Alltfler börjar se systemkollapsen i familjepolitiken

BarnFlera partier har tagit bort familjepolitiken som ett politikområde – och det märks. När ingen tar ett helhetsgrepp så ser man hur en av pusselbitarna i familjepolitiken: förskolan får allt svårare att klara sitt uppdrag. Här har vi samlat flera intressanta artiklar som visar på hur allvarligt läget är.

Har förskolan blivit vår tids barnhem

Var kommer alla hyperaktiva barn ifrån? Är en vanlig fråga numera

Fel att utgå ifrån att alla barn behöver förskola

Forskning om förskolans effekt på barn saknas

Politiker blundar för sambandet med ungas psykiska ohälsa

När familjepolitiken krockar rakt in i verkligheten

Totalt kaos på underbemannad förskola

Barnen på förskolan fick inte gå ut på tre veckor

Utekläderna är mer som prydnad på förskolan

Sluta flumma med barns rättigheter

Det lilla försprång barnet får i förskolan är utraderat när barnet är tolv år

About the author

Mamma till tre barn som arbetat för valfrihet i över 20 år och som aktivt arbetat för att stötta, inspirera och ge föräldrar modet att våga följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.