Bli medlem

Vill du bli medlem och vara med och stötta Hemmaföräldrars nätverk? Vi arbetar helt ideellt och din medlemsavgift går till att hålla igång den här hemsidan/nättidningen, så att föräldrar som vill ge sina barn tid, kan få stöd och inspiration i den faktabas vi har samlat här. Pengarna går också till informationsmaterial för att lättare sprida budskapet vidare. Medlemsavgiften betalas en gång om året och som medlem får du inbjudan till att delta i olika evenemang, som bara är för HFN:s medlemmar.

Medlemsavgiften är 150 kronor per år.
PG: 55 57 96-2
BG: 634- 4170:
När du betalat in avgiften så lskicka ett mejl med namn och adress till:
info@hemmaforaldrar.se
så att vi kan skicka lite välkomstmaterial till dig.

Hemmaföräldrars nätverk drivs helt ideellt av mig – Madeleine Lidman – och jag besvarar mejl och samtal samt försöker ge föräldrar stöd i den mån jag hinner med. Men sedan bygger hela principen med Hemmaföräldrars nätverk på idéen om goda ringar på vattnet. Den hjälp du får, ger du sedan vidare genom att sprida information om oss så att fler hittar hit – och genom att själv bidra i den mån du kan med råd, stöd och inspiration till andra föräldrar 🙂