Hemmaförälderhemmaföräldrar

Rätt benämning för jobbet med att ha hemmaomsorg är så viktigt

Inte hemmafru VIKTIG LÄSNING!

För 21 år sedan när mina äldsta barn var små startade jag Hemmaföräldrar, en paraplyorganisation för föräldrar som valde att ha barnen hemma längre. Det blev sedan Hemmaföräldrars nätverk, HFN. Namnvalet gjordes noggrant för att få rätt fokus och en samlande titel för arbetet med att ha omsorgen om sina egna barn.

I tidningarna var synen på hemmaföräldrar hånfull, raljerande och de politiska förslagen handlade om att få fram mer styrande familjepolitik och att få ut fler föräldrar i heltidsarbete allt tidigare. Det gick inte åt rätt håll, så jag insåg att det även behövdes opinionsbildning i den här frågan om inte valfriheten skulle försvinna helt.

Den vanliga benämningen vid den här tiden annars var hemmafru (som användes flitigt av andra organisationer), men det tyckte jag inte passade in på vad det faktiskt handlar om – barnen – och att man väljer hemmaomsorg. Hemmafru kan du ju vara även utan att ha barn hemma.

Det blev också ganska uppenbart att ville man opinionsbilda för valfrihet i familjepolitiken och att även hemmaomsorg skulle vara ett alternativ, så var inte hemmafru en benämning att använda. De som gjorde det i ett försök att återupprätta hemmafrun, fann sig snart sitta i jämställdhetsdiskussioner och därmed var debatten över. Att diskutera små barns behov och vikten av många olika barnsomsorgsalternativ, var dock en klart bättre strategi, men då gällde det att använda ordet hemmaförälder och hemmaföräldrar. Rätt fokus helt enkelt för att få med sig fler föräldrar på tåget varför valfrihet är viktigt.

Under årens lopp har många kritiserat mitt val av att kalla oss som vill ha barnen hemma längre för hemmaföräldrar, då de tycker att det saknat en signifikant betydelse. (Det kan ju lika gärna handla om att vara föräldraledig till exempel). Och det stämmer, men jag har hela tiden hävdat att ordet blir vad vi gör det till och sedan har jag och alla andra i HFN arbetat på med att sätta ordet, genom att hela tiden använda det i olika sammanhang.

Och vi har lyckats bra, så bra att många nu ser det som en etablerad och allmän benämning, men tro mig — det handlar om över 20 års ihärdigt arbete för att nå hit. Så med andra ord — jag vill påminna om hur viktigt det är att fortsätta använda ordet hemmaförälder och hemmaföräldrar i sociala medier och i media. (Vad var och en kallar sig privat är upp till dem även om det är riskabelt att tro att man gör något nytt och fräscht och att man är lite nyskapande, för användandet av hemmafru visar att man inte lärt sig av historien och riskerar att göra samma misstag som tidigare generationer, vilket kan få stora konsekvenser för valfriheten. Viktigt att tänka på nu när skolplikt för tvååringar väntar runt hörnet).

Det har gått två decennier sedan jag började arbeta för att hemmaomsorg ska bli accepterat och det är lång tid. Dagens föräldrar vet lite om det som skett tidigare och hur debatten gått. Därför känns det viktigt att påminna om hemmaföräldrarnas historia, så att misstagen inte upprepas.

Hemmaföräldrar och hemmaförälder är inte som många tror en etablerad benämning, utan den behöver hela tiden underhållas. Vi har medvind på så många sätt, men det är en bräcklig framgång som snabbt kan vända. Vi lever fortfarande ständigt under hotet att den lilla valfrihet vi har ska försvinna, så lämna inte öppet mål genom att välja fel benämning. Det kan verka harmlöst men tro mig det är det inte. HEMMAFÖRÄLDRARS nätverk – originalet, visar vad det handlar om och det namnet finns av en mycket viktig anledning.

Rätt fokus – för rätt utfall 🙂

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *