Familjepolitikhemmaföräldrar

Regering borde lägga ner förslaget om tvångsinskrivning i förskolan

Det är tufft att stå i frontlinjen och kämpa för de små barnen. Det borde inte vara så tufft, för hur kan det vara kontroversiellt att kämpa för att små barn ska få det de behöver? Jo, om du går ut och säger sanningar som i berättelsen om Kejsarens nya kläder och säger det som alla egentligen ser, men som de lärt sig att de inte får låtsas om, så blir det problem. Det sitter så djupt.

I Sverige har vi inte forskat under snart 40 år på vilken effekt förskola har på barn och ändå ligger ett förslag och skvalpar från den förra regeringen som snart ska införas och som innebär tvångsinskrivning av alla barn som går i pedagogisk omsorg, barn till nyanlända och barn ”som anses behöva förskola”. Kommunernas självbestämmande körs över och de tvingas från statens sida att tvångsinskriva alla barn i närmaste förskola det år barnet fyller tre. Sedan ska föräldrarna i ett första läge kunna skriva ut barnen, men det kommer många att missa, eller inte våga göra.

Vad ska då vara så bra med att tvångsinskriva barnen i närmaste förskola? Jo, de ska lära sig svenska, säger staten. Tar man då och tittar lite på hur det ser ut i många förskolor så är det häpnadsväckande att upptäcka att över 300 förskolor helt saknar förskollärare, enligt Skolverket. Dessa förskolor har inte ens en förskollärare på distans som leder arbetet, utan verksamheten drivs runt av outbildad personal och barnskötare. Många förskolor har dessutom personal som pratar dålig svenska, eller som inte pratar svenska alls, eller barnens modersmål. I över 20 års tid har också varningarna kommit tätt om att förskolan är i kris och att många barn far illa på grund av för stora barngrupper och för få personal. Något som kan hämma barnen i deras utveckling och leda till försämrad psykisk hälsa när de blir äldre.

Vi summerar: Ingen forskning i Sverige om förskolans effekt på barn samt allvarliga problem i många förskolor. Trots det verkar nuvarande regering inte vilja stoppa det här förslaget, som är mycket dåligt. Vill man förbättra barns kunskaper i svenska, så går det faktiskt alldeles utmärkt att arbeta med riktade insatser via öppna förskolan. Då kan barn och föräldrar tillsammans gå dit och sjunga, ramsa, leka och träna på svenska språket.

Hur kan den här ensidiga förskolepropagandan få fortsätta år efter år, där förskolan ses som lösningen på allt, när vi inte forskat under snart fyra decennier i Sverige på vilken påverkan förskola har på barn? Jo, alla de som vågar framföra kritik riskerar att hamna ute i kylan, få sämre karriär och sämre lön. Du förväntas ständigt infalla i hyllningskören för förskolan för att inte stämplas som suspekt. Förskolenormen är så stark att människor i vårt land efter decennier av indoktrinering inte vågar ifrågasätta. Inte någon vågar heller lyfta vad små barn behöver – egentligen. Då kan man anklagas för att skamma föräldrar nämligen. ”För alla kan ju inte ha barnen hemma”.

Men allvarligt, ska vi inte kunna lyfta saker som kan bli bättre bara för att inte alla kan ha barnen hemma längre än normen? Vi har ju alla möjligheter i världen att faktiskt förändra familjepolitiken, så att alla som vill, får en möjlighet att ha barnen hemma längre. Vi kan också med kunskap om vad små barn behöver, förbättra miljön i förskolan för de barn som måste vara där. De största förlorarna på att vuxna inte vågar ta den här fighten för bättre villkor för våra yngsta, är självklart barnen.

Det finns förskolor som fungerar utmärkt, men det finns också många som är direkt skadliga för barn. Vi vuxna behöver ta bladet från munnen, sätter ner foten och säga ifrån mot mer styrning i familjepolitiken. Ensidighet, brist på valfrihet och hård styrning, leder bara till ännu sämre förskola. Helt enkelt för att utan fler alternativ, så kan inte föräldrar välja bort något som fungerar dåligt och då är det enkelt att försämra och kostnadseffektivisera verksamheten ännu mer, vilket vi ser sker redan idag.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Fel att tvinga in alla barn i förskolan

Ny studie visar att barn i förskola lär sig mindre och får fler beteendeproblem

Varför ska alla barn tvingas in i förskolan? 

Över 300 förskolor saknar förskollärare

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *