BRIS kampanj mot psykisk ohälsa dömd att misslyckas

Trenden med ökad psykisk ohälsa bland unga måste brytas. Men inte genom att fortsätta i redan gamla hjulspår med Bris nya kampanj. Det arbetet behöver i stället börja tidigt, redan under de tre-fyra första åren, genom att ge föräldrar mer tid med sina barn, skriver Susanne Nyman Furugård, Power to Parents 2018.
Läs mer >>

About the author

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla.