad och högkvalitativ studie gjort på förskolebarn i USA, visar att barn som gått i förskola lär sig mindre och har fler beteendeproblem.

En viktig bit när det gäller forskning är också att följa barnen under en längre period. Många gånger slår den psykiska hälsan igenom på allvar när barnen kommer i tonåren.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrar nätverk – originalet

Läs också:

IFAU: ”Staten är bättre än föräldrarna på att uppfostra barnen”

Barn som gått i förskola lär sig mindre och har fler beteendeproblem

.

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *