Förskola

S erkänner att de visste att svenskan försvunnit från förskolor i utsatta områden. Valde ändå förslag om tvångsinskrivning

Socialdemokraterna körde över kommunernas självbestämmande när de drev igenom sitt förslag i riksdagen om tvångsinskrivning av alla barn i förskolan det år de fyller tre år. Officiellt påstods förslaget handla om att barnen skulle förbättra sina kunskaper i svenska. Nu erkänner socialdemokraterna i en ny rapport att svenskan försvunnit från förskolor i utsatta områden. Så hur tänkte de då att tvångsinskrivning skulle gynna språkutvecklingen? Och hur tänker den nya regeringen när de fortsätter att administrera S-förslaget, samtidigt som moderaterna dessutom pratar om obligatorisk förskola från två år för barn i utsatta områden?

I jakten på att få in 100% av alla barn i förskolan drev S igenom att kommunerna ska tvångsinskriva alla barn som har hemmaomsorg, eller pedagogisk omsorg (dagmamma/flerfamiljssystem). Tvångsinskrivningen i förskolan sker det år barnet fyller tre år och föräldrarna kan sedan skriva ut barnet igen. Men gör de det så kommer barnet att skrivas in igen året där på och varje år fram till dess att barnet börjar i skolan. Barnet skrivs in och föräldrarna måste aktivt skriva ut barnet igen. I vissa kommuner har man till och med gått så långt att man anmäler föräldrar till socialtjänsten om de inte svarar när kommunernas uppsökarenheter hör av sig

Kommunerna uppsökarenheter började redan i påskas att jaga föräldrar genom att skicka brev, ringa och tvångsinskriva deras barn. Officiellt heter det att det handlar om barnens språkutveckling och att målet varit att få in alla barn från utsatta områden i förskolan, så att de ska lära sig svenska. Vi i Hemmaföräldrars nätverk – originalet har länge varnat för att det inte finns någon forskning som styrker det vettiga i att tvångsinskriva barn så att de ska få bättre kunskap i svenska språket, eftersom:

  • Personalen i förskolor i utsatta områden ofta talar dålig svenska, eller så talar de inte svenska alls eller barnens modersmål, enligt Skolverket.
  • Det första som tar stryk i stora barngrupper är språkutvecklingen och stora barngrupper har en majoritet av alla förskolor i Sverige idag.
  • Många barn har ett annat modersmål än svenska i utsatta områden, så därför pratar de hellre sitt modersmål med varandra än svenska, enligt studier.
  • En majoritet av alla barn i utsatta områden gått i förskola – och ändå lämnar skolan med dåliga kunskaper i svenska och ofullständiga betyg.
  • Forskning från både USA och Kanada visar att barn från utsatta områden som gått i förskola, lärde sig mindre och hade fler beteendeproblem. Barn som istället haft hemmaomsorg var lyckligare och lyckades bättre i skolan.Tvångsinskrivningen slår alltså helt fel och kommer inte att få det förväntade resultatet. Det handlar alltså bara om symbolpolitik och om att få in 100% av alla barn i förskolan.

Nu har socialdemokraterna presenterat en rapport där de är självkritiska mot sin tidigare invandringspolitik. De erkänner dessutom i den rapporten att svenska är ett minoritetsspråk i vissa bostadsområden och att svenskan har försvunnit från vissa förskolor.

Trots att det här varit uppenbart för de flesta, så körde de ändå på med förslaget om tvångsinskrivning, trots att verkligheten ser ut som den gör. Ännu märkligare blir det att den nya regeringen administrerar socialdemokraternas förslag samt att moderaterna pratar om obligatorisk förskola från två år för barn i utsatta områden, ”så att de ska lära sig svenska”.

Förhoppningsvis så lägger politikerna ner de här dumheterna nu med uppsökarverksamheter och tvångsinskrivning när även S krupit till korset och erkänt att de hade fel.

Vi behöver inte mer symbolpolitik och politiska förslag som bygger på ideologi istället för beprövad vetenskap och sunt förnuft. Nu är det dags att börja lägga fram politiska förslag utifrån hur verkligheten ser ut. Vill man att barn i utsatta områden ska prata bättre svenska – om det nu faktiskt är ett mål – då är det så mycket bättre att välja att satsa på riktade insatser via öppna förskolan, så att föräldrar och barn tillsammans kan gå och lära sig svenska.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk – originalet

Läs också:
Barn som gått i förskola lär sig mindre och har fler beteendeproblem

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Ett svar på ”S erkänner att de visste att svenskan försvunnit från förskolor i utsatta områden. Valde ändå förslag om tvångsinskrivning

  • Bra skrivet! Det är helt otroligt vad politikerna håller på med. Att man inte kan få göra det bästa för barnet. Tyvärr tror jag att politikerna inte kommer bättra sig, de gillar att hitta på ”fiender” som de sysselsätter sig med instället för att få viktiga saker gjorda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *