FamiljepolitikPsykisk ohälsa

BRIS kampanj mot psykisk ohälsa dömd att misslyckas

Trenden med ökad psykisk ohälsa bland unga måste brytas. Men inte genom att fortsätta i redan gamla hjulspår med Bris nya kampanj. Det arbetet behöver i stället börja tidigt, redan under de tre-fyra första åren, genom att ge föräldrar mer tid med sina barn, skriver Susanne Nyman Furugård, Power to Parents 2018.
Läs mer >>

Hemmaföräldern

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.