Vanliga frågor och svar

På den här sidan kan du läsa en vanligt förekommande fråga inne på Hemmaföräldrars nätverk, HFN samt ett urval av olika svar. Det är alltså svar från helt vanliga föräldrar .

Kan man sluta gå hos Barnavårdscentralen, BVC?

1. Du kan gå till Vårdcentralen, VC i stället, eller barnläkare direkt om sådan finns där du bor.

2. BVC är frivilligt. Om man är sjuk går man ju ändå inte dit.

3. Jag har alltid besökt BVC, positivt är att påpekar jag något fixar hon remiss till rätt ställe.

4. Mm, det är bara att jag tycker det är jobbigt att hon ”tjatar” om förskola och vaccinationer. Vaccinationer kan vara bra, inte det jag menar. Är ingen vaccinationsmotståndare. Men jag vill veta vad vaccinationerna innehåller då en del innehåller stamceller och liknande. Jag tycker det är jobbigt att det ska vara svårt att få svar på vad man ska trycka i sina barn. Jag tror återigen att en del av problemet är att jag måste vara rak och stå på mig istället för att svara flyktigt.

5. Innehållsdeklarationen räcker inte för att ta reda på det jag antar att du vill veta. De flesta vaccin framställs genom att odlas i cellodlingar, exempelvis i ägg. Cellerna kan komma från allt möjligt, tex stamceller från primater. (Stamceller från människor är dock så pass dyrt att jag har svårt att tänka mig att man skulle använda det i onödan.) Att odla celler är som att ta kopior av dem. Tonvis med kopior. Sedan rensar man ut själva vaccinet, om det kommer med rester av cellerna som vaccinet odlats i så är det i mycket små mängder. För att ta reda på exakt vilken typ av celler som används till varje vaccin får man helt enkelt be om en lista på de vaccin som ingår i vaccinationen, gå hem och googla tillverkaren och leta fram hur de framställs. Det är inte information som BVC normalt känner till, och det står som sagt inte på innehållsförteckningen, eftersom det inte är en ingrediens utan en del av tillverkningsprocessen.

6. En annan grej. Embryonala stamceller, som är den enda typ jag har sett i samband med vaccin (men jag är förstås ingen expert), tar man sex dagar efter befruktningen. Alltså man befruktar ett ägg i ett labb och använder cellerna som genererats efter sex dagar. (Och sen kopierar man dem i all oändlighet)

7. Jag har svårt att tro att det rätta är att sluta gå på BVC. Lyssna intresserat, ifrågasätt och sprid dina åsikter på ett bra sätt!

8. Med tanke på hur få besök det är skulle inte jag velat sluta…. Tycker det är jätteskönt att de gör tex syn och hörseltest. Har en kompis vars barn fick hörapparat efter att det testet inte slog ut väl. Hade de inte gått dit hade det säkert dröjt ett tag. Likaså glasögon. Tror många upptäcker det först via BVC. Vad gäller vaccin så känner jag att biverkningar av sjukdomen är värre än biverkningar av vaccin. Det är faktiskt därför det erbjuds… Det går ju år mellan besöken också, det är bara precis första tiden man går hela tiden.